PKO BP zmienia ofertę kont od czerwca 2023 r. (nowe opłaty)

Bank PKO BP postanowił uprościć swoją dosyć rozbudowaną ofertę kont osobistych. Niestety jednocześnie wprowadza kilka nowych opłat oraz warunków z ich zwolnienia nie tylko dla kont osobistych ale i kart kredytowych. W poniższym artykule znajdują się szczegółowe informacje o tym jak PKO BP zmienia ofertę kont od czerwca 2023 r.

PKO BP zmniejsza liczbę obsługiwanych rodzajów kont

Największe zmiany obejmą popularne konta osobiste skierowane do największej grupy klientów (także wycofane już wcześniej z oferty, ale wciąż w administracji).

Aktualnie oferowane PKO Konto za Zero zastąpi wszystkie inne konta dla osób pełnoletnich.

Reklama

W przypadku oferty dla młodzieży PKO Konto Pierwsze i PKO Konto dla Młodych zostanie połączone w jedno PKO Konto dla Młodych dla klientów od 13 roku życia.

Ujednolicenie oferty nie ominęło również bankowości osobistej, gdzie Konto Aurum zastąpi wycofywany Rachunek Platinium.

W poniższej tabeli znajduje się pełne zestawienie zmian w ofercie kont osobistych Banku PKO BP.

Reklama
Dotychczasowe kontoOd czerwca 2023 r.
PKO Konto za Zero (poprzednie)PKO Konto za Zero
PKO Konto RodzicaPKO Konto za Zero
PKO Konto PogodnePKO Konto za Zero
Konto SpektrumPKO Konto za Zero
Konto UlubionePKO Konto za Zero
Konto CodziennePKO Konto za Zero
PKO Konto PierwszePKO Konto dla Młodych (od 13 r.ż.)
PKO Konto dla MłodychPKO Konto dla Młodych (od 13 r.ż.)
Rachunek PlatiniumKonto Aurum
Konto ZłotePKO Konto bez Granic

Z kolei w poniższej tabeli znajduje się aktualna informacja o najważniejszych opłatach i prowizjach dotyczących PKO Konta za Zero i PKO Konta dla Młodych (od 13 r.ż.).

Please select listing to show.

Zmiany obejmą również ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez PKO BP oraz regulamin podstawowego rachunku płatniczego w PKO BP.

Zmiana wysokości prowizji i opłat dla kont osobistych w Banku PKO BP

Przy okazji porządkowania oferty kont osobistych nie obyło się bez zmiany niektórych opłat i prowizji. Co ciekawe posiadacze starszych kont z oferty PKO BP zyskają możliwość pierwszej w miesiącu wypłaty gotówkowej w oddziale. Kolejne nadal będą płatne.

Reklama

Osoby, które korzystają z usługi “cashback”, czyli wypłaty gotówki w sklepie w trakcie zakupów, zapłacą teraz wyższą prowizję w wysokości dwóch złotych. Wyższe opłaty będą dotyczyły również wpłat we wpłatomatach innych niż PKO BP zarówno kartą jak i BLIKIEM, przelewów SORBNET 2 i przewalutowania transakcji kartą VISA.

Bank podnosi opłatę za pojedynczą autoryzację przelewu i inne operacje w bankowości internetowej przy użyciu kodu z tzw. zdrapki z 29 groszy na 50 groszy.

Poniżej znajdują się informacje o najważniejszych zmianach w opłatach dotyczących kont osobistych PKO BP. W tym miejscu należy pochwalić bank za wprowadzenie bardziej czytelnych i prostszych tabel opłat i prowizji. Obecnie dużo łatwiej znaleźć poszukiwane informacje.

Reklama
przed zmianąpo zmianie
PKO Konto dla Młodych
Obsługa karty – opłata miesięczna
0 zł / 5 zł
0 zł – gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM (z wyłączeniem przelewów)
0 zł / 5 zł
0 zł – gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM (z wyłączeniem przelewów)
Wpłaty gotówki kartą do konta lub BLIKIEM we wpłatomatach innych niż PKO BP0 zł0,5%, min. 2 zł
kwoty transakcji
Wpłaty / wypłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP10 zł0 zł / 10 zł
0 zł – pierwsza wpłata w danym miesiącu kalendarzowym
Wypłaty gotówki w urzędach pocztowych w kraju3% min. 5 zł3% min. 10 zł
Wypłaty gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) – za każdą transakcję1 zł2 zł
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie30 zł25 zł
Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu z karty kodów0,29 zł0,50 zł
Przewalutowanie transakcji kartą VISA w walucie innej niż PLN rozliczonej na koncie głównym w PLN (w tym wypłaty z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG oraz płatności kartą na terytorium innego niż Polska kraju EOG)3,5% kwoty transakcji4% kwoty transakcji
Polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET 230 zł45 zł
Serwis internetowy iPKO lub Aplikacja mobilna IKO

