Banki podnoszą opłaty i prowizje kont firmowych w 2021 roku

Przez rynek bankowych kont firmowych przetacza się prawdziwa fala podwyżek. Praktycznie wszystkie największe banki podnoszą opłaty i prowizje kont firmowych.

W klientów biznesowych, w znacznie większym stopniu niż w klientów indywidualnych, uderzyły zmiany wywołane kryzysem gospodarczym, wzrostem poziomu inflacji, obniżką stóp procentowych. Banki kolejno ogłaszały zmiany sugerując, że wynikają one z pogorszenia sytuacji rynkowej właśnie na postawie w/w czynników. Powołują się przy tym na to, co zostało wcześniej zapisane w regulaminach jako podstawa wprowadzania takich zmian w przyszłości. Rzadko który klient zakładjąc konto dokładnie zapoznał się z regulaminem prowadzenia konta a już tym bardziej nie przewidywał takich zmian.

Podnoszone opłaty i prowizje w dużym stopniu dotknęły opłat za samo prowadzenie konta i/lub korzystanie z karty. Niestety w wielu przypadkach opłat tych nie można uniknąć nawet aktywnie korzystając z konta i karty. Wśród pozostałych podwyżek należy szczególnie zwrócić uwagę na te, dotyczące czynności zlecanych w oddziałach. Czy proces ten już się zakończył? Raczej nie. Wciąż jeszcze jest kilka banków, które przyglądają się sytuacji na rynku i zwlekają z decyzjami.

Reklama

Z drugiej strony banki widzą, że nie przyciągną nowych klientów, więc oferują nawet 24 miesięczne gwarancje bezpłatnego prowadzenia konta, karty, czasem wypłat i wpłat, przelewów internetowych dla nowych klientów. Dla przedsiębiorcy zmiana rachunku bankowego to duże utrudnienie i wielu z nich zaciskając zęby pozostanie w swoich bankach godząc się na nowe prowizje i opłaty. Tych bardziej aktywnych zachęcam do zapoznania się z zestawieniem bezpłatnych kont firmowych w 2021 roku.

Nie będę pisał już o możliwości lokowania wolnych środków, które w tej chwili praktycznie nie są oprocentowane a dla klientów korporacyjnych i tak wprowadzane są już ujemne stopy procentowe.

Poniżej lista banków wraz z najważniejszymi zmianami w tabelach opłat i prowizji, w których dokonano zmian. Oczywiście w przypadku kolejnych zmian wpis będzie aktualizowany.

Reklama

mBank – mBiznes konto Start, mBiznes konto Standard, mBiznes konto walutowe

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
mBiznes Konto Start
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Miesięczna opłata za kartę debetową0 zł / 5 zł0 zł / 5 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez mBank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie co najmniej 200 zł0 zł – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez mBank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie co najmniej 500 zł
Obowiązywanie opłatyDo 6 stycznia 2021 r.Od 7 stycznia 2021 r.
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
mBiznes Konto Standard
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł / 9 zł0 zł / 19 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu, którego opłata dotyczy
Obowiązywanie opłatyDo 6 stycznia 2021 r.Od 7 stycznia 2021 r.
Miesięczna opłata za kartę debetową5 zł5 zł / 7 zł
Warunek obniżenia opłaty 5 zł – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez mBank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie co najmniej 500 zł
Obowiązywanie opłatyDo 3 maja 2021 r.Od 4 maja 2021 r.
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
mBiznes Konto Walutowe
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Miesięczna opłata za kartę główną / dodatkową0 zł / 5 zł5 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – w ciągu miesiąca kalendarzowego zostanie wykonana min. 1 transakcja kartą 
Obowiązywanie opłatyDo 6 stycznia 2021 r.Od 7 stycznia 2021 r.


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Bank Millennium – Konto Mój Biznes, Konto Biznes

