Jak zrezygnować z konta osobistego lub karty kredytowej?

Jak zrezygnować z konta osobistego lub karty kredytowej?

Korzystanie z konta bankowego lub karty kredytowej w pewnym momencie przestaje być opłacalne. Powodów, dla których warto rozważyć rezygnację z usług banku może być kilka:

Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów ciebie dotyczy, to warto zastanowić się nad zmianą banku. Moim zdaniem nie warto mieć sentymentów, nawet wtedy, gdy produkty i obsługa były według nas na wysokim poziomie. Rzadko kiedy banki starają się utrzymać klienta ale nie oznacza to, że takie przypadki się nie zdarzają. Nowy bank z otwartymi ramionami przyjmie i zaoferuje lepsze warunki ciesząc się z nowego klienta, który być może skorzysta z innych usług banku, które będzie oferował licząc na zysk z ich użytkowania. Podejmując decyzję o rezygnacji z konta osobistego lub karty kredytowej dochodzimy do momentu, kiedy konto lub kartę trzeba zamknąć, czyli wypowiedzieć umowę prowadzenia konta lub korzystania z karty. Pojawiają się pytania. Jak zrezygnować z konta osobistego lub karty kredytowej? Jak szybko i bez kosztów to zrobić?

Znalezienie na stronach internetowych banków informacji o sposobach zamknięcia konta lub rezygnacji z karty często graniczy z cudem. Informacje o warunkach zamknięcia znajdują się również w regulaminach prowadzenia kont lub kart kredytowych, ale często nie zawierają konkretnych instrukcji, gdzie i jak to wykonać.

Reklama

W poniższym tekście postaram się odpowiedzieć na pytanie jak najszybciej i jak najmniej boleśnie zrezygnować z konta osobistego lub karty kredytowej? Spędziłem trochę czasu by wyszukać wszystkie najważniejsze informacje pomocne w zamykaniu konta lub karty.

W kolejnych wpisach będę pokazywał też moje dotychczasowe doświadczenie w zamykaniu kont i kart m.in. w Citi Handlowym, ING Banku Śląskim i BNP Paribas Bank Polska.

Czy bank próbuje zatrzymać klienta?

Pamiętaj, że rezygnując z jakiegoś produktu w banku możesz otrzymać propozycję bonusu, który ma za zadanie zatrzymać klienta. Czasem propozycja może być całkiem sensowna i warto ją rozważyć. Przykładowo, jeśli korzystasz z produktów oszczędnościowych i będziesz zlecał wypłatę środków z banku, w wielu przypadkach (jednak dla kwot min. 10 000 zł) pojawi się propozycja anulowania przelewu i wpłaty na lokatę o oprocentowaniu powyżej oferty dostępnej standardowo w tabeli oprocentowania (np. lokata zawrotna w Idea Banku lub lokata w Banku Millennium). W przypadku kont osobistych jak i kart kredytowych zdarzają się m.in. propozycje bezpłatnego konta i karty przez kolejny rok, dodatkowego zwrotu części 1-2% wartości transakcji przez określony czas do maksymalnej kwoty np. 200 złotych. W bardzo rzadkich przypadkach pierwsza propozycja nie jest ostateczną.

Reklama

Składając wypowiedzenie umowy, bądź przygotowany na telefon od konsultanta z taką właśnie propozycją zatrzymania, ponieważ decyzję będziesz musiał często podjąć w trakcie rozmowy z konsultantem. Czy warto korzystać z takiej oferty? Moim zdaniem warto w przypadku propozycji dodatkowych zwrotów (moneyback) za transakcje kartą. Takich ofert na rynku praktycznie już nie ma lub są na dużo gorszych warunkach. Na likwidację konta czy rezygnację z karty zawsze masz czas.

W jaki sposób zamknąć konto lub zrezygnować z karty kredytowej?

Przeglądając zasady przyjmowania wypowiedzeń umów przez banki należy wyróżnić cztery sposoby zamknięcia konta osobistego lub rezygnacji z karty kredytowej:

  • Online w systemie bankowości internetowej banku;
  • Telefonicznie przez infolinię banku;
  • Osobiście w oddziale banku;
  • Wysyłając wypowiedzenie listownie na adres banku.

