Zmiany opłat konta i karty w Credit Agricole od września 2023 r.

Credit Agricole
Zmiany opłat konta i karty w Credit Agricole obowiązują od 24 września 2023 r.

Credit Agricole wprowadza nowe zasady dotyczące kont osobistych i wysokości niektórych opłat i prowizji od 24 września 2023 roku. Planowane są również zmiany w zakresie bankowości elektronicznej. W artykule poniżej znajdują się kluczowe informacje na ten temat. 

Konta osobiste Credit Agricole, których dotyczą zmiany

24 września 2023 roku Credit Agricole zmieni wysokość niektórych opłat i prowizji następujących kont:

Aktualnie w ofercie:

Reklama
 • Konto dla Ciebie
 • Konto dla Ciebie GO!
 • Konto dla Ciebie MOVE!

Wycofane z oferty:

 • 1 Konto
 • Konto PROSTOoszczędzające
 • Konto PROSTOoszczędzające PLUS
 • Konto PROSTOoszczedzające PREMIUM
 • Credit Agricole e-Konto
 • Konto Klasyczne
 • Konto PLUS

Opłaty za konto, kartę i wypłaty z bankomatów w Credit Agricole i warunki ich uniknięcia

Obecnie znajdujące się w ofercie Konto dla Ciebie zdrożeje z 9 zł na 10 zł miesięcznie jeśli nie spełnisz warunków. Taka sama podwyżka obejmie również użytkowanie karty. Nie zapłacisz za prowadzenie konta i kartę, jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewniłeś wpływ na konto w wysokości 1500 zł oraz wykonałeś co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty do konta lub kodu BLIK. 

Ten sam warunek dotyczy możliwości bezpłatnej wypłaty złotych z bankomatów w Polsce oraz w Euro w Unii Europejskiej i całym obszarze EOG. W tym przypadku, brak spełnionego warunku oznacza wzrost opłaty z 7 zł na 9 zł.

Reklama

Inne opłaty Credit Agricole, które zostaną podniesione od września 2023 r. 

Osoby korzystające z wypłat gotówki w kasie sklepu (cashback) zapłacą teraz 3 zł zamiast 2 zł.

Bank wprowadza możliwość bezpłatnych wpłat gotówki we wpłatomatach przy użyciu kodu BLIK.

Credit Agricole podnosi opłaty z tytułu zlecenia przelewu SORBNET do 50 zł przez bankowość elektroniczną i 60 zł przez infolinię lub w oddziale.

Reklama

Szczegółowe informacje o wprowadzanych zmianach znajdują się poniższej tabeli. Osoby, które posiadają stare rodzaje kont, wycofane z oferty, powinny zajrzeć na stronę banku z dokumentami.

Zmiany opłat konta i karty w Credit Agricole od września 2023 r.Przed zmianąPo zmianie
Prowadzenie rachunku:
Konto dla Ciebie
0 zł / 9 zł  (0 zł – wpływ na konto minimum 1000 zł i zrobisz przynajmniej 1 transakcję kartą lub BLIKIEM)0 zł / 10 zł (0 zł – wpływ na konto minimum 1500 zł i zrobisz przynajmniej 5 transakcji kartą lub BLIKIEM)
Użytkowanie karty do konta (opłata miesięczna)
Konto dla Ciebie
0 zł / 9 zł  (0 zł – wpływ na konto minimum 1000 zł i zrobisz przynajmniej 1 transakcję kartą lub BLIKIEM)0 zł / 10 zł (0 zł – wpływ na konto minimum 1500 zł i zrobisz przynajmniej 5 transakcji kartą lub BLIKIEM)
Prowadzenie rachunku walutowego w ramach konta (opłata miesięczna za każdy rachunek)
Konto dla Ciebie
Konto dla Ciebie GO!
Konto dla Ciebie MOVE!
4 zł5 zł
Wysyłka komunikatów SMS w ramach CA24 SMS (opłata miesięczna)
Konto dla Ciebie
6 zł7 zł
Konto dla Ciebie MOVE!0 zł3 zł
Polecenie przelewu w systemie SORBNET w CA24 eBank lub CA24 Mobile
Konto dla Ciebie
Konto dla Ciebie GO!
Konto dla Ciebie MOVE!
30 zł 50 zł
Polecenie przelewu w systemie SORBNET w CA24 Infolinia lub placówce banku
Konto dla Ciebie
Konto dla Ciebie GO!
Konto dla Ciebie MOVE!
50 zł 60 zł
Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce przy użyciu karty0 zł / 7 zł (0 zł – wpływ na konto minimum 1000 zł i zrobisz przynajmniej 1 transakcję kartą lub BLIKIEM)0 zł / 9 zł (0 zł – wpływ na konto minimum 1500 zł i zrobisz przynajmniej 5 transakcji kartą lub BLIKIEM)
Wypłata gotówki z bankomatów za granicą przy użyciu karty, w EUR na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego0 zł / 7 zł (0 zł – wpływ na konto minimum 1000 zł i zrobisz przynajmniej 1 transakcję kartą lub BLIKIEM)0 zł / 9 zł (0 zł – wpływ na konto minimum 1500 zł i zrobisz przynajmniej 5 transakcji kartą lub BLIKIEM)
Wypłata gotówki w placówkach innych banków i instytucji wyposażonych w terminale w kraju w ramach usługi Visa cashback lub MasterCard „płać kartą i wypłacaj” (za każdą wypłatę)
Konto dla Ciebie
Konto dla Ciebie GO!
Konto dla Ciebie MOVE!
2 zł3 zł
Wpłata gotówki przy użyciu kodu BLIK we wpłatomatach w Polsce (za pojedynczą wpłatę)Brak0 zł

Pozostałe zmiany dotyczące kont osobistych Credit Agricole

W dniu 24 września 2023 roku Credit Agricole zakończy sprzedaż Pakietu Depozytowego. Nie będzie już zakładać nowych kont związanych z tym pakietem, ani też umożliwiać zmiany rodzaju konta w ramach Pakietu Depozytowego. Nie będzie to miało wpływu na obsługę istniejących już kont w ramach tego pakietu. 

Zasady dotyczące wypłat po śmierci jednego z posiadaczy konta wspólnego ulegną zmianie polegającej na tym, że żyjący posiadacz będzie mógł dysponować całą sumą pieniędzy znajdujących się na tym koncie. 

Reklama

Reklamacje, które dotyczą usług świadczonych przez bank, będzie można zgłaszać za pomocą przesyłki listownej na adres siedziby lub dowolnej placówki. Bank udzieli odpowiedzi na reklamacje także za pomocą pisemnej korespondencji lub e-maila, jednakże wysłanie odpowiedzi drogą elektroniczną wymaga wcześniejszej pisemnej zgody klienta. 

Zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej CA24

Najważniejsza zmiana w umowie CA24 (korzystania z bankowości elektronicznej) dotyczy możliwości przesyłania przez bank za pośrednictwem Serwisów CA24 informacji marketingowych, jeżeli Klient wyraził odpowiednie zgody, o ile są wymagane.

Bank wprowadził nową aplikację mobilną CA24 Mobile w 2022 roku. Poprzednia aplikacja została wyłączona, a klienci nie mogą już z niej korzystać. W związku z tym Credit Agricole usuwa zapisy dotyczące tej aplikacji i okresu przejściowego, kiedy funkcjonowały dwie wersje. Bank dodaje również CA24 Mