Jak założyć profil zaufany w banku? 2024

Wiele banków w Polsce umożliwia założenie i korzystanie z profilu zaufanego, dzięki któremu możesz logować się (za pośrednictwem bankowości elektronicznej swojego banku) i załatwiać sprawy w urzędach administracji publicznej zdalnie, bez wychodzenia z domu.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany służy do potwierdzania tożsamości, identyfikacji elektronicznej danych osobowych, takich jak, imiona, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL, wobec podmiotów administracji państwowej w internecie i umożliwia dostęp do danych tejże osoby, składania wniosków i dokumentów oraz ich zatwierdzania w formie elektronicznej, bez fizycznej obecności w danym urzędzie. Warto wiedzieć, że profil zaufany nie jest podpisem elektronicznym.

Zasady działania profilu zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Reklama

Co daje profil zaufany w banku?

Dzięki profilowi zaufanemu załatwisz wiele spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu. Lista spraw jest obszerna i z każdym rokiem przybywają kolejne. Poniżej lista najczęściej załatwianych spraw z wykorzystaniem profilu zaufanego przez:

 • Platformę Gov.pl:
  • zweryfikujesz dane w Rejestrze Dowodów Osobistych;
  • założysz konto i zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
  • sprawdzisz dane w rejestrze PESEL;
  • sprawdzisz ile masz punktów karnych, w ewidencji kierowców CEPiK 2.0,
  • sprawdzisz czy twój lub innej osoby dowód osobisty został unieważniony.
 • portal praca,gov.pl:
  • zarejestrujesz się jako bezrobotny.

Niestety ale od 27 lipca 2021 r. nie złożysz wniosku o dowód osobisty przez internet.

Korzystanie z platformy ePUAP

Korzystając z platformy ePUAP masz możliwość wysyłania a także odbierania elektronicznie korespondencji urzędowej z każdym urzędem (m.in. ze wszystkimi organami samorządowymi, takimi jak np. urzędy gminy) w Polsce. Wysyłając lub odbierając korespondencję otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), czyli tak jakbyś wysłał pismo tradycyjną pocztą za potwierdzeniem odbioru (jest tak samo ważne). Na platformie ePUAP dla ułatwienia wszystkie sprawy zostały pogrupowane na poszczególne tematy a część formularzy ma już swoją wersję elektroniczną. Jeśli w ePUAP twój urząd nie umieścił możliwości załatwienia konkretnej sprawy, możesz wysłać pismo ogólne załączając dokument PDF, korzystając z tzw. Elektronicznej Skrzynki Podawczej, którą musi posiadać każdy urząd.

Reklama

Zalety z korzystania z profilu zaufanego w banku

Jeśli zdecydujesz się na założenie profilu zaufanego przy pomocy banku, w którym posiadasz konto osobiste, masz poniższe korzyści:

 • natychmiastowa rejestracja online z wykorzystaniem danych potwierdzonych przez bank przy zakładaniu konta, bez konieczności potwierdzania danych w urzędzie;
 • jedno hasło do logowania;
 • usługa bezpłatna;
 • potrzebne informacje uzyskujesz natychmiast, 24h / 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia do urzędu;
 • pisma, wnioski do urzędu wysyłasz 24h / 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia do urzędu.

Korzystając z profilu zaufanego oszczędzasz czas, który musiałbyś poświęcić na dojazd i oczekiwanie w kolejce.

Kto może założyć profil zaufany?

Profil zaufany może założyć każda osoba posiadająca nadany numer PESEL, która ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nie mogą go otrzymać osoby ubezwłasnowolnione).

Reklama

Możesz również założyć profil zaufany dla dziecka, które ukończyło 13 lat.

