Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że operatorzy komórkowi, telewizji kablowej oraz dostawcy programów telewizyjnych mogą również prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług związanych z dokonywaniem transakcji płatniczych jednak, jeśli spełniają określone warunki, podobnie jak podmioty limited network, nie muszą stosować przepisów ustawy o usługach płatniczych, tzw. podmioty Mobile Network Operator.

Podmioty Mobile Network Operator – definicja

Zgodnie z art. 6 pkt 12 ustawy o usługach płatniczych jej przepisów nie stosuje się do transakcji płatniczych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, dokonywanych przy okazji świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych, na rzecz użytkownika końcowego, które są doliczane do należności za te usługi. Wskazane transakcje płatnicze mogą dotyczyć wyłącznie dwóch przypadków:

 • zakupu treści cyfrowych lub usług głosowych, bez względu na urządzenie służące do zakupu lub wykorzystania treści cyfrowych;
 • w ramach zbiórek publicznych lub w celu zakupu biletów (komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe) dokonywanych za pomocą lub z użyciem urządzenia elektronicznego.

Zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy przez podmioty telekomunikacyjne (tzw. wyjątek telekomunikacyjny) jest również ograniczone spełnieniem obu wymienionych poniżej warunków:

Reklama
 • wartość pojedynczej transakcji nie przekracza równowartości 50 Euro
 • łączna wartość transakcji dotyczących jednego użytkownika nie przekracza równowartości 300 Euro miesięcznie (również, gdy usługi są opłacane z góry).

Równowartość kwot wyrażonych w euro w walucie polskiej oblicza się według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

Na czym polegają usługi płatnicze podmiotów Mobile Network Operator?

Transakcje płatnicze, które są wyłączone ze stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych (zgodnie z Dyrektywą PSD2) dotyczą towarów lub usług, o niewielkiej wartości, dostarczanych za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego lub informatycznego, w którym operator telekomunikacyjny oprócz pełnienia funkcji pośrednika wnosi dodatkową wartość w postaci treści cyfrowych lub usług głosowych.

Do tego rodzaju towarów i usług zalicza się m.in.:

Reklama
 • usługi SMS o podwyższonej wartości;
 • usługi rozrywkowe (czaty, filmy, muzyka i gry do pobrania); 
 • usługi informacyjne (wiadomości o pogodzie, aktualności, informacje sportowe, giełdowe);
 • usługi dla odbiorców (np. głosowania, konkursy i reakcje na żywo);
 • bilety w formie elektronicznej (komunikacja, rozrywka, usługi parkingowe, wstęp do obiektów);
 • sprzedaż dzwonków do telefonów;
 • darowizny na cele charytatywne.

Transakcje płatnicze dotyczą wymienionych towarów i usług, za które operator telekomunikacyjny pobiera opłaty najczęściej w formie mikropłatności lub wykazuje na ogólnym rachunku za usługi teleinformatyczne. Zgodnie z przepisami wartość transakcji płatniczej nie może przekraczać określonego progu, tak by ograniczyć potencjalne ryzyko korzystania z nich przez klientów.

Rejestr podmiotów Mobile Network Operator

Każdy podmiot usług telekomunikacyjnych prowadzący również działalność z wykorzystaniem transakcji płatniczych za sprzedaż treści cyfrowych, usług głosowych, zbiórek publicznych lub biletów, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do dnia 31 marca kolejnego roku po zakończeniu roku obrotowego, powiadomienie z opisem oferowanych usług. Powiadomienie musi zawierać opinię audytu finansowego potwierdzającą, że działalność jest zgodna z limitami określonymi w ustawie o usługach płatniczych.

Na podstawie powiadomienia, KNF dokonuje w terminie 30 dni wpisu w prowadzonym Rejestrze Usług Płatniczych jako “podmiot prowadzący działalność określoną w art. 6 pkt 12 ustawy o usługach płatniczych (Mobile Network Operator)”.

Reklama

W przypadku, gdy działalność podmiotu nie spełnia wymogów dotyczących limitów określonych w ustawie, KNF wydaje decyzję o odmowie wpisu podmiotu do rejestru.

W takiej sytuacji podmiot jest zobowiązany do dostosowania prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wymogu ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji albo złożyć w tym terminie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie Krajowej Instytucji Płatniczej lub Małej Instytucji Płatniczej.

Podmioty Mobile Network Operator w Rejestrze Usług Płatniczych

W Polsce, na dzień 25 marca 2023 roku, zarejestrowanych zostało 8 podmiotów spełniających kryteria podmiotów Mobile Network Operator.

Reklama
Numer wpisuNazwa podmiotuDziałalnosćData zarejestrowania
MNO5/2019P 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOperator sieci PLAY2019-05-28
MNO6/2019T-Mobile Polska Spółka AkcyjnaOperator sieci T-MOBILE2019-06-10
MNO2/2019VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOperator sieci MOBILE VIKINGS2019-05-02
MNO4/2019UPC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąDostawca internetu i telewizji UPC2019-05-23
MNO1/2019Canal+ Polska Spółka AkcyjnaDostawca kanałów telewizyjnych i platformy cyfrowej CANAL+2019-04-29
MNO3/2019Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOperator sieci PLUS2019-05-06
MNO7/2019Orange Polska Spółka AkcyjnaOperator sieci ORANGE2019-06-26
MNO8/2020ASTA-NET Spółka AkcyjnaDostawca internetu i telewizji ASTA-NET2020-04-08
źródło: strona ERUP 2
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.