Bank Pekao zmienia opłaty Konta Przekorzystnego i walutowych [2021]

Zmiana obowiązuje od 1 września 2021 r.
Zmiany dotyczą: Konto Przekorzystne, Eurokont: Junior, OK, Start, Podstawowe, Mobilne, Optymalne, kart debetowych

Jesteś klientem biznesowym Pekao SA? Sprawdź wpis: Konto Przekorzystne Biznes zmiana opłat i prowizji – listopad 2021

Bank Pekao SA przekazał informację swoim klientom o planowanej od 1 września 2021 roku zmianie w Tabeli Opłat i Prowizji. Z mojego punktu widzenia, jako klienta Pekao SA, zmiany nie wpływają negatywnie na swobodę korzystania z tego konta. Nie są na tyle dotkliwe, aby natychmiast uciekać z tego banku. Pojawiła się nawet furtka aby konto mieć całkowicie za darmo. Zdaję sobie jednak sprawę, że dla wielu osób mogą być problemem, szczególnie korzystających z kas w oddziałach. Przejdźmy do szczegółów.

Prowadzenie Konta Przekorzystnego bezwarunkowo bezpłatne

Pierwsza ze zmian jest korzystna dla klientów. Od 1 września bank nie będzie pobierał opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego bez stawiania żadnych warunków. Do tej pory wymagane było zapewnienie miesięcznych wpływów na konto w wysokości 500 zł oraz minimum 1 transakcji kartą do konta (lub aplikacją PeoPay).

Reklama

Obniżka opłat będzie dotyczyła również Eurokont: Junior, OK, Start, Podstawowe, Mobilne, Optymalne.

Wyższa opłata za korzystanie z karty do konta

Bank wydawane karty podzielił na dwie grupy: standardowe i złote.

W przypadku karty standardowej, jeśli korzystałeś z karty do konta i spełniałeś warunek wpływów na konto w wysokości 500 zł oraz minimum 1 transakcji, nic się nie zmieni. Jeśli jednak nie spełnisz warunku, od 1 września zapłacisz 4 złote zamiast 3 złotych. Nadal z opłaty są zwolnione osoby do 26-ego roku życia. Posiadanie karty złotej kosztować będzie 10 zł / m-c jeśli nie zostaną spełnione warunki jak powyżej. Jedynie nowych klientów, zawierających umowę o kartę od 1 września 2021 r., będzie obowiązywał warunek wpływów w wysokości 10000 zł.

Reklama

Warto wspomnieć, że jeżeli użytkujesz kartę VISA, od września będziesz ponosił opłatę 1% od przewalutowania transakcji.

Wypłaty i wpłaty w oddziale nie będą już bezpłatne

Znam wiele osób, które korzystało z obsługi kasowej w oddziałach, więc dla nich bank przygotował niemiłą niespodziankę. Wszystkie wpłaty i wypłaty w oddziałach będą wiązały się z opłatą w wysokości 8 złotych. Opłata dotyczy kont prowadzonych bezpłatnie.

Do września wypłata jest darmowa a wpłata kosztuje 5 złotych, jeżeli m.in. jej kwota wynosi ponad 5000 złotych, nie posiadasz karty debetowej lub nie uruchomiłeś aplikacji PeoPay.

Reklama

Obecnie jedynym rozwiązaniem umożliwiającym bezpłatne wpłacanie i wypłacanie gotówki jest korzystanie z bankomatów i wpłatomatów Banku Pekao SA. 

W przypadku kont, od których bank pobiera opłatę, opłata za wpłatę oraz wypłatę gotówki nie będzie pobierana (z wyjątkiem: Konta Private Banking oraz Eurokont: VIP, Złote, Premium, Premium Plus, Prestiż, Prestiżowe, Private Banking, Rachunek a’vista w ramach usługi Private Banking, konto Pekao), gdy spełnione łącznie poniższe warunki

 • kwota wpłaty lub wypłaty gotówki będzie wyższa niż 10000 zł;
 • w placówce nie będzie dostępny wpłatomat lub bankomat, 
 • do rachunku nie będzie wydana karta debetowa lub uruchomione PeoPay. 

Opłaty dla kont walutowych

W przypadku kont walutowych zmiany obejmą opłaty miesięczne za prowadzenie Kont Walutowych w EUR, CHF, USD i GBP. Opłata będzie uzależniona od wysokości salda na rachunku i rodzaju waluty. Najwięcej zapłacą posiadacze dużych depozytów w obcych walutach (wskazanych powyżej). Opłata dla salda 500000 jednostek waluty (j.w.) wyniesie odpowiednio 200 EUR, CHF, USD lub GBP.