W każdym banku możesz wypowiedzieć umowę osobiście w oddziale (oczywiście jeśli bank takowe oddziały posiada). Jednak nie każdy bank udostępnia pozostałe sposoby rezygnacji z konta. Niestety zdarzyć się może, że bank będzie utrudniał zamknięcie konta lub karty mnożąc wymogi biurokratyczne, aczkolwiek zdarza się to już coraz rzadziej. Warto pamiętać, że w przypadku kont wspólnych wypowiedzenie muszą złożyć wszyscy współwłaściciele.

Reklama

Wyjaśnienie poszczególnych sposobów zamknięcia konta zacznę od najprostszego i najszybszego.

System bankowości internetowej banku

Moim zdaniem najłatwiejszy sposób na zamknięcie konta bankowego lub rezygnację z karty kredytowej to teoretycznie bezkontaktowa forma z wykorzystaniem bankowości internetowej np. w przypadku Citi Handlowy czy też ING Banku Śląskiego. Zamknięcie może być wykonane poprzez przesłanie wiadomości w formie oświadczenia o wypowiedzeniu (na ogół pracownik banku oddzwoni w celu przeprowadzenia formalności) lub wyborze w systemie banku odpowiednich opcji „zamknij konto”.

Infolinia banku

Rezygnacja z konta lub karty przez infolinię może być już trudniejsza. Numer infolinii znajdziemy bez problemu ale dzwoniąc będziemy musieli poczekać na połączenie z konsultantem, który przełączy nas do odpowiedniego działu. Rzadko kiedy podawany jest bezpośredni kontakt z działem zajmującym się tego typu sprawami. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie banki posiadają darmową infolinię, dlatego polecam korzystać z numerów stacjonarnych, najczęściej podawanych dla klientów dzwoniących z zagranicy. Na rozmowę powinieneś zarezerwować min. 10 minut. Dzwoniąc w sprawie zamknięcia konta lub rezygnacji z karty musisz być przygotowany na kilka pytań weryfikujących twoją tożsamość. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z usług infolinii możesz napotkać problem, jeśli do weryfikacji potrzebny jest kod PIN do bankowości telefonicznej (nie jest to PIN karty), np. CitiPhone w Citi Handlowy.

Reklama

Oddział banku

Jeśli nie czujesz się pewnie ze zdalnymi sposobami rozwiązywania umów bankowych to wizyta w oddziale jest również dobrą formą, równie pewną jak przez bankowość internetową. Wymaga jednak udania się osobiście do oddziału, co nie dla każdego może być łatwe i szybkie w zrealizowaniu. Nie zawsze oddział znajduje się w pobliżu a w bankach specjalizujących się w bankowości internetowej ze względu na brak oddziałów może to być nawet niemożliwe. Bądź przygotowany na propozycje pracownika banku do pozostania ich klientem. Rezygnacja w oddziale będzie się wiązała ze złożeniem wcześniej przygotowanego pisemnego oświadczenia lub podpisaniem odpowiedniego formularza, który zostanie przygotowany przez pracownika oddziału podczas wizyty. W tym przypadku nie będzie problemu z autentycznością podpisu, który może być kwestionowany w przypadku wysłania wypowiedzenia listownie. Podpisanie dokumentu odbywa się w obecności pracownika. Oczywiście pamiętaj by poprosić o kopię dla siebie złożonego dokumentu.

Listownie na adres banku

W przypadku wypowiedzenia umowy wysyłanego pocztą warto pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze dokument musi zawierać odpowiednią treść w formie oświadczenia. Niewiele banków umieszcza wzór takiego pisma na swoich stronach internetowych. Po drugie wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Po otrzymaniu „zwrotki” mamy pewność, że bank otrzymał dokument oraz znamy datę, od kiedy biegnie okres wypowiedzenia (czyli data otrzymania przez bank pisma). Kolejną kwestią jest podpis na wypowiedzeniu, który musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku przy zakładaniu konta. Jeśli konto zakładałeś zdalnie bez składania podpisu na papierowym dokumencie taka forma wypowiedzenia może być niemożliwa. Rozwiązaniem może być złożenie podpisu w obecności notariusza ale to już wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jak przygotować pismo?

