Na rynku płatności odroczonych (Buy Now Pay Later) pojawiają się kolejne podmioty, a ich szybki rozwój zauważyły również banki. Jako jeden z pierwszych, swoim klientom zaproponował Alior Bank, jako usługę Alior Pay. Usługa Alior Pay pod pewnym względem wychodzi poza dostępne opcje tego typu produktów na rynku, oferując dodatkowe, dosyć interesujące możliwości.

Czym jest Alior Pay?

Alior Pay jest w rzeczywistości limitem kredytowym, w ramach którego można dokonać odroczenia różnego rodzaju płatności. Nowa usługa Alior Pay może być ciekawym rozwiązaniem dla osób, które planują większe wydatki na zakupy, przelewy lub wypłaty z bankomatu. Usługa umożliwia bezkosztowo, na 30 dni, uzyskać zwrot wydanych pieniędzy za dokonaną płatność i skorzystać z tych środków ponownie.

Kto może skorzystać z Alior Pay?

Z możliwości płatności odroczonych Alior Pay mogą skorzystać osoby posiadające w Alior Banku konto osobiste w PLN i są jedynym jego właścicielem oraz korzystają z aplikacji mobilnej Alior Mobile. Obecnie oferta skierowana jest do wybranych klientów, którzy otrzymają zaproszenie od banku w postaci wiadomości PUSH jak poniżej.

Reklama

Bank planuje w przyszłości udostępnić usługę osobom nie posiadającym konta w Alior Banku.

Płatności odroczone Alior Pay
Płatności odroczone Alior Pay

źródło: aplikacja Alior Mobile

Jakie transakcje mogą być odroczone z Alior Pay?

W ramach usługi Alior Pay możliwe jest odroczenie o 30 dni:

Reklama
  • płatności wykonanych kartą w sklepach stacjonarnych lub internetowych;
  • transakcji BLIK;
  • wypłat z bankomatów;
  • przelewów lub zleceń stałych np. płatności za prąd, czy telefon.

Jednak mogą być to wyłącznie transakcje, które zostaną oznaczone w aplikacji Alior Mobile opisem „Transakcje do odroczenia”.

Szczegółowe zasady zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Podmiot udzielający finansowaniaAlior Bank
Wymaganiaposiadanie konta osobistego w Alior Bank, zainstalowanie aplikacji mobilnej, otrzymanie zaproszenia od banku
Dla kogo?oferta limitu kredytowego Alior Pay skierowana jest do klientów, którzy posiadają w Alior Banku konto osobiste w PLN i są jedynymi jego właścicielami.
W ramach limitu kredytowego Alior Pay można odroczyć płatności dokonane w sklepach internetowych, stacjonarnych, przelewy z konta np. płatność za prąd, czy telefon oraz wypłaty z bankomatu
Przyznawany limitdo 3000 zł
Okres płatności odroczonej30 dni
Terminy spłaty zobowiązania w ratachautomatyczne rozłożenie na 11 rat, oprocentowanie = stopa referencyjna NBP + marża 9,25% + prowizja 15 zł miesięcznie
Minimalna wartość zakupów z odroczeniembrak, ale Alior Bank decyduje, która transakcja może być odroczona
Minimalna kwota rozłożenia na ratybrak, ale Alior Bank decyduje, która transakcja może być odroczona
Maksymalna wartość zakupówdo wysokości przyznanego limitu
Ograniczenia zakupówwyłącznie transakcje, które zostaną oznaczone w aplikacji Alior Mobile opisem „Transakcje do odroczenia”

Jak włączyć Alior Pay?

Do korzystania z Alior Pay wymagane jest posiadanie aktywnej aplikacji mobilnej Alior Mobile. Na ten moment usługa dostępna jest tylko, jeśli Alior Bank wyśle do Ciebie taką ofertę. Po otrzymaniu zaproszenia od Alior Pay, po zalogowaniu do aplikacji należy wybrać płatność do odroczenia z listy „Transakcje do odroczenia”.

Reklama

W przypadku pierwszego korzystania z Alior Pay należy złożyć wniosek o przyznanie limitu kredytowego Alior Pay (do 3000 zł), którego wypełnienie jest łatwe i nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Wniosek o przyznanie limitu składa się tylko przy pierwszej transakcji.

Na tym etapie należy również wskazać konto osobiste w Alior Bank, z którego bank będzie dokonywał automatycznej spłaty kwoty odroczonej transakcji.