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.12.2020 r.Od 01.01.2021 r.
Konto Mój Biznes
Miesięczna opłata za kartę debetową0 zł / 15 zł0 zł / 20 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – jeśli wykonany w danym miesiącu przelew do ZUS/Urzędu Skarbowego lub zapewniony zewnętrzny wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł
Przelewy w PLN (w tym przelewy VAT) lub w walucie obcej dokonywane pomiędzy rachunkami w Banku; dokonywane na rachunki do innych banków; Przelewy w walucie EUR do EOG, w tym na rachunki w innych bankach krajowych – zlecane w oddziale14,99 zł25 zł
Konto Biznes
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego25 zł40 zł
Przelewy w PLN (w tym przelewy VAT) lub w walucie obcej dokonywane pomiędzy rachunkami w Banku; dokonywane na rachunki do innych banków; Przelewy w walucie EUR do EOG, w tym na rachunki w innych bankach krajowych – zlecane w oddziale7,99 zł20 zł
Dotyczy obu rachunków
Prowadzenie rachunku bankowego – opłata miesięczna za rachunek bieżący w walucie obcej (GBP, EUR, CHF, USD)0 GBP, EUR / 1 GBP, EUR – 0 CHF, USD / 2 CHF, USD15 zł
Zwolnienie z opłaty0 zł za prowadzenie rachunku walutowego założonego przez Millenet dla Klientów indywidualnych/Biznes 
Miesięczna opłata za kartę debetową Millennium Visa Executive Electron0 zł / 4,99 zł0 zł / 6 zł
Warunek obniżenia opłaty 0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min. 500 zł
Transakcje gotówkowe dokonywane kartą
– w bankomatach innych banków w Polsce (sieci) Nie dotyczy bankomatów Banku Millennium, Santander Bank Polska i Planet Cash3% min. 5 zł3,5% min. 5 zł
– w bankomatach innych banków za granicą, z wyłączeniem transakcji w walucie EUR na terenie państwa należącego do EOG2,5% min. 9 zł3,5% min. 5 zł
– w bankomatach innych banków za granicą, w walucie EUR na terenie państwa należącego do EOG2,5% min. 5 zł3,5% min. 5 zł
– w punktach akceptujących kartę za granicą, z wyłączeniem transakcji w walucie EUR na terenie państwa należącego do EOG2,5% min. 9 zł3,5% min. 5 zł


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Credit Agricole – Solista Biznes, Sonata Biznes, Symfonia Biznes

