Zmiany w taryfie opłat i prowizji Banku Pocztowego od listopada 2023 roku: Co warto wiedzieć?

Zmiana obowiązuje od 1 listopada 2023 r.
Opłaty dotyczące: Konto w Porządku oraz wycofane z oferty: Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Plus, Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, Pocztowe Konto Aktywny Nestor

Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w taryfie opłat i prowizji bankowych, które będą obowiązywać od 1 listopada 2023 roku. Ostatnie tak poważne zmiany miały miejsce w 2021 roku. Zapoznaj się z nową taryfą opłat i prowizji bankowych, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Zmiany w taryfie opłat i prowizji Banku Pocztowego

Najważniejsze zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji Banku Pocztowego dotyczą m.in.:

 • rezygnacji z opłat za prowadzenie wszelkich rachunków płatniczych;
 • zniesienia opłaty za dokonywanie wpłaty gotówki we wpłatomatach Planet Cash i Euronet;
 • wprowadzenie Przelewu BLIK na telefon za 0 zł dla wszystkich rachunków;
 • wprowadzenie wyższych opłat za wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy w oddziałach i u konsultanta na infolinii.

Brak opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Banku Pocztowego

Pierwsza ze zmian w ofercie banku dla klientów indywidualnych jest bardzo korzystna. Bank Pocztowy znosi opłaty za prowadzenie wszelkich rachunków płatniczych: w Porządku, w Porządku Plus, Bliskie, Aktywny Nestor, Bez Ograniczeń, Standard, Nestor, Plus. Nie trzeba będzie spełniać warunku bezpłatnego konta.

Reklama

Opłaty za karty i warunki zwolnienia z opłaty

Bank wprowadza opłatę za obsługę karty z logo Poczty Polskiej i karty Caritas w wysokości 6,99 zł dla posiadaczy Kont: Aktywny Nestor, Bliskie i Bez Ograniczeń, ale przy zwolnieniu z opłaty po wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą min. 400 zł miesięcznie.

Dodatkowo podwyższa kwoty transakcji bezgotówkowych zwalniających z opłaty za użytkowanie karty z 300 zł do 400 zł (opłata pozostała bez zmian) dla Kont: w Porządku, w Porządku Plus, ZawszeDarmowe, Standard i Plus, a dla posiadaczy Konta Nestor odpowiednio ze 100 zł do 200 zł;

Wpłaty i wypłaty gotówki z kont Banku Pocztowego

Bank usuwa opcję darmowych wypłat gotówki z dowolnego bankomatu dla klientów Konta Bez Ograniczeń, natomiast wprowadza bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów Planet Cash i umożliwia dostęp do bezpłatnych wypłat z bankomatów sieci Planet Cash dla posiadaczy Kont: Aktywny Nestor i Bliskie.

Reklama

Wypłata i wpłata gotówki w oddziale banku oraz w placówce pocztowej będzie miała koszt 6 zł zamiast 0 zł dla kont: W Porządku, W Porządku Start, W Porządku Plus, Bliskie, Aktywny Nestor, Bez Ograniczeń, Nestor, Standard, Plus, natomiast dla konta ZawszeDarmowego koszt wyniesie 6 zł. 

Szczegółowe zmiany dotyczące najważniejszych opłat i prowizji znajdują się w poniższej tabeli.

