BNP Paribas podnosi opłaty od marca 2023 roku

Zmiana obowiązuje od 1 marca 2023 r.
Zmiany dotyczą: Konta Otwartego na Ciebie, Karty Otwartej na Dzisiaj, Karty Otwartej na Świat i Karty Otwartej na eŚwiat, kont wycofanych z bieżącej oferty

5 grudnia 2022 roku pojawiła się informacja, że Bank BNP Paribas podnosi opłaty. Bank poinformował o zmianach w Tabeli Opłat i Prowizji dotyczącej kont osobistych, które będą obowiązywały od 1 marca 2023 roku. Ostatni raz bank wprowadzał tak znaczące zmiany w sierpniu 2021 roku.

BNP Paribas podnosi opłaty za użytkowanie karty do konta

Najważniejszą zmianą, mającą wpływ na większość klientów banku, jest podniesienie opłaty miesięcznej za użytkowanie każdej karty o 2 złote.

Zmiana będzie najbardziej dotkliwa dla klientów posiadających Kartę Otwartą na Dzisiaj. Dotychczas wykonanie trzech transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu zwalniało całkowicie z opłaty. Od 1 marca 2023 r. (pierwsze naliczenie w kwietniu, za marzec), zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji, wykonanie trzech transakcji jedynie obniży opłatę z 7 do 2 złotych.

Reklama

Bank bojąc się odpływu klientów uruchomi promocję dla wszystkich klientów (nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności) w postaci sprzedaży premiowej „Obniżka za kartę”, w której będzie możliwe korzystanie z Karty Otwartej na Dzisiaj bez opłat w przypadku spełnienia dodatkowych warunków:

  • min. 1 raz w miesiącu logowanie do bankowości internetowej lub mobilnej;
  • na koniec miesiąca wyrażona zgoda na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (SMS, e-mail) także podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;
  • na koniec miesiąca wyrażona zgoda na otrzymywanie ofert produktów i usług BNP Paribas drogą telefoniczną
  • na koniec miesiąca brak sprzeciwu na przetwarzanie danych i profilowanie.

Promocyjne warunki opłat mają obowiązywać do końca 2023 roku,. Co dalej? Nie wiadomo.

Nadal z opłaty będą bezwarunkowo zwolnione osoby poniżej 26 roku życia.

Reklama

W przypadku pozostałych kart (Karta Otwarta na eŚwiat, Karta Otwarta na Świat), powyższe warunki pozwolą na obniżenie opłaty o 2 złote, czyli do poprzednio obowiązujących opłat.

BNP Paribas opłata za obsługę karty do Konta Otwartego na Ciebie 

przed zmianąpo zmianie
Karta Otwarta na Dzisiaj0 zł / 5 zł0 zł / 2 zł / 7 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą lub wiek posiadacza < 26 lat2 zł – min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą
0 zł – min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą oraz w ramach sprzedaży premiowej “Obniżka za kartę” min. 1 raz / m-c logowanie do bankowości elektronicznej, na koniec miesiąca wyrażona zgoda na przekazywania informacji handlowych i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych lub wiek posiadacza < 26 lat
Karta Otwarta na eŚwiat6 zł6 zł / 8 zł
Warunek zwolnienia z opłatybrak możliwości uniknięcia opłaty6 zł – w ramach sprzedaży premiowej “Obniżka za kartę” min. 1 raz / m-c logowanie do bankowości elektronicznej, na koniec miesiąca wyrażona zgoda na przekazywania informacji handlowych i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych 
Karta Otwarta na Świat10 zł10 zł / 12 zł
Warunek zwolnienia z opłatybrak możliwości uniknięcia opłaty10 zł – w ramach sprzedaży premiowej “Obniżka za kartę” min. 1 raz / m-c logowanie do bankowości elektronicznej, na koniec miesiąca wyrażona zgoda na przekazywania informacji handlowych i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych

BNP Paribas podnosi opłaty za wpłaty i wypłaty w oddziale

Kolejna zmiana opłat dotyczy wpłat i wypłat gotówki w oddziale. Każda czynność będzie od 1 marca 2023 r. objęta opłatą 12 zł zamiast dotychczasowych 10 zł.