Z profilu zaufanego może korzystać wyłącznie osoba, dla której został wydany. Nie może się nim posługiwać inna osoba. Danych do logowania nie można przekazywać innym osobom.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Profil zaufany można założyć na kilka sposobów:

Reklama
 • przez bank, w którym posiadasz konto osobiste;
 • wypełniając wniosek internetowy a następnie potwierdzając w placówce;
 • przez system Envelo Poczty Polskiej;
 • podczas wideo rozmowy z urzędnikiem;
 • za pomocą e-dowodu osobistego.

Profil zaufany jest wydawany na okres 3 lat. Po tym czasie należy go odnowić na kolejny okres.

Profil zaufany lista banków 2021

Profil zaufany założysz w jednym z 10 największych banków w Polsce oraz w bankach spółdzielczych należących do Grupy BPS. Wśród popularnych banków brakuje przede wszystkim Banku Handlowego (Citi Handlowy) i Nest Banku.

Profil zaufany wykaz banków
Alior BankBNP Paribas
BOŚ BankBank Millennium
mBankGetin Bank
Inteligo (PKO BP)ING Bank Śląski
Bank Pekao SAPKO BP
Santander Bank PolskaBanki spółdzielcze / Grupa BPS
Bank Spółdzielczy w BrodnicyCredit Agricole

Jak uzyskać profil zaufany w banku?

Założysz profil zaufany bez wizyty w banku. Warunkiem ustanowienia jest wcześniejsza osobista weryfikacja w oddziale Twoich danych przez bank. Jeżeli konto zakładałeś np. za pomocą przelewu weryfikacyjnego nie będziesz mógł założyć profilu.

Reklama
Profil zaufany przez bank krok po kroku
 1. Wejdź na stronę rejestracji profilu zaufanego i wybierz swój bank:
  Przejdź na stronę rejestracji
 2. Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij dane w formularzu wniosku o założenie profilu zaufanego. Większość danych jest już uzupełniona (potwierdzona) przez bank i wymagane jest tylko podanie adresu e-mail i numeru telefonu do autoryzacji.
 3. Zatwierdź wniosek kodem autoryzacyjnym (SMS, aplikacja mobilna) jak zwykły przelew
 4. Na wskazany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta
Profil zaufany logowanie 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 25

Możesz również zalogować się do bankowości internetowej swojego banku i postępować zgodnie z instrukcjami. Poniżej przykłady z czterech banków.

Część banków: PKO BP, Pekao SA, Inteligo, Credit Agricole, BOŚ Bank, BNP Paribas, Getin Bank, banki spółdzielcze Grupy BPS, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, współpracuje z Krajową Izbą Rozliczeniową SA, oferując usługę MojeiD. Uruchomienie usługi wymaga zalogowania na dedykowanej stronie banku i potwierdzenie danych posiadanych przez bank, podobnie jak w pozostałych przypadkach.

Poniżej przykład jak to zrobić w Getin Banku.

Reklama
Profil zaufany alior 1 1

Profil zaufany alior 2 1
Profil zaufany millennium 1 1

Profil zaufany millennium 2 1

Profil zaufany millennium 3 1
Profil zaufany Pekao 1 1
Profil zaufany Santander 1 1
Profil zaufany Santander 2 1

Zakładając profil zaufany przez Getin Bank wymagane jest utworzenie GetinID, cyfrowej tożsamości usługi MojeID oferowanej we współpracy z Krajową Izbą Rozrachunkową SA: https://secure.getinbank.pl/eid/#index/index

Profil zaufany getin 4 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 26
Profil zaufany getin 5 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 27

Źródło: strona internetowa bankowości internetowej Getin Banku

Czy można mieć profil zaufany w dwóch bankach?

Nie można mieć dwóch profili zaufanych, w dwóch różnych bankach. Jeśli wystąpisz o nowy profil zaufany w drugim banku, automatycznie zostanie unieważniony poprzedni profil. Dotyczy to również sytuacji, gdy zakładałeś pierwszy profil zaufany poza bankiem (np. potwierdzając w urzędzie).

Reklama

Otrzymasz na adres mailowy informację o unieważnieniu profilu zaufanego oraz informację o utworzeniu nowego profilu zaufanego. Unieważnienie dotychczasowego profilu zaufanego nie ma wpływu na ważność zatwierdzonych nim spraw urzędowych.