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.12.2020 r.Od 01.01.2021 r.
Solista Biznes
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł / 10 zł0 zł / 10 zł
Warunek zwolnienia z opłatyJeśli średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w złotych w ramach konta wynosiło min. 3000 złJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym wykonany co najmniej 1 przelew do ZUS lub zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 2000 zł
Prowadzenie rachunku pomocniczego0 zł (do 3 kont) / 5 zł20 zł
Użytkowanie karty w PLN0 zł / 5 zł0 zł / 7 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą, które zostały wykonane przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300 złJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym spełnione warunki zwalniające z opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
Realizacja polecenia przelewu (w tym do Urzędu Skarbowego) i przelewu płatność podzielona VAT w systemie ELIXIR na rachunek w innym banku oraz przelewu europejskiego w systemie SEPA złożonego:
– w placówce Banku7 zł10 zł
– w CA24 Infolinia3 zł10 zł
– w CA24 eBank i CA 24 Mobile0 zł / 2 zł1 zł
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.12.2020 r.Od 01.01.2021 r.
Sonata Biznes
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł / 20 zł0 zł / 25 zł
Warunek zwolnienia z opłatyJeśli średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w złotych w ramach konta wynosiło min. 5000 złJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym wykonany co najmniej 1 przelew do ZUS oraz zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 5000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w złotych w ramach konta wynosiło min. 5000 zł
Prowadzenie rachunku pomocniczego0 zł (do 3 kont) / 5 zł20 zł
Użytkowanie karty w PLN0 zł / 5 zł0 zł / 5 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą, które zostały wykonane przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300 złJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym spełnione warunki zwalniające z opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
Realizacja polecenia przelewu (w tym do Urzędu Skarbowego) i przelewu płatność podzielona VAT w systemie ELIXIR na rachunek w innym banku oraz przelewu europejskiego w systemie SEPA złożonego:
– w placówce Banku6 zł10 zł
– w CA24 Infolinia2 zł10 zł
– w CA24 eBank i CA 24 Mobile0 zł / 1 zł0 zł / 1 zł
0 zł za przelew złożony w CA24 eBank, w CA24 Mobile:Pierwsze 20 przelewów w miesiącu kalendarzowymJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym spełnione warunki zwalniające z opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.12.2020 r.Od 01.01.2021 r.
Symfonia Biznes
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł / 30 zł0 zł / 35 zł
Warunek zwolnienia z opłatyJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym wykonany co najmniej 1 przelew do ZUS oraz zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 10000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w złotych w ramach konta wynosiło min. 100000 zł
Prowadzenie rachunku pomocniczego0 zł (do 5 kont) / 5 zł10 zł
Użytkowanie karty w PLN0 zł / 5 zł0 zł / 5 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą, które zostały wykonane przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300 złJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym spełnione warunki zwalniające z opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
Realizacja polecenia przelewu (w tym do Urzędu Skarbowego) i przelewu płatność podzielona VAT w systemie ELIXIR na rachunek w innym banku oraz przelewu europejskiego w systemie SEPA złożonego:
– w placówce Banku5 zł10 zł
– w CA24 Infolinia1 zł10 zł
– w CA24 eBank i CA 24 Mobile0 zł / 1 zł0 zł / 1 zł
0 zł za przelew złożony w CA24 eBank, w CA24 Mobile:Pierwsze 100 przelewów w miesiącu kalendarzowymJeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym spełnione warunki zwalniające z opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.12.2020 r.Od 01.01.2021 r.
Dotyczy wszystkich kont
Wpłata gotówki na konto prowadzone dla klientów instytucjonalnych w Banku w placówce Banku za pośrednictwem Doradcy0 zł / 0,35% min. 4 zł0 zł / 0,5% min. 5 zł
Dla konta Sonata 3 / dla konta Symfonia 5 – pierwszych wpłat gotówkowych w miesiącu bez opłat
Wypłata gotówki w placówkach Banku0,5% min. 5 zł0 zł / 0,5% min. 5 zł
0 zł w przypadku klientów prowadzących: jednoosobową działalność gospodarczą, działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w przypadku Rolników indywidualnych
Realizacja pozostałych poleceń przelewów i zleceń stałych kierowanych na inne rachunki prowadzone w Banku na podstawie dyspozycji złożonej:
– w placówce Banku5 zł10 zł
– w CA24 Infolinia1 zł10 zł
– w CA24 eBank, w CA24 Mobile lub w CA24 Infolinia – serwis automatyczny0 zł0 zł
Ustanowienie zlecenia stałego0 zł0 zł w CA24 eBank / 10 zł
Realizacja zlecenia stałego w systemie ELIXIR (opłata za pojedynczą płatność)Solista: 0 zł / 3 zł / 4 zł; Sonata: 0 zł / 1 zł / 2 zł; Symfonia: 0 zł / 2 zł / 3 zł0 zł
Modyfikacja, odwołanie polecenia przelewu, przelewu płatność podzielona VAT, zlecenia stałego w systemie ELIXIR0 zł / 2 zł / 2 zł0 zł w CA24 eBank / 5 zł
Realizacja polecenia przelewu i przelewu płatność podzielona VAT w systemie SORBNET na kwotę poniżej 1 000 000 PLN złożonego w CA24 eBank20 zł30 zł
Prowizja za przewalutowanie kwoty transakcji do waluty rachunku3% kwoty transakcji4% kwoty transakcji


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Reklama

Inteligo – Konto firmowe Inteligo

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 06.12.2020 r.Od 07.12.2020 r.
Konto Inteligo firmowe otwarte do dnia 10 maja 2010 r.
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego3,99 zł8 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku dodatkowego0 zł3 zł
Obsługa karty debetowej Inteligo (do rachunku głównego)0 zł0 zł / 4 zł
Warunek zwolnienia z opłaty 0 zł jeżeli suma transakcji bezgotówkowych kartą w ostatnim miesiącu wynosi min. 100 zł
Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku przy użyciu karty debetowej0 zł4,50 zł
Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju4,50 zł3,5% min. 5 zł
Wypłata gotówki w bankomatach w kraju za pośrednictwem aplikacji mobilnej4,50 zł5 zł
Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)4,50 zł3,5% min. 5 zł
Wpłata we wpłatomacie PKO Banku Polskiego SA dla kwoty przekraczającej próg 50000 zł w miesiącu kalendarzowym0 zł0,5% od kwoty przekroczenia
Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego (w tym Split Payment) – konsultant0,99 zł2,90 zł
Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego (w tym Split Payment) – konsultant2,99 zł8,90 zł
Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego do ZUS – konsultant3,99 zł9 zł
Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego do US (w tym Split Payment) – konsultant2,99 zł8,90 zł
Polecenie przelewu natychmiastowego (w tym do ZUS i US oraz Split Payment do US) – kanały samoobsługowe10 zł15 zł
Zlecenia stałe (w tym zlecenia stałe Split Payment)
Ustanowienie – konsultant0,99 zł2,90 zł
Realizacja na rachunek w ramach Banku0 zł2 zł
Realizacja na rachunek w innym banku1,49 zł2 zł
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 06.12.2020 r.Od 07.12.2020 r.
Konto Inteligo firmowe otwarte od dnia 11 maja 2010 r. lub dla klientów, którzy przeszli na nowe warunki cenowe
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł12 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku dodatkowego0 zł5 zł
Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku przy użyciu karty debetowej5 zł3,5% min. 5 zł
Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju5 zł3,5% min. 5 zł
Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)5 zł3,5% min. 5 zł
Wpłata we wpłatomacie PKO Banku Polskiego SA dla kwoty przekraczającej próg 50000 zł w miesiącu kalendarzowym0 zł0,5% od kwoty przekroczenia
Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego (w tym Split Payment) – konsultant4 zł5 zł
Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego (w tym Split Payment) – konsultant5 zł15 zł
Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego do ZUS – konsultant5 zł15 zł
Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego do US (w tym Split Payment) – konsultant5 zł15 zł
Polecenie przelewu natychmiastowego (w tym do ZUS i US oraz Split Payment do US) – kanały samoobsługowe10 zł15 zł
Zlecenia stałe (w tym zlecenia stałe Split Payment)
Ustanowienie – konsultant4 zł8 zł
Realizacja na rachunek w ramach Banku0 zł2 zł
Realizacja na rachunek w innym banku1 zł2 zł