Zmiany w taryfie opłat i prowizji Banku Pocztowego od listopada 2023 rokuPrzed zmianąPo zmianie
Prowadzenie rachunku: Konto w Porządku0 zł0 zł
Prowadzenie rachunku: Konto Bliskie, Nestor i Standard0 zł / 8,99 zł (0 zł – jeżeli do konta jest wydana karta debetowa)0 zł
Prowadzenie rachunku: Konto Plus0 zł / 12 zł (0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 1000 zł, zwrot opłaty w kolejnym miesiącu)0 zł
Prowadzenie rachunku: Konto Bez Ograniczeń16 zł0 zł
Prowadzenie rachunku: Konto Aktywny Nestor0 zł / 4 zł / 8,99 zł (4 zł, gdy wpływ emerytury lub renty; 0 zł, gdy dodatkowo transakcje kartą min. 200 zł)0 zł
Obsługa karty płatniczej: Aktywny Nestor, Bliskie i Bez Ograniczeń0 zł0 zł / 6,99 zł (0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 400 zł)
Obsługa karty debetowej
Suma kwot transakcji bezgotówkowych zwalniających z opłaty dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 
0 zł / min. 300 zł Konto Nestor – 100 złmin. 400 zł Konto Nestor – 200 zł
Wypłata gotówki w placówce Banku i placówce pocztowej0 zł / 5 zł6 zł dla wszystkich kont
Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego
lub cyklicznego zlecenia wypłaty
10 zł15 zł
Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju0,5%, min. 1 zł0 zł
Wpłata gotówki w oddziale0 zł6 zł
Wypłata gotówki w bankomatach w pozostałych urządzeniach na terenie kraju oraz na terenie państw EOG0 zł / 2 zł 1 zł dla Konta w Porządku Start2,5 zł 1,5 zł dla Konta w Porządku Start
Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą 6 zł8 zł
Przelew BLIK na telefon Brak0 zł
Przelew wewnętrzny, krajowy i SEPA w oddziale0 zł / 5 zł6 zł dla wszystkich kont
Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej i telefonicznej7 zł6 zł
Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez konsultanta 5 zł6 zł
dla Kont: Bez Ograniczeń i Aktywny Nestor0 zł6 zł
Przelew SORBNET20 zł25 zł
Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie0 zł / 2 zł2,50 zł dla wszystkich kont
Opłata za złożenie, modyfikację lub odwołanie zlecenia stałego lub polecenia zapłaty4 zł5 zł

Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych

Bank Pocztowy wprowadza nowe regulacje na skutek konieczności zaktualizowania dokumentów w sposób uwzględniający postęp technologiczny, rozwój produktów i procesów, jednocześnie spełniając wymogi ustawowe oraz określając przepisy bezpieczeństwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do dokumentu dodano zapisy, które:

Reklama
 • precyzują, jak bank będzie postępował, gdy posiadacz rozwiąże umowę rachunku, ale nie wyda dyspozycji dotyczących zwrotu środków lub gdy kwota na rachunku nie wystarcza do ich zwrócenia zgodnie z dyspozycją;
 • określają sytuacje, w których bank może odmówić transakcji lub zablokować środki na rachunkach;
 • opisują prawa banku do żądania dodatkowych informacji i dokumentów w celu przestrzegania ustawy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • umożliwiają wypowiedzenie przez bank umowy w przypadku niemożliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z ustawą dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także niemożności określenia rzeczywistego celu korzystania z prowadzonego rachunku. 

Podstawa prawna wprowadzanych zmian przez Bank Pocztowy

Podstawą prawną wprowadzanych zmian jest § 13 ust. 2 pkt. 1)-4) Regulaminu Rachunków, który określa możliwość ich dokonania w związku ze wzrostem lub obniżeniem:

 • wskaźnika cen towarów i usług o co najmniej 0,5% (rok do roku) na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i analizowanych co pół roku;
 • średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 1% rocznie, ogłaszanego miesięcznie przez GUS i analizowanego co pół roku;
 • kosztów obsługi produktów i usług świadczonych przez bank, w tym opłat za prowadzenie rachunku i usługi z nim związane, wynikające z zmiany cen rozliczeń międzybankowych lub zmiany opłat ponoszonych przez bank w związku z wykonaniem umowy przez podmioty zewnętrzne, o co najmniej 1% w porównaniu z kosztami obowiązującymi w poprzednim półroczu. 

Jak postępować, gdy nie akceptujesz wprowadzanych zmian? 

Jeżeli nie zgadzasz się na nowe poziomy opłat, możesz zrezygnować z konta przed dniem ich wprowadzenia, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Wystarczy złożyć:

 • sprzeciw wobec wprowadzanych zmian. Umowa zostanie zakończona z dniem poprzedzającym datę wejścia ich w życie;
 • wypowiedzenie umowy (nie wcześniej niż data otrzymania pisma o zmianach). Umowa zostanie rozwiązana w dniu wskazanym w wypowiedzeniu;
 • wypowiedzenie umowy (złożone po otrzymaniu powiadomienia o zmianach). Umowa zakończy się w dniu wskazanym w wypowiedzeniu. 

Jeśli nie dokonasz tego przed 1 listopada 2023 roku, uznaje się, że akceptujesz wprowadzone zmiany. W takim przypadku, będziesz mógł wypowiedzieć umowę zgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia rachunków bankowych.

Reklama

Dokładne informacje znajdziesz w poniższych dokumentach:

Chcesz zmienić konto na lepsze?

Przeczytaj mój artykuł na temat zamykania rachunków w bankach i zapoznaj się z propozycjami innych instytucji finansowych omawianymi na blogu: Konta osobiste dla każdego

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.