Logowanie profilem zaufanym

Po założeniu profilu, jeśli będziesz chciał skorzystać z tej funkcji, na stronie urzędu znajdziesz opcję „Podpisz/Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego”. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę banku gdzie będziesz się logował tym samym loginem i hasłem jak do bankowości internetowej a następnie zostaniesz ponownie przeniesiony na stronę danej instytucji.

Przykładowo, logowanie do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) przy użyciu profilu zaufanego przez bankowość internetową Santander Bank Polska: wygląda następująco:

Profil zaufany logowanie 1 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 28

Źródło: strona internetowa bankowości internetowej: pacjent.gov.pl

Profil zaufany logowanie 2 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 29

Źródło: strona internetowa bankowości internetowej: login.gov.pl

Profil zaufany logowanie 3 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 30
Profil zaufany logowanie 4 1
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 31

Źródło: strona internetowa bankowości internetowej Santander Bank Polska

Jak usunąć profil zaufany w banku?

Jednym ze sposobów jak usunąć profil zaufany w banku jest… założenie profilu w innym banku. Jak już napisałem powyżej, automatycznie zostanie anulowany poprzedni profil.

Profil zaufany nie będzie mógł być użytkowany, zostanie automatycznie unieważniony, w przypadku:

 • usunięcia konta na portalu Profil Zaufany;
 • po upływie okresu 3 lat, na jaki został wydany.

Jeśli chcesz ręcznie usunąć profil zaufany w banku, musisz zalogować się na konto Profilu Zaufanego na stronie https://pz.gov.pl/pz/index. Na stronie kliknij “Zaloguj się” a następnie wybierz swój bank z listy. Sposób logowania opisany został powyżej.

Po zalogowaniu pojawia się ekran główny. U góry, po prawej stronie, wybierasz swoje konto i masz do wyboru dwie opcje:

 1. zarządzanie kontem, gdzie możesz usunąć dostęp do systemu Profil Zaufany, jednocześnie unieważniając sam profil
 2. profil zaufany, gdzie możesz unieważnić swój profil zaufany ale nie likwidujesz konta w systemie Profil Zaufany.
Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 32

Źródło: strona internetowa Profil Zaufany

Usunięcie konta w systemie Profil Zaufany

Wybierz opcję „Zarządzanie kontem, następnie “Usuń konto”. Pojawi się komunikat “Czy na pewno chcesz usunąć konto?”. Potwierdź klikając “Tak, chcę usunąć konto”. Otrzymasz kod SMS na numer telefonu podany przy rejestracji. Wpisz kod i zatwierdź.

Po usunięciu konta nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu. Od tej chwili nie będziesz mógł korzystać z funkcjonalności systemu Profil Zaufany ani systemu ePUAP.

Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 33
Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 34
Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 35

Źródło: strona internetowa Profil Zaufany

Unieważnienie profilu zaufanego

Po wybraniu opcji “Unieważnij” pojawią się dane unieważnianego profilu. Kliknij przycisk “Unieważnij profil”. Na kolejnym ekranie musisz podać powód unieważnienia, a następnie kliknąć przycisk “Chcę unieważnić profil”.  W celu potwierdzenia, na podany przy rejestracji adres e-mail, otrzymasz kod autoryzacyjny. wpisz kod i kliknij przycisk “Potwierdź e-mail”. Powinieneś zobaczyć na ekranie poniższy komunikat.

Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 36
Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 37
Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 38
Jak usunąć profil zaufany w banku
Jak założyć profil zaufany w banku? 2024 39

Źródło: strona internetowa Profil Zaufany

Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji użytkownika.

Chcesz założyć konto osobiste, z którym założysz profil zaufany? Sprawdź oferty promocyjne banków:

Zapoznaj się również z ofertą innych kont osobistych opisywanych na blogu: Konta osobiste

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.