Szczegółową tabelę dla kont założonych od 11 maja 2010 r. znajdziesz tu


Szczegółową tabelę dla kont założonych przed 11 maja 2010 r. znajdziesz tu

Bank Pocztowy – Pocztowe Konto Firmowe

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.12.2020 r.Od 01.01.2021 r.
Pocztowe Konto Firmowe
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł / 10 zł0 zł / 15 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł w przypadku łącznego wpływu na rachunek kwoty co najmniej 2000 złotych w danym miesiącu oraz posiadania aktywowanej karty debetowej w miesiącu, którego opłata dotyczy
Wpłata / Wypłata gotówkowa w placówce Banku lub Poczty Polskiej10 zł0 zł
Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/ modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku5 zł10 zł


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Bank Pekao SA – Konto Przekorzystne Biznes

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 30.11.2020 r.Od 01.12.2020 r.
Konto Przekorzystne Biznes
Wypłata gotówki (kartą płatniczą debetową lub PeoPay): b. za pośrednictwem usługi Płać kartą i wypłacaj1,50 zł ; 0,40 EUR; 0,50 USD; 0,45 CHF; 0,30 GBP2 zł
c. pozostałe wypłaty w kraju kartą płatniczą2% min. 5 zł0 zł – pierwsze 2 w miesiącu; kolejne 2% min. 5 zł
d. wypłaty za granicą w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej lub PeoPay do płatności gotówkowych2% min. 5 zł; 2% min. 2 EUR/CHF/GBP dla rachunku w EUR/CHF/GBP; 2% min. 2,50 USD dla rachunku w USD0 zł – pierwsze 2 w miesiącu; kolejne 2% min. 5 zł; 2% min. 1 EUR/USD/CHF/GBP dla rachunku w EUR/USD/CHF/GBP
Wpłata gotówki w punktach usługowo-handlowychNie dotyczy2 zł
Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek prowadzony w Banku w złotych złożone w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej
– przelew zwykły12 zł15 zł
– przelew pilny15 zł20 zł
Polecenie przelewu zewnętrznego w obrocie krajowym złożone:
b. w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej – przelew zwykły12 zł15 zł
b. w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej – przelew pilny15 zł20 zł
Polecenia przelewu SEPA złożone w Oddziale Banku – do kraju EOG innego niż Polska12 zł15 zł


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Reklama

Volkswagen Bank Oddział w Polsce – PLUS Konto Biznes

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Obowiązywanie opłatyDo 31.10.2020 r.Od 01.11.2020 r.
PLUS Konto Biznes
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego0 zł10 zł
Opłata za obsługę karty podstawowej / dodatkowej0 zł9 zł
Przelew zewnętrzny za pośrednictwem kanału www/aplikacja mobilna lub IVR0,30 zł (251. transakcja i kolejne w miesiącu)1 zł (501. transakcja i kolejne w miesiącu)
Wypłata gotówki w bankomacie w kraju oraz na terytorium państw EOG0 zł / 1,50 zł; 0 zł – wypłata min. 200 zł2 zł


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Poniżej najlepsze dostępne aktualnie promocje kont firmowych.

Please select listing to show.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.