45 zł
Placówka lub Infolinia
Wypłata gotówki w oddziale z konta walutowegobrak0,5% min. 10 zł
(kolejna transakcja)
Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na koncie
(opłata w miesięcznych okresach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywacji usługi)
6 zł – Pakiet 40 SMS10 zł – Pakiet 40 SMS
Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na koncie
(zbiorcza opłata w miesięcznych okresach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywacji usługi)
0,30 zł – każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu0,50 zł – każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu
A. Informacja e-mail o zmianach sald na koncie – opłata miesięczna : 3 zł 
B. „Informacja SMS”: codzienne powiadamiania SMS o wysokości salda lub o 5 ostatnich transakcjach na koncie
C. Pakiet INFO (obejmuje obie usługi)
D. „Płatność ustalona” – usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r.
BrakA.: 3 zł – opłata miesięczna
B.: 7 zł – opłata miesięczna
C.: 8 zł – opłata miesięczna
D.: 0 zł
przed zmianąpo zmianie
Wypłata gotówki w kraju i za granicą – za każdą transakcję od jej wartości dla kart PKO Visa Electron, PKO Mastercard Electronic (błękitna), PKO Visa Classic, PKO Mastercard Standard (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY, PKO Visa Gold, PKO Mastercard Gold, Partnerska karta PKO VITAY (złota), PKO VISA Electron STUDENT4%, min. 10 zł
kwoty transakcji
4%, min. 15 zł
kwoty transakcji
Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż waluta polska – za każdą transakcję od jej wartości dla kart PKO Visa Electron, PKO Mastercard Electronic (błękitna), PKO Visa Classic, PKO Mastercard Standard (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY, PKO Visa Gold, PKO Mastercard Gold, Partnerska karta PKO VITAY (złota), PKO VISA Electron STUDENT3,5%
kwoty transakcji
4%
kwoty transakcji
Transakcja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory – za każdą transakcję: dla kart PKO Visa Electron, PKO Mastercard Electronic (błękitna), PKO Visa Classic, PKO Mastercard Standard (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY, PKO Visa Gold, PKO Mastercard Gold, Partnerska karta PKO VITAY (złota), PKO VISA Electron STUDENT10 zł15 zł

Podwyższenie opłat dotyczących kart kredytowych PKO BP

Na wstępie należy wspomnieć, że PKO BP wycofuje z oferty kartę kredytową “Partnerska karta PKO VITAY” oraz wprowadza opłatę dotyczącą nowej usługi Fast Cash (jednorazowa dyspozycja przekazania środków na dowolny rachunek bankowy dostępna przy zawieraniu umowy) w wysokości 2% – wartości tej transakcji.

Bank znacząco podnosi opłaty za użytkowanie karty kredytowej (zarówno tych w ofercie, jak i już wycofanych), ale tylko w przypadku niewykonania średniej w miesiącu kwoty transakcji kartą, wymaganej do zwolnienia z opłaty. Na szczęście wysokość tych minimalnych kwot transakcji zwalniających z opłat nie uległa zmianie.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące opłat za użytkowanie kart kredytowych.

Reklama
Opłata za użytkowanie karty kredytowej
KARTY W OFERCIE
przed zmianąpo zmianie
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 600 zł

30 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 500 zł

60 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 600 zł

40 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 500 zł

80 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę mniejszą niż 500 zł
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart PKO Mastercard Platinum0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 5000 zł

125 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 2500 zł

250 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 5000 zł

150 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 2500 zł

300 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę mniejszą niż 2500 zł
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart PKO VISA Infinite0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 11000 zł

400 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 8200 zł

800 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 11000 zł

500 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 8200 zł

1000 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę mniejszą niż 8200 zł
Opłata za użytkowanie karty kredytowej
KARTY WYCOFANE Z OFERTY
przed zmianąpo zmianie
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart PKO Visa Electron, PKO Mastercard Electronic (błękitna)0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 600 zł

30 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 500 zł

60 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 600 zł

40 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 500 zł

80 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę mniejszą niż 500 zł
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart PKO Visa Classic, PKO Mastercard Standard (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY (srebrna)0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 1200 zł

