Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej

Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej to jedna z głównych cech i najważniejszych korzyści karty kredytowej, gdyż umożliwia dokonywanie transakcji bez ponoszenia kosztów związanych z odsetkami.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niego skorzystać?
Jakie zasady dotyczą okresu bezodsetkowego?

Czym jest okres bezodsetkowy, grace period?

Okres bezodsetkowy (tzw. grace period) to czas, w którym możemy dokonywać transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia kosztów odsetek, liczony pomiędzy wykorzystaniem środków z limitu karty kredytowej a momentem, w którym musimy dokonać spłaty zadłużenia.

Banki dają relatywnie długi okres na to by korzystać ze środków bez naliczania odsetek. Na tym parametrze bazują wszystkie oferty kart kredytowych. Składa się z dwóch elementów:

Reklama
  • okresu rozliczeniowego (w którym dokonywane są transakcje kartą)
  • okresu na spłatę zobowiązania

Co to jest cykl rozliczeniowy karty kredytowej?

Cykl rozliczeniowy to okres, w którym dokonujesz transakcji na karcie kredytowej. Zazwyczaj trwa miesiąc. Na koniec okresu rozliczeniowego bank wystawia zestawienie transakcji z określeniem terminu spłaty (całości lub kwoty minimalnej zadłużenia), czyli określeniem czasu na spłatę zadłużenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na daty rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego, które nie zawsze, a w praktyce rzadko, muszą pokrywać się z miesiącem kalendarzowym.

Warto pamiętać, że data rozpoczęcia i zakończenia cyklu rozliczeniowego w banku jest ściśle określona w umowie o kartę kredytową.

Jak długo trwa okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy trwa zazwyczaj od 45 do 59 dni. Dokładna liczba dni zależy od oferty kart banku lub indywidualnych warunków umowy z klientem.

Reklama

Okres bezodsetkowy (grace period) to okres liczony od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (trwa od 28 do 31 dni w zależności od banku) do ostatniego dnia okresu na spłatę zadłużenia (trwa od 25 do 29 dni w zależności od banku). Dla pojedynczej transakcji okres bezodsetkowy może być krótszy. Im bliżej końca okresu rozliczeniowego wykonasz transakcję, tym mniej czasu będziesz miał na spłatę zobowiązania.

W poniższej tabeli znajdują się informacje o okresie bezodsetkowym dla najpopularniejszych kart w polskich bankach:

Jak działa okres bezodsetkowy na karcie kredytowej w praktyce?

Zakładając rozpoczęcie okresu rozliczeniowego 16 października, przez 30 dni dokonujemy transakcji kartą. Na koniec dnia 15 listopada zostanie dokonane podliczenie wszystkich transakcji z pierwszego okresu rozliczeniowego i na podstawie wygenerowanego zestawienia klient będzie miał 27 dni na spłatę całego zadłużenia, aby nie zapłacić odsetek. Najpóźniej w dniu 12 grudnia musi dokonać przelewu co najmniej minimalnej kwoty do spłaty.

Reklama

Zasady działania oraz pojawiające się „haczyki” najlepiej wyjaśnić na graficznym przykładzie. Poniższy wykres obrazuje dokładnie jak wyglądają terminy rozliczeń w przypadku okresu bezodsetkowego 57 dni.

Jak korzystać z kart kredytowych?

Jakie są zasady spłaty zadłużenia karty kredytowej?

Podczas okresu bezodsetkowego nie musimy płacić odsetek od posiadanego zadłużenia, jednakże w przypadku braku spłaty całego zadłużenia przed jego upływem, bank naliczy odsetki. Przed końcem okresu bezodsetkowego należy dokonać spłaty minimalnej kwoty. Minimalna kwota do spłaty to kwota, która jest ustalana w umowie i stanowi na ogół minimum 5% zadłużenia.

Jednak spłata wyłącznie minimalnej kwoty oznacza, że posiadanie karty nie będzie już dla nas bezpłatne. Brak spłaconej całości zadłużenia spowoduje naliczanie odsetek od całości a nie tylko od niespłaconej części, do tego będą one liczone od dnia transakcji a nie od dnia terminu częściowej spłaty zadłużenia czy też końca okresu rozliczeniowego. Bank naliczy odsetki od każdej transakcji spłaconej w okresie do spłaty lub po zakończeniu okresu bezodsetkowego (tak jakby go nie było) za okres, od daty dokonania transakcji do daty jej spłaty, Wyjątkiem są transakcje, które były spłacone jeszcze w trakcie okresu rozliczeniowego. Należy pamiętać, że oprocentowanie tej kwoty w wielu przypadkach będzie wynosiło tyle, ile wynoszą maksymalne odsetki ustawowe.