Alior Bank weryfikuje zdolność kredytową i podejmuje decyzję o przyznaniu limitu kredytowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji, kwota wybranej do odroczenia transakcji wróci na wskazane konto. Z otrzymanych środków można ponownie korzystać za darmo przez 30 dni.

Reklama

Jak spłacić odroczoną transakcję Alior Pay?

Po okresie 30 dni powinien nastąpić zwrot z konta całej odroczonej kwoty na rachunek limitu kredytowego Alior Pay. 31. dnia od odroczenia, Alior Bank w ramach automatycznej spłaty, pobierze jej kwotę ze wskazanego wcześniej konta osobistego. Jeśli nie będzie wystarczających środków na spłatę całej kwoty odroczonej transakcji, Alior Bank automatyczne dokona rozłożenia spłaty na 11 rat kwoty transakcji. Warto pamiętać, że rozłożenie na raty związane jest ponoszeniem znacznych miesięcznych kosztów odsetek i prowizji. Harmonogram spłaty z terminami i kwotami zostanie przekazany już przy odraczaniu transakcji. Pierwsza rata zostanie pobrana po kolejnym miesiącu od rozłożenia na raty.

Przyznany limit kredytowy Alior Pay jest limitem odnawialnym, czyli po spłacie na rachunek limitu kredytowego Alior Pay zwiększany jest dostępny limit, który umożliwia odroczenie kolejnych płatności.

Oprocentowanie Limitu kredytowego Alior Pay 

Oprocentowanie dla transakcji odroczonych w Alior Pay należy podzielić na dwa okresy. W pierwszym okresie 30 dni (do 31. dnia od realizacji transakcji odroczenia) oprocentowanie wynosi 0% (stałe). Alior Bank nie pobiera również żadnych prowizji.

Reklama

Od 32 dnia licząc od dnia realizacji danej transakcji Alior Pay, bank nalicza odsetki według obowiązującego oprocentowania. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów: stawki stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz marży banku. Stawka stopy referencyjnej NBP jest zmienna i może się różnić dla poszczególnych odroczonych transakcji. Oprocentowanie dla danej transakcji Alior Pay jest jednak stałe do dnia całkowitej spłaty (według ustalonej stawki oraz marży na dzień odroczenia transakcji).

Przykładowo, na dzień publikacji artykułu, oprocentowanie transakcji Alior Pay rozłożonej na raty, dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2022 r., wynosi 16% i składa się ze stopy referencyjnej NBP w wysokości 6,75% oraz marży banku w wysokości 9,25% (RRSO: 25,05%). 

Bank pobiera również prowizję za spłatę kwoty transakcji Alior Pay w ratach, w wysokości 0,5% od kwoty transakcji rozłożonej na raty, płatne miesięcznie z ratą. Przy rozłożeniu transakcji na pełną kwotę limitu 3000 zł będzie to 15 zł miesięcznie.

Reklama

Zalety i wady Alior Pay

W porównaniu do innych dostępnych na rynku form odroczonych płatności, propozycja Alior Banku wyróżnia się kilkoma szczegółami.

Wśród niewątpliwych zalet, które mogą zainteresować klientów banku należy wymienić m.in. możliwość odroczenia płatności innych niż zakupy w sklepach, takich jak płatności rachunków czy też wypłaty z bankomatów. Wadą jest ograniczona dostępność tylko dla klientów posiadających konto osobiste w Alior Banku wraz z uruchomioną aplikacją mobilną a w przypadku transakcji, tylko tych, które bank wytypuje do odroczenia. Pewnym ograniczeniem może być dla niektórych osób konieczność posiadania wcześniej na koncie środków na dokonanie zakupu lub innej transakcji. Więcej zalet i wad w poniższej tabeli.

Możliwość odroczenia nie tylko transakcji w sklepach ale również wypłat z bankomatów lub dokonanych przelewów (np. za rachunki)
Możliwość rozłożenia kwoty odroczonej transakcji nawet do 11 rat
Szybkie odroczenie w aplikacji mobilnej
Łatwe i szybkie uzyskanie limitu kredytowego
Możliwość odroczenia tylko wskazanych przez Alior Bank transakcji
Konieczność posiadania wcześniej środków na transakcję, które po odroczeniu wrócą na konto
Wysoki koszt rozłożenia na raty w przypadku niespłacenia w terminie 30 dni
Tylko dla klientów Alior Bank posiadających tam konto osobiste i dostęp do aplikacji mobilnej
Please select listing to show.
Please select listing to show.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.