39,50 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 1000 zł

79 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 1200 zł

52,50 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 1000 zł

105 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę mniejszą niż 1000 zł
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart PKO Visa Gold, PKO Mastercard Gold, Partnerska karta PKO VITAY (złota)0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 2400 zł

97,50 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 2000 zł

195 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 2400 zł

120 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 2000 zł

240 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę mniejszą niż 2000 zł
Obsługa karty kredytowej – opłata roczna dla kart PKO VISA Electron STUDENT0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 400 zł

9,50 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 200 zł

19 zł
w pozostałych przypadkach
0 zł
średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 400 zł

12,50 zł
gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 200 zł

25 zł
w pozostałych przypadkach

Oprócz zmian dotyczących opłat za korzystanie z karty, bank podniósł opłaty m.in. za wypłaty gotówki oraz przewalutowanie transakcji kartą kredytową.

Wypłata gotówki w kraju – za każdą transakcję od jej wartości4% min. 10 zł
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

3%
dla kart PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
4% min. 15 zł
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

3%
dla kart PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
Wypłata gotówki za granicą – za każdą transakcję od jej wartości4% min. 10 zł
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

0%
dla kart PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
4% min. 15 zł
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

0%
dla kart PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż waluta polska – za każdą transakcję od jej wartości3,5%
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

0%
dla kart PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
4%
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

0%
dla kart PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
„Fast Cash” – jednorazowa dyspozycja przekazania środków na dowolny rachunek bankowy (dostępna przy zawieraniu Umowy) – za transakcję od jej wartościusługa niedostępna w ofercie banku2%
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard, PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
Transakcja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory – za każdą transakcję10 zł
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard, PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 
15 zł
dla kart Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard, PKO Mastercard Platinum, PKO Visa Infinite 

Podstawa zmian w Taryfie Prowizji i Opłat w PKO BP

Bank PKO BP, powołując się na §15 ust 1 pkt 1 ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez PKO BP, wprowadza powyższe zmiany w prowizjach i opłatach w związku ze „zmianą miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,10 punktu procentowego; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany.” 

Z kolei §15 ust 3 w tychże ogólnych warunków znajduje się zapis, iż „w przypadku pierwszego podwyższenia opłat lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła: 

Reklama

1) 0 zł – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 50 zł, 

2) 0% – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%”.

W przypadku kart kredytowych Bank PKO BP uzasadnia podwyżki opłat, zmianę warunków ich pobierania, wprowadzenie nowych opłat lub prowizji, zaistnieniem co najmniej jednej z przesłanek do ich podniesienia:

Reklama
  • zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 p.p.; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany;
  • zmiany cen energii, opłat telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez PKO BP na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą opłaty lub prowizje, o co najmniej 1 %;
  • zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według GUS za dany miesiąc, kwartał lub rok o co najmniej 1 %;
  • udostępnienia (opcjonalnie) nowych usług dotyczących kart i w związku z tym ustanowienie nowych opłat lub prowizji;
  • zmian przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub wydawanych postanowień przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które powodują konieczność zmiany zapisów taryfy opłat i prowizji w celu dostosowania się do nich;
  • zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na świadczenie przez PKO BP usług w ramach umowy lub zasady korzystania z nich, co powoduje zmianę ponoszonych kosztów przez bank. 

Wskazane powyżej przesłanki do zmiany opłat i prowizji w przypadku zmian wskaźników lub cen usług nie może oznaczać ich podwyższenia o więcej niż dwukrotność obecnie obowiązujących, nie mogą być stosowane częściej niż raz na kwartał.

Podobnie jak przy kontach osobistych jeśli ma dojść do pierwszej podwyżki opłaty lub prowizji wynoszącej dotychczas 0 złotych, jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł dla podawanych kwotowo lub 2% dla określonych procentowo.

Wprowadzane zmiany Bank PKO BP zobowiązuje się przekazać klientowi nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia zmian w życie.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępne są na stronie banku.

PKO BP zmienia ofertę kont. Czy i kiedy można zrezygnować bez opłat z konta lub karty kredytowej?

Pamiętaj, że w związku z wprowadzanymi zmianami masz prawo, przed dniem wejścia w życie zmian:

  • zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian a umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian,
  • wypowiedzieć umowę bez podnoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie.

Jeśli nie wypowiesz umowy lub nie zgłosisz sprzeciwu bank uznaje, że zmiany akceptujesz.

Jeśli nie akceptujesz wprowadzanych zmian, sprawdź w oddzielnym artykule jak zamknąć konto w PKO BP?

Szukając nowego banku sprawdź ofertę kont osobistych w innych bankach.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.