Jak zamknąć konto w Citi Handlowy, jak zamknąć kartę w Citi – Aktualna instrukcja 2023

Gdy zawieramy umowę o konto lub kartę kredytową rzadko myślimy o tym jak można złożyć wypowiedzenie umowy i czy będzie to trudne. Zachęcam do zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi rezygnacji z rachunków i kart w bankach, które opisałem we wpisie Jak zrezygnować z konta osobistego lub karty kredytowej? W tym wpisie odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące wypowiedzeń umów produktów Banku Handlowego (Citi Handlowy) takich jak konto Citi Priority, CitiKonto lub karta kredytowa Citi Simplicity – zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy szybko i bez stresu.

Wyszukanie na stronie internetowej Citi Handlowy informacji o sposobach zamknięcia konta lub rezygnacji z karty nie jest łatwe, ale w porównaniu z wieloma innymi bankami jest możliwe.

W jaki sposób zamknę konto osobiste lub zrezygnuję z karty kredytowej w Citi Handlowy?

W przypadku kont osobistych i kart kredytowych oferowanych przez Citi Handlowy oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć:

Reklama
  • za pomocą bankowości internetowej Citibank Online,
  • infolinii CitiPhone,
  • listownie na adres Biura Obsługi Rachunków,
  • osobiście w oddziale – lista placówek.

Umowa jest rozwiązywana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Pamiętaj, że w okresie wypowiedzenia opłaty za świadczone usługi są pobierane zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z dołu”, za pełny miesiąc kalendarzowy w przypadku niespełnienia warunków bezpłatności konta, również w okresie wypowiedzenia.

Citi Handlowy nie przeksięgowuje pozostałych środków na koncie na podstawie dyspozycji złożonej poprzez Citibank Online. Saldo rachunku należy wyzerować we własnym zakresie, przed upływem okresu wypowiedzenia.

Jeśli posiadałeś dodatkowo konto walutowe i/lub oszczędnościowe możesz je zamknąć automatycznie w bankowości internetowej w opcji „Zarządzanie ustawieniami” wybierając odpowiedni rachunek. Najlepiej zrobić to przed zamknięciem konta osobistego.

Reklama
Zamykanie konta osobistego w Citi Handlowy
Przez internet:Konto osobiste:
Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem Citibank Online, wybierając: Kontakt > Napisz nową wiadomość > Zapytania > Rachunki Osobiste/Oszczędnościowe > Kategoria Mój Rachunek.
W treści dyspozycji wpisz numer rachunku, którego dotyczy rezygnacja
Karta kredytowa:
Zarządzanie kartami -> Wybierz kartę którą chcesz zamknąć -> Zarządzaj -> Zamknij kartę
Przez infolinię:Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w CitiPhone (wymaga weryfikacji CitiPhone PINem – usługa płatna)
tel. (+48 22) 362 24 84 lub (+48 22) 692 24 84
W oddzialeZłożenie w Oddziale pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
Listownie na adres:Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa
Okres wypowiedzenia:1 miesiąc
Oferta na zatrzymanie:Citi Priority – Bezpłatne konto przez rok, karta kredytowa – propozycja moneybacku (zwrotu za płatności kartą)

Zamykanie konta osobistego w Citi Handlowy przez internet

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem internetu jest możliwe za pomocą Citibank Online. W prawym górnym rogu wybierz opcję Kontakt. W kolejnych krokach przejdź do: Napisz nową wiadomość > Dyspozycje > Rachunki Osobiste/Oszczędnościowe > Zamknięcie konta głównego w PLN.

W sekcji Rachunki wybierz właściwy rachunek do zamknięcia. W treści dyspozycji wpisz numer rachunku, którego dotyczy rezygnacja. Osobiście zamykając konto wpisałem następującą treść wiadomości:

Szanowni Państwo,

Reklama

Niniejszym wypowiadam Umowę Produktów Depozytowych o prowadzenie konta osobistego typu Citi Priority (wraz z kartą debetową) o numerze rachunku: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Proszę o zamknięcie rachunku z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z Regulaminem. W przypadku wystąpienia nadpłaty na rachunku proszę o jej przekazanie na rachunek bankowy w [nazwa banku] o numerze: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

Szczegóły znajdziesz na poniższych ilustracjach:

Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online

Po wysłaniu dyspozycji, w ciągu kilku dni, kontaktuje się telefonicznie konsultant, który próbuje namówić do pozostawienia rachunku. Bank przesyła potwierdzenie przyjęcia dyspozycji wiadomością wewnętrzną w Citibank Online. Warto ten dokument zapisać na przyszłość.

Reklama

Po zamknięciu karty do konta, zostanie wysłana oddzielnym komunikatem informacja o zmianie parametrów karty.

Zamykanie karty kredytowej w Citi Handlowy przez internet

Zamykanie karty Citi Handlowy jest jeszcze łatwiejsze niż konta osobistego. W bankowości Citibank Online na liście produktów znajdź kartę, którą chcesz zamknąć a następnie kliknij jej wizerunek. Przejdź kolejno: Zarządzanie kartami -> Wybierz kartę, którą chcesz zamknąć -> Zarządzaj kartami -> Zamknij kartę

Poniżej na ilustracjach zaznaczyłem kolejne opcje do wybrania:

Reklama
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online
Zamknij konto lub kartę w Citi Handlowy
źródło: strona internetowa Citibank Online

Moje doświadczenie z zamykaniem konta w Citi Handlowy

13 lipca 2020 r. złożyłem przez system bankowości internetowej wypowiedzenie umowy prowadzenia konta osobistego (Citi Priority) w Banku Handlowym. 23 lipca zadzwoniła do mnie konsultantka z potwierdzeniem przyjęcia dyspozycji. Zapytała o powód mojej decyzji. Nie ukrywając, jako powód, podałem wprowadzenie opłat za prowadzenie konta i obsługę karty. Próbowała mnie przekonać do pozostawienia rachunku, proponując bezwarunkowo darmowe konto jeszcze przez kolejny rok. Niestety, ale konto to nie generowało dla mnie już żadnych profitów i było zbędne.

Warto podkreślić, że Citi Handlowy profesjonalnie podchodzi do sprawy zakończenia współpracy i nie utrudnia tego procesu zmuszając do odwiedzenia placówki i wypełniania dodatkowych dokumentów, zachowując po sobie dobre wrażenie. To ważne, jeśli kiedyś klient postanowi powrócić do banku.

Zapoznaj się z ofertą innych kont osobistych opisywanych na blogu lub sprawdź proponowane poniżej:

Reklama
Please select listing to show.

Jesteś klientem Citi Handlowy? Chcesz zrezygnować z konta? Sprawdź oferty promocyjne innych banków: Promocje kont osobistych

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.