ING Bank podnosi opłaty konta osobistego od 29 sierpnia 2023 r.

Minął miesiąc kiedy ING Bank ogłosił podwyżki opłat i prowizji związanych z prowadzeniem konta firmowego (od czerwca 2023 r.) a teraz poinformował o podwyżkach dotyczących kont osobistych, które mają obowiązywać od 29 sierpnia 2023 r. To już kolejny bank, po PKO BP, Santander Bank Polska i BNP Paribas, który w ostatnich miesiącach podnosi opłaty kont osobistych.

Ze spokojem artykuł o tym, że ING Bank podnosi opłaty konta osobistego, powinni przeczytać klienci, którzy obecnie korzystając z konta osobistego nie ponoszą żadnych opłat, tzn. płacą kartą min. 300 zł miesięcznie, wypłacają pieniądze (także BLIK-iem) tylko z bankomatów ING lub Planet Cash. Jeśli nadal będą się trzymać tych zasad, podwyżki opłat ich nie dotkną.

ING Bank podnosi opłaty konta osobistego za korzystanie z karty do konta

Podwyżka dla kont osobistych ING Banku dotyczy przede wszystkim opłaty związanej z kartą debetową do konta, ponieważ dotychczasowa miesięczna opłata za korzystanie z karty wzrasta z 7 do 10 złotych.

Reklama

Co warte podkreślenia, na szczęście, nie zmieniają się warunki zwolnienia z opłaty. Tak jak do tej pory, w przypadku konta Direct, wystarczy wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 18-26 lat, kwota zwalniająca z opłaty wynosi min. 200 zł, a w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku do 26 lat opłata nie jest pobierana.

Rośnie również miesięczna opłata za obsługę karty debetowej Mastercard w EUR wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR z 1,50 zł do 4,50 zł.

Przypominam, że cykl rozliczeniowy na wykonanie transakcji w ING Banku obejmuje okres miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Rozliczenie transakcji może nastąpić później.

Reklama

Wyższe opłaty za wypłaty kartą z bankomatów

Na wstępie trzeba uspokoić, że dla osób, które wypłacają gotówkę tylko z bankomatów własnych ING lub Planet Cash nic się nie zmieni. Jeśli jednak korzystasz z innych bankomatów to podwyżki są znaczące.

Posiadacze karty VISA zbliżeniowa do Konta Direct lub Mobi za wypłatę gotówki z obcych bankomatów w Polsce oraz w EUR w krajach SEPA zapłacą teraz 10 złotych.

Co ważne, po ukończeniu 26 roku życia wszystkie wypłaty gotówki z obcych bankomatów będą płatne. Tylko klienci do ukończenia 26 roku życia będą mogli liczyć na bezpłatną pierwszą wypłatę w okresie rozliczeniowym, każda kolejna za opłatą 2,50 zł. 

Reklama

Więcej zapłacą również korzystający z rachunków Konto Student i Klasyczne, oszczędnościowo-rozliczeniowych w EUR oraz za wszystkie pozostałe wypłaty gotówki za granicą, gdzie opłata wzrasta z 3% do 5% kwoty wypłaty.
Osoby, które korzystają lub planowały korzystać z pakietu wypłat gotówki (obejmuje bezpłatne wszystkie wypłaty gotówki dokonane kartą w kraju i za granicą) muszą być przygotowani, że opłata za aktywację wzrośnie z 15 zł do 25 zł za 30 dni korzystania.

ING Bank podwyższa opłaty za wypłatę gotówki kodem BLIK z bankomatu

Usługa wypłaty gotówki BLIKIEM, coraz popularniejsza wśród klientów wielu banków, na ogół darmowa we wszystkich bankomatach w porównaniu do wypłat kartą, w ING Banku będzie droższa.

Koszt wypłaty kodem BLIK z bankomatów innych niż ING Banku lub Planet Cash wzrośnie z 2,50 do 5 złotych. Tutaj ING Bank pozostawił jednak możliwość pierwszej bezpłatnej wypłaty w okresie rozliczeniowym.

Reklama

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze zmiany w opłatach i prowizjach wprowadzane przez ING Bank od 29 sierpnia 2023 r. dla kont osobistych.