Reklama

W powyższym przykładzie, jeżeli najpóźniej w dniu 12 grudnia nie zostanie uregulowana całkowita kwota zadłużenia, np. spłacona została kwota 290 złotych, zostaną naliczone odsetki od dnia 23 października od pełnej kwoty 300 złotych a nie pozostałej do spłaty kwoty 10 złotych.

Aby w pełni korzystać z okresu bezodsetkowego należy terminowo spłacać zadłużenie, a najlepiej spłacić je w całości przed dniem kiedy on upływa. W ten sposób odsetki nie zostaną naliczone w związku z jego przekroczeniem. Karta kredytowa, w przypadku konsumentów jest umową kredytową i działa zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

Czy okres bezodsetkowy na karcie kredytowej dotyczy wszystkich transakcji?

Nie, okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych. Korzystając z karty kredytowej w bankomacie lub dokonując przelewu z karty na rachunek, musimy liczyć się z odsetkami. Używanie karty kredytowej do wypłat gotówki z bankomatu i innych transakcji gotówkowych oznacza naliczanie odsetek od pierwszego dnia.

Reklama

Jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej w okresie bezodsetkowym?

Aby skorzystać z okresu bezodsetkowego, musimy spłacić całe zadłużenie przed upływem okresu. W ten sposób unikniemy naliczania odsetek za wykorzystanie posiadanego zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że minimalna kwota do spłaty, wyznaczana przez bank, nie jest równoznaczna ze spłatą całego zadłużenia, jest ustalana w umowie z bankiem i stanowi na ogół około 5% całości zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

Spłaty możesz dokonać samodzielnie dokonując przelewu na wskazany w umowie numer rachunku rozliczeniowego karty kredytowej lub w przypadku, gdy korzystasz z konta i karty w jednym banku uruchomić (jeśli jest dostępne) automatyczną spłatę karty kredytowej (minimalnej kwoty lub całego zadłużenia). Dzięki spłacie automatycznej nie ma ryzyka, że zapomnisz spłacić zobowiązanie w okresie bezodsetkowym (oczywiście jeśli na koncie osobistym będą wystarczające środki na spłatę).

Należy pamiętać, ze kolejne cykle rozliczeń nakładają się z okresem na spłatę zadłużenia poprzedniego okresu. W analizowanym przypadku od 16 listopada rozpoczął się drugi cykl rozliczeniowy, którego spłaty bez odsetek należy dokonać do 12 stycznia.

Reklama

Jak spłacić całe zadłużenie po okresie bezodsetkowym na karcie kredytowej?

Jeśli nie dokonasz spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, gdy upływa okres bezodsetkowy, możesz skorzystać z możliwości rozłożenia na raty zadłużenia karty kredytowej. Wiele banków wychodzi na przeciw klientom oferując takie rozwiązanie. Warto zapoznać się wcześniej z ofertą banku, ponieważ koszty rozłożenia na raty mogą wynosić od 0 zł do kilkudziesięciu procent.

W związku z przekroczeniem okresu bezodsetkowego brak wpłaty kwoty minimalnej będzie uznany przez bank za złamanie warunków umowy, co może się wiązać z kosztami odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz kosztów wysłania monitu, czy też dalszych kosztów windykacyjnych.

Jak widać bardzo łatwo stracić kontrolę nad wydatkami i terminami spłat za poszczególne okresy rozliczeniowe. Zauważmy, że oferowany przez banki okres bezodsetkowy jest często krótszy niż 60 dni i jeśli uzyskujesz regularne dochody pod koniec miesiąca kalendarzowego nie będziesz w stanie regulować zadłużenia z wpływu dochodu uzyskanego w kolejnym miesiącu.

Reklama

Najczęściej zadawane pytania dotyczące okresu bezodsetkowego karty kredytowej:

AKTUALNE PROMOCJE KART KREDYTOWYCH
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.