Reklama

Opłata nie będzie pobierana jeśli:

 • saldo na danym rachunku jest niższe niż 20000 jednostek waluty, lub 
 • wykonasz lub otrzymasz min. 1 przelew wewnętrzny na lub z konta w innej walucie, na kwotę równowartości 1000 j.w. danego konta, którego dotyczy opłata.

Zasady pobierania opłat:

 • 0 j.w. jeżeli saldo od 0,00 do 19999,99 j.w. 
 • 15 j.w. jeżeli saldo od 20000,00 do 49999,99 j.w. 
 • 30 j.w. jeżeli saldo od 50000,00 do 99999,99 j.w. 
 • 100 j.w. jeżeli saldo od 100000,00 do 499999,99 j.w. 
 • 200 j.w. jeżeli saldo od 500000,00 j.w.

Nowe opłaty

Pekao SA przy okazji wprowadza nowe opłaty za:

Reklama
 • ustanowienie i zmianę pełnomocnictwa;
 • zmianę limitów przelewów lub wypłat gotówki zleconych w oddziale lub przez konsultanta w obsłudze telefonicznej;
 • ustanowienie lub modyfikację danych do przelewu zdefiniowanego za pośrednictwem konsultanta w obsłudze telefonicznej.

Dwóch ostatnich opłat unikniesz korzystając z bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych

Najważniejsze zmiany w regulaminie dotyczą zwiększenia do 6000 złotych (poprzednio 3000 zł) dziennego limitu wypłat gotówki kartami debetowymi Visa, Mastercard i Maestro wydanymi do kont. W przypadku złotych kart debetowych limit pozostaje na poziomie 15000 złotych. Pekao, zgodnie z wymogami, wprowadza usługę powiadomienia SMS o marży stosowanej do przewalutowania transakcji. Zmianie ulega nazwa Eurokonta Walutowego i rachunków w walucie wymienialnej na Konto Walutowe i od teraz będzie można posiadać maksymalnie dwa rachunki w jednej walucie. Jako metoda identyfikacji zostaje wycofana karta IKM.

Podsumowanie zmian

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zmiany wprowadzane od 1 września 2021 roku.

Reklama
Bank Pekao opłaty za prowadzenie konta
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Prowadzenie rachunku0 zł / 6 zł
(0 zł, gdy wpływ min. 500 zł i min. 1 transakcja kartą lub PeoPay)
0 zł
Obsługa karty płatniczej0 zł / 3 zł
(0 zł, gdy wpływ min. 500 zł i min. 1 transakcja kartą lub PeoPay)
0 zł / 4 zł
(0 zł, gdy wpływ min. 500 zł i min. 1 transakcja kartą lub PeoPay)

dotyczy standardowej karty debetowej
Wpłata gotówki w oddziale0 zł / 5 zł
(0 zł – kwota wpłaty > 5000 zł, brak wydanej karty debetowej lub aplikacji PeoPay, wpłata w bilonie, urządzenie samoobsługowe niedostępne)
8 zł
Wypłata gotówki w oddziale0 zł8 zł
Zmiana limitu przelewów lub wypłat gotówki u konsultanta na infolinii / w oddzialeBrak opłaty5 zł / 10 zł
Utworzenie lub modyfikacja przelewu za pośrednictwem konsultanta na infoliniiBrak opłaty5 zł
Przewalutowanie transakcji0 zł0 zł / 1% dla karty Visa Debit Gold
Wypłata gotówki punktach handlowo-usługowych (cashback)0,99 zł2 zł

Szczegółowe informacje o obowiązujących opłatach znajdują się w:

Nie zgadzasz się na zmiany, co zrobić?

Jeśli nie chcesz ponosić opłaty za kartę możesz z niej zrezygnować. W ten sposób Konto Przekorzystne dołącza do grupy bezpłatnych kont osobistych.

W przypadku, gdy chcesz całkowicie zrezygnować z Konta Przekorzystnego lub walutowego masz dwa wyjścia:

Reklama
 • możesz złożyć w banku oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian, przed dniem ich wejścia w życie. Z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian umowa wygaśnie;
 • możesz wypowiedzieć umowę przed dniem wejścia w życie zmian (nie wcześniej niż data otrzymania pisma o zmianach) a umowa zostanie rozwiązana we wskazanym w wypowiedzeniu dniu.

W obu przypadkach nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Zanim się zdecydujesz przeczytaj mój wpis dotyczący zamykania kont w bankach.

Jeżeli nic nie zrobisz do 1 września 2021 r. bank uznaje, że wprowadzane zmiany zostały zaakceptowane.

Chcesz zmienić konto?

Zapoznaj się z moim wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach oraz z ofertą innych banków opisywanych na blogu: Konta osobiste dla każdego

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.