ING Bank podnosi opłaty konta osobistego od 29 sierpnia 2023 r.przed zmianąpo zmianie
Miesięczna opłata za kartę Visa zbliżeniowa, wydaną do:  KONTA Mobi, KONTA Direct, KONTA Komfort, KONTA Klasyczne, KONTA Student0 zł* / 7 zł0 zł* / 10 zł
Warunek zwolnienia z opłaty
Od posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13-26 lat bank nie pobiera opłaty za kartę
0 zł – jeśli w jednym okresie rozliczeniowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 18-26 lat kwota zwalniająca z opłaty wynosi min. 200 zł
0 zł – jeśli w jednym okresie rozliczeniowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 18-26 lat kwota zwalniająca z opłaty wynosi min. 200 zł
Miesięczna opłata za obsługę karty debetowej Mastercard w EUR wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR1,50 zł4,50 zł
Aktywacja pakietu wypłat gotówki do rachunków KONTO Direct, Mobi, Komfort, Student, Klasyczne (pakiet wypłat gotówki obejmuje wszystkie wypłaty gotówki dokonane kartą w kraju i za granicą. Pakiet jest ważny przez 30 dni, licząc od następnego dnia po jego aktywacji)15 zł25 zł
Wypłata gotówki, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej Visa zbliżeniowa do płatności gotówkowych:
pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA:
z rachunków KONTO Student, Klasyczne3% kwoty wypłaty5% kwoty wypłaty
z rachunku KONTO Mobi0 zł / 2,50 zł / 5 zł

pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 zł (do ukończenia 26 roku życia) lub 5 zł (po ukończeniu 26 roku życia)
0 zł / 2,50 zł / 10 zł

do ukończenia 26 roku życia pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 zł. Po ukończeniu 26 roku życia wszystkie wypłaty za opłatą 10 zł
z rachunku KONTO Direct0 zł / 5 zł

pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 5 zł
10 zł

za każdą wypłatę
z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w EUR kartą Mastercard w EUR 3% kwoty wypłaty5% kwoty wypłaty
pozostałe wypłaty gotówki za granicą, z pozostałych rachunków3% kwoty wypłaty5% kwoty wypłaty
Platforma Mobilna BLIK
Wypłata gotówki BLIK w pozostałych bankomatach w kraju (innych niż ING Banku i sieci Planet Cash w kraju)
Konto z Lwem Mobi0 zł / 2,50 zł 

po ukończeniu 26 roku życia pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna (0 zł), każda kolejna za opłatą 2,50 zł
0 zł / 5 zł

do ukończenia 26 roku życia wypłaty są bezpłatne. Po ukończeniu 26 roku życia pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna (0 zł), każda kolejna za opłatą 5 zł
Konto z Lwem Direct0 zł / 2,50 zł

pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 zł
0 zł / 5 zł

pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 5 zł
Konto z Lwem Klasyczne Konto z Lwem Student3% kwoty wypłaty min. 5 zł5% kwoty wypłaty
Konto Active: warunek braku opłaty za prowadzenie rachunkuWarunki bez zmian

Aktywa, inwestycje i wpływy zwalniające z opłaty liczone są w okresie od 21 dnia miesiąca do 20 dnia kolejnego miesiąca
Warunki bez zmian

Aktywa, inwestycje i wpływy zwalniające z opłaty liczone są za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym zostanie pobrana opłata.
źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej ING Banku

Podstawa prawna wprowadzanych zmian przez ING Bank

Podstawą prawną wprowadzanych zmian dotyczących podwyższenia dotychczasowych wysokości opłat i prowizji są zapisy § 82 „Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych”, w którym bank zastrzegł taką możliwość, w przypadku wzrostu o co najmniej 0,30 pp wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS za dany miesiąc, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego:

  • podwyżka o nie więcej niż 200% dotychczas obowiązującej stawki opłaty lub prowizji;
  • podwyżka dotychczasowych wysokości opłat i prowizji, które obecnie wynoszą 0 zł.

Bank uzasadnił zmiany tym, że nastąpił wzrost odczytu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS za grudzień 2022 roku (16,6%), w stosunku do grudnia 2021 roku (8,6%).

Reklama

Wypowiedzenie umowy, jeśli nie zgadzasz się na zmiany

Jeśli akceptujesz, że ING Bank podnosi opłaty konta osobistego i powyższe zmiany w tabeli opłat i prowizji nie są odstraszające, nie musisz wykonywać żadnych czynności.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na wprowadzane zmiany możesz rachunek zamknąć w oddziale banku lub w bankowości internetowej bez ponoszenia opłat. Sposoby są dwa, przez złożenie:

  • wypowiedzenia umowy, która wygaśnie ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianach, nie później jednak niż do dnia ich wejścia w życie,
  • sprzeciwu, w związku z brakiem akceptacji zmian a umowa wygaśnie dzień przed ich wejściem w życie, tj. 28 sierpnia 2023 r.

ING Bank przypomina, że klientom posiadającym limit zadłużenia w koncie, umowa o przyznaniu limitu rozwiąże się automatycznie wraz z umową rachunku. Klient może jednak w każdej chwili wypowiedzieć umowę o limit ze skutkiem natychmiastowym lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Najpóźniej w ostatnim dniu umowy wykorzystany limit musi być spłacony.

Reklama

Nie akceptujesz, że ING Bank podnosi opłaty konta osobistego, zapoznaj się z wpisem dotyczącym zamykania konta w ING Banku.

Szukając nowego banku sprawdź ofertę kont osobistych w innych bankach.

Aktualny wykaz podstawowych opłat i prowizji kont osobistych dostępnych w ofercie ING Banku.

Reklama
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.