Reklama

Opłaty BNP Paribas za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale – dotyczy kont: Konto Otwarte na Ciebie, Moje Konto Premium, Konto Samodzielniaka, Konto Karty Samodzielniaka

przed zmianąpo zmianie
Wpłata gotówki w oddziale BNP Paribas – pierwsza w miesiącu10 zł12 zł
Wpłata gotówki w oddziale BNP Paribas – druga i kolejne w miesiącu10 zł12 zł
Wypłata gotówki w oddziale BNP Paribas – pierwsza w miesiącu10 zł12 zł
Wypłata gotówki w oddziale BNP Paribas – druga i kolejne w miesiącu10 zł12 zł

BNP Paribas podnosi opłaty za wypłaty z bankomatów

Wyższe opłaty dotkną osoby, które wypłacają gotówkę z bankomatów Euronet, z pozostałych bankomatów w Polsce oraz za granicą w walucie EUR w krajach EOG i innych za granicą. Tu również opłaty wzrosną o 2 złote.

Nadal bezpłatnie można będzie wypłacać gotówkę w Polsce z bankomatów Planet Cash i zlokalizowanych na terenie Centrów Klienta BNP.

Reklama

BNP Paribas opłaty i prowizje za wypłaty z bankomatów

przed zmianąpo zmianie
Wypłata gotówki z bankomatów Euronet w Polsce Karta Otwarta na Dzisiaj
5 zł
Karta Otwarta na Dzisiaj
7 zł
Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce oraz za granicą w walucie EUR w krajach EOG  Karta Otwarta na Dzisiaj
5 zł
Karta Otwarta na Dzisiaj
7 zł
Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów za granicąKarta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na eŚwiat
3% min. 10 zł
Karta Otwarta na Świat
5 zł
Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na eŚwiat
3% min. 12 zł
Karta Otwarta na Świat
7 zł

Podwyżki dla posiadaczy starszych kont w BNP Paribas

Podwyżki obejmują także posiadaczy kont w obsłudze, czyli wycofanych z aktualnej oferty,. W ich przypadku również odpowiednio zostały podniesione opłaty o 2 złote.

Jeśli posiadasz jedno ze starszych kont, możesz je bez opłat zmienić na Konto Otwarte na Ciebie do końca 2023 r.

Reklama

Podstawa wprowadzanych zmian opłat i prowizji

Podstawą zmian jest zapis par. 50 ust. 2 pkt 2) oraz par. 58 ust. 13 pkt 1) Ogólnych Warunków Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

Zgodnie z zapisami umowy, bank może zmienić wysokość opłat i prowizji m.in. w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w stosunku do poprzednio obowiązującego wskaźnika za okres kwartalny lub roczny o co najmniej 2 procent. Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 17,9% w październiku 2022 roku w stosunku do października 2021 roku.

Zmiana w zakresie opłat i prowizji może również nastąpić na skutek m.in. wystąpienia zmiany w produktach i usługach BNP, związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które to zmiany zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają korzystanie z usług i produktów, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy i powoduje konieczność dostosowania postanowień Umowy, a w tym przypadku wprowadzenie możliwości uzyskania zaświadczeń o posiadaniu rachunku oraz zaświadczeń o saldzie na rachunku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej GOonline.

Reklama

Jak widać, o ile powołanie się na par. 50 ma swoje uzasadnienie, to wprowadzenie możliwości uzyskania zaświadczeń przez bankowość internetową nie jest raczej postępem informatycznym znacznie ułatwiającym korzystanie z usług i produktów.

Szczegółowe informacje o pozostałych zmianach znajdziesz w poniższych dokumentach.

Co zrobić jeśli nie zgadzasz się na zmiany?

Jeśli nie chcesz ponosić opłat i chciałbyś zrezygnować z Konta Otwartego na Ciebie, masz dwie możliwości, z których możesz skorzystać przed dniem wejścia w życie zmian:

Reklama
  • Złóż oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian – umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie;
  • Wypowiedz umowę – umowa zostanie rozwiązana we wskazanym w wypowiedzeniu dniu.

Pamiętaj, że nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Jak zamknąć konto w BNP Paribas przeczytasz tutaj. Zapoznaj się również z wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach.

Jeśli przed 1 marca 2023 r. nie złożysz sprzeciwu lub wypowiedzenia będziesz mógł zamknąć konto na standardowych zasadach z okresem wypowiedzenia.

Chcesz zmienić konto?

Zapoznaj się z moim wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach oraz z ofertą innych banków opisywanych na blogu: Konta osobiste dla każdego.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.