Centralna informacja o rachunkach bankowych

Miałeś kilka rachunków bankowych i nie pamiętasz, w których bankach i chciałbyś sprawdzić czy są zamknięte. Uzyskałeś spadek i chcesz się dowiedzieć o posiadanych przez osobę zmarłą rachunkach.

Chodzenie po wszystkich bankach i składanie próśb o udostępnienie informacji trwałoby tygodniami. Teraz możliwe jest to w jednym miejscu. W połowie 2016 roku uruchomiono Centralną Informację o rachunkach bankowych przy Krajowej Izbie Rozliczeniowej. Centralna Informacja o rachunkach bankowych została utworzona na mocy zmiany ustawy Prawo bankowe z 9 października 2015 roku.

W Centralnej Informacji o rachunkach można wyszukiwać informacje ze wszystkich banków oraz SKOK-ów.

Reklama

Kto może uzyskać dane z Centralnej Informacji o rachunkach?

O informacje z Centralnej Informacji o rachunkach może wnioskować:

  • Osoba, która poszukuje swoich własnych rachunków;
  • Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK, zarządca sukcesyjny, w poszukiwaniu rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy);

Do uzyskania informacji o rachunkach uprawnione są również podmioty takie jak sąd, policja, komornik sądowy, CBA, ABW i inne organy państwowe wymienione w art. 105 pkt. 2 Prawa bankowego. W przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego (lub członka SKOK) informacje są udzielane także gminie (art. 111c Prawa bankowego) w celu odszukania rachunków tej osoby.

W jaki sposób można wystąpić do Centralnej Informacji o rachunkach?

W celu uzyskania informacji musisz złożyć wniosek. Wniosek możesz złożyć w dowolnym banku lub SKOK-u prowadzącym rachunki dla klientów. Nie musi to być bank, w którym masz konto. Lista banków jest dostępna tutaj.

Reklama

Bank (SKOK) zweryfikuje twoją tożsamość a w przypadku, gdy wnioskujesz o dane innej osoby, potwierdzi uzyskanie tytułu prawnego do spadku po posiadaczu rachunku.

W tym celu do wniosku będziesz musiał załączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię:

  • odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub
  • odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, lub
  • inny dokument potwierdzający tytuł prawny do spadku (np. zagraniczne orzeczenie).

W niektórych przypadkach będzie konieczne dostarczenie akt zgonu, gdy nie jest możliwa weryfikacja danych osoby zmarłej. Jeśli nie składasz wniosku osobiście będzie wymagane pełnomocnictwo rodzajowe.

Reklama

Usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem danego banku i wynosi ok. 25 – 35 złotych. Wysokość opłaty znajdziesz w tabeli opłat i prowizji dla kont osobistych pod pozycją „Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji”.

Po przyjęciu wniosku, bank wysyła zapytanie do Centralnej Informacji o rachunkach. W kolejnym kroku zapytanie o dane klienta jest wysyłane do wszystkich banków i SKOK-ów.

W ciągu 3 dni roboczych banki i SKOK-i przesyłają informację zwrotną (także, gdy dana osoba nie posiada rachunku).

Reklama

Na tej podstawie przygotowywane jest zestawienie rachunków, które jest przekazywane do banku lub SKOK-u, w którym złożono wniosek, gdzie można odebrać dokument.

Schemat – Centralna Informacja o rachunkach bankowych

Centralna Informacja o rachunkach bankowych
Źródło: opracowanie własne Bankowe ABC

Co zawiera raport z Centralnej Informacji o rachunkach?

Zestawienie zawiera następujące informacje:

  • nazwę banku lub SKOK-u, który prowadzi lub prowadził rachunek wraz z jego numerem;
  • status rachunku (czy jest nadal prowadzony);
  • czy jest to rachunek wspólny;
  • o umowach rachunku bankowego rozwiązanych lub wygasłych z powodu śmierci posiadacza albo braku dyspozycji przez okres 10 lat (rachunki uśpione).

W ramach Centralnej Informacji o rachunkach bankowych weryfikowane są dane na temat rachunków bankowych osób fizycznych, także w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, oraz imiennych rachunków członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z uzyskanych danych nie dowiesz się o innych produktach bankowych, takich jak m.in. książeczki mieszkaniowe, kredyty, w tym karty kredytowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, rachunki maklerskie, polisy ubezpieczeniowe lub inwestycyjne oraz rachunki utworzone w celu obsługi tych produktów.

Reklama

W otrzymanym zestawieniu nie znajdziesz informacji jaki to rachunek i jakie jest jego saldo. Założeniem bazy jest wyłącznie umożliwienie uzyskania informacji o bankach, w których dana osoba posiada/posiadała rachunek. Jeśli potrzebujesz uzyskać szczegółowych informacji musisz wystąpić bezpośrednio do banku lub SKOK-u wskazanego w raporcie.

Zarządca sukcesyjny – informacja o rachunkach po zmarłym przedsiębiorcy

Dzięki wprowadzeniu w listopadzie 2018 roku w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zmienionych przepisów Prawa Bankowego zarządca sukcesyjny przejmuje dostęp do rachunków bankowych przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny jest podmiotem, który jest uprawniony do uzyskania informacji o rachunkach po zmarłym przedsiębiorcy co jest niezbędne do dalszego, ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskując o informację uzyska informacje o każdym rachunku zmarłego przedsiębiorcy, w tym o rachunkach osobistych, a także o kontach wspólnych. Zgodnie z przepisami dostęp otrzyma wyłącznie do rachunków założonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rola Krajowej Izby Rozliczeniowej w prowadzeniu Centralnej Informacji o rachunkach

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) zgodnie z art. 92bb ust. 2 Prawa Bankowego prowadzi Centralną Informację o rachunkach bankowych. Jej zadaniem jest koordynowanie obsługi przekazywanych wniosków oraz  przekazywanie do banków i SKOK-ów a następnie przygotowanie zbiorczej informacji na podstawie otrzymanych odpowiedzi.

Reklama

Jak widać rola KIR-u sprawdza się tylko do pośrednika pomiędzy instytucjami finansowymi. KIR nie odpowiada za niepoprawne, nieaktualne lub niedokładne dane przekazane przez banki i SKOK-i. Wymiana informacji jest prowadzona w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Ognivo prowadzonego przez KIR.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.