Reklama

Pismo wypowiadające umowę powinno zawierać następujące elementy:

  • dane pozwalające na identyfikację właściciela (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz rachunek (nazwa rachunku oraz najlepiej jego numer),
  • informację, że wypowiadasz umowę ramową, bankowość elektroniczną i umowę karty płatniczej do konta,
  • informację, że zobowiązujesz się do samodzielnego zniszczenia karty płatniczej do konta,
  • wskazanie rachunku w nowym banku do wypłaty środków, jeśli w dniu zamknięcia rachunku będą na koncie (UWAGA!!! – część banków wymaga wyzerowania rachunku przed zamknięciem),
  • prośbę o przesłanie potwierdzenia zamknięcia konta z zaznaczeniem, że tylko jeśli jest bezpłatne,
  • odręczny podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku lub potwierdzony notarialnie (taki wymóg ma Santander Bank Polska).

Jak szybko konto zostanie zamknięte i czy są stosowane dodatkowe opłaty?

Termin zamknięcia konta zależy od tego jak bank ujął to w swoim regulaminie. W zdecydowanej większości przypadków okres wypowiedzenia wynosi 30 dni ale są również przypadki, gdy bank zamyka konto natychmiast po złożeniu takiej dyspozycji. Tak jest np. w ING Banku Śląskim.

Jeśli w umowie jest określony okres wypowiedzenia to liczy się on od dnia otrzymania informacji przez bank o wypowiedzeniu umowy. W przypadku pisma wysłanego pocztą będzie to data otrzymania pisma przez bank, Stąd ważne jest wysłanie dokumentu przesyłką za potwierdzeniem odbioru. Będziesz wiedział, że przesyłka dotarła i będziesz mógł wyliczyć, kiedy twoje konto powinno zostać zamknięte.

Reklama

Ustawa o usługach płatniczych w art. 35 pkt 1 określa, że klient może wypowiedzieć umowę ramową w każdym czasie, jeśli nie zostało to w niej określone. Jednak okres wypowiedzenia nie może przekraczać jednego miesiąca. W punkcie 2 tegoż artykułu określono, że bank nie może z tego tytułu pobierać żadnej opłaty z jednym wyjątkiem, gdy nie minęło 6 miesięcy od zawarcia umowy (taki zapis w swoich umowach stosuje BNP Paribas Bank Polska). Opłata nie może być wyższa niż poniesione przez bank koszty związane z zawarciem umowy.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy bank zmienia swoje regulaminy lub tabele opłat i prowizji. Wszystko zostało określone w art. 29 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych. W związku z obowiązującymi przepisami, właściciel konta ma prawo do odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez wypowiedzenie umowy przed dniem wejścia w życie zmian (ze skutkiem od dnia poinformowania klienta o zmianach, nie później niż od dnia, w którym zmiany zostałyby wprowadzone) lub zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian a umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.

O czym powinieneś pamiętać rezygnując z konta osobistego lub karty kredytowej?

Konto lub kartę warto zamykać pod koniec miesiąca po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności dla bezpłatnego konta lub karty

Jeśli okres wypowiedzenia wynosi 30 dni to będziesz miał czas w kolejnym miesiącu (w okresie wypowiedzenia) na wykonanie np. określonej liczby transakcji tak, aby bank nie pobierał opłaty za kartę, za kolejny miesiąc. Naliczenie opłaty może uniemożliwić zamknięcie konta lub karty w przypadku braku wystarczających środków na koncie na jej opłacenie.

Reklama
Pamiętaj o wypłaceniu wszystkich środków przed upływem okresu wypowiedzenia umowy o konto

Jeśli pozostawisz środki na rachunku, zamknięcie konta może zostać wstrzymane lub zostaną przeniesione na tzw. konto techniczne. Należy zwrócić uwagę, że wypłata takich środków może być utrudniona i często może być wykonana wyłącznie w oddziale banku, co może się wiązać z opłatą za wypłatę gotówkową lub przelew zlecony w oddziale zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Nie zapomnij o założonych lokatach lub kontach oszczędnościowych.

Przed końcem okresu wypowiedzenia karty kredytowej lub konta wszystkie należności muszą być spłacone

Pamiętaj o spłaceniu całego zadłużenia karty, nie doprowadź do powstania debetu w koncie osobistym. Jeżeli zgodnie z tabelą opłat i prowizji bankowi będzie przysługiwać jakaś opłata w okresie wypowiedzenia, nie zapomnij o pozostawieniu środków na rachunku w takiej dokładnie kwocie.

Umowa o prowadzenie konta to nie zawsze wszystkie umowy, które zawierałeś z bankiem

Dosyć często obowiązuje tzw. „umowa ramowa”, która obejmuje nie tylko konto osobiste, ale również kartę debetową do konta i bankowość elektroniczną. Zwróć uwagę czy w danym banku wystarczy jedno wypowiedzenie czy oddzielnie trzeba zamykać poszczególne usługi.

Bankowość elektroniczna bywa udostępniana na podstawie oddzielnej umowy, więc warto pamiętać o jej wypowiedzeniu. Jeżeli posiadasz inne produkty oprócz konta bankowego (karta kredytowa, umowa kredytu) być może dostęp ten warto zachować. Niestety zdarza się, że bank zamykając konto osobiste odcina nam dostęp online do innych produktów. W celu odblokowania na ogół wystarczy zadzwonić na infolinię. Jeżeli jednak całkowicie rezygnujemy z usług banku warto po okresie wypowiedzenia sprawdzić czy nadal możemy zalogować się do bankowości internetowej. Często zdarza się, że takiego dostępu bank zapomni zablokować. Nie powinno to stanowić problemu. Tu również wystarczy telefon na infolinię i powinno to zostać poprawione w krótkim czasie.

Jeśli korzystałeś z innych produktów i usług banku wypowiedz te umowy wcześniej

Jeżeli korzystałeś dodatkowo z konta oszczędnościowego zamknij to konto (nawet jeśli nie trzymasz tam już żadnych środków) przed zamknięciem umowy ramowej konta osobistego. Na ogół konta oszczędnościowe można szybko zamknąć przez internet w ramach bankowości internetowej lub przez infolinię.

Sprawdź czy zamykając konto lub rezygnując z karty nie tracisz

Praktycznie w każdym regulaminie promocji bankowej wymogiem wypłaty lub wydania nagrody jest brak złożenia wypowiedzenia umowy. Pamiętaj, że dopiero po otrzymaniu ostatniej nagrody możesz złożyć wypowiedzenie, dotyczy to również zgód marketingowych.

Warto sprawdzić czy posiadanie konta osobistego w danym banku nie jest powiązane z innym produktem np. kredytem hipotecznym. Może się okazać, że likwidacja konta spowoduje wzrost kosztów, w tym opłat za inny produkt, np. wzrost marży kredytu hipotecznego.

Rezygnacja z jednego produktu np. konta osobistego nie oznacza konieczności rezygnacji np. z karty kredytowej i na odwrót.

Wycofanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli zakładałeś konto w promocji to często musiałeś wyrazić zgodę na kontakty w celach marketingowych, także po zakończeniu umowy. Wypowiedzenie umowy konta osobistego lub karty nie oznacza automatycznie wycofania, wcześniej udzielonych, zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych warto przed zamknięciem konta wycofać takie zgody (pamiętaj żeby to zrobić dopiero po otrzymaniu wszystkich nagród). Możesz to zrobić wpisując na składanym oświadczeniu przy rezygnacji z usług, ale także już po wypowiedzeniu umowy, np. dzwoniąc na infolinię.

Zamykając konto/kartę tracisz dostęp do historii rachunku

Przed zamknięciem konta zapisz historię operacji na koncie przynajmniej w wersji elektronicznej. Taką historię rachunku na ogół możesz zapisać w jednym pliku wybierając odpowiedni zakres dat.

Z mojego doświadczenia wiem, że może być to przydatne szczególnie jeśli dokonywałeś z tego rachunku płatności do urzędów, innych banków. Zdarza się, że będziesz musiał udowodnić płatności na podstawie potwierdzenia wykonania transakcji. Sam miałem taki przypadek, gdy musiałem wykazać, że dokonałem zapłaty wszystkich rat wynajmu samochodu.

Zrezygnuj z konta osobistego lub karty kredytowej, jeśli chcesz w przyszłości skorzystać ponownie z promocji

Jeżeli korzystałeś z promocji banku, powinieneś pamiętać, że pozostawianie nieużywanego konta/karty może spowodować, ze w przyszłości nie będziesz mógł skorzystać z kolejnej promocji, ponieważ nie wypowiedziałeś dotychczasowej umowy lub zrobiłeś to za późno, ze względu na okres wykluczenia z promocji byłych klientów. Okres, w którym nie mogłeś posiadać danego konta lub karty waha się od 9 do 24 miesięcy w zależności od banku. Są również banki, w których z promocji możesz skorzystać tylko raz np. Bank Millennium.

Zachowaj dokument potwierdzający zamknięcie konta lub karty

Niestety nie zawsze jest to możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego zamknięcie konta lub karty. Nie każdy bank wydaje taki dokument (nawet w formie elektronicznej) a w wielu przypadkach jest on dodatkowo płatny. Jeśli nie masz takiego dokumentu zapisz wszelką korespondencję, chociaż związaną z informacją o złożeniu wypowiedzenia.

Do czego może być to potrzebne? Oczywiście na wypadek, gdyby konto lub karta jednak nie zostały zamknięte a być może bank zacząłby naliczać opłaty za jego prowadzenie lub korzystanie z karty. Drugi przypadek dotyczy promocji bankowych. Dzięki temu będziesz w stanie precyzyjnie określić datę kiedy zrezygnowałeś z usług banku, jeśli będziesz chciał skorzystać z nowej promocji (oczywiście po okresie karencji).

Jak sprawdzić czy konto jest zamknięte?

Najpewniejszym sposobem potwierdzenia, ze konto zamknięte lub karta jest nieaktywna jest pismo potwierdzające z banku. Niestety jak już wcześniej napisałem nie jest to w większości banków praktykowane. Jeśli już tak, to często wiąże się z opłatą. Można jednak upewnić się samodzielnie i to na kilka sposobów.

W celu sprawdzenia czy konto zostało zamknięte można spróbować zalogować się do bankowości internetowej. Jeśli zalogujesz się nie będzie to oznaczało, że konto jest aktywne. Prawdopodobnie nie wypowiedziałeś umowy o bankowość elektroniczną lub bank zapomniał odebrać tobie dostęp

Kolejnym sposobem jest wykonanie przelewu z innego konta bankowego na kwotę 1 gr, aby sprawdzić czy zamykane konto jest jeszcze aktywne. Jeśli kwota przelewu wróci na twoje konto, oznacza to, że konto jest zamknięte.

Jeśli posiadasz kartę płatniczą dodaną do portfela elektronicznego np. Google Pay, sprawdzeniem może być automatyczna dezaktywacja przez bank twojej karty. Po prostu wizerunek karty zniknie z aplikacji. Karta będzie nieaktywna lub zablokowana.

Możesz również skontaktować się z infolinią banku i potwierdzić telefonicznie zamknięcie konta lub karty.

Rzadko stosowanym sposobem jest możliwość skorzystania z Centralnej Informacji o Rachunkach prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Można zgłosić się do dowolnego banku i złożyć wniosek o udzielenie informacji o wszystkich posiadanych kontach. Usługa taka jest odpłatna. KIR udostępni zbiorczą informację po uzyskaniu odpowiedzi od wszystkich banków.

Screenshot 20200918 160906 Google Play services
Jak zrezygnować z konta osobistego lub karty kredytowej? 31

Jak zrezygnować z konta osobistego – lista banków

Chcesz zrezygnować z konta? Sprawdź oferty promocyjne innych banków: Promocje kont osobistych

Zapoznaj się również z ofertą innych kont osobistych opisywanych na blogu lub sprawdź proponowane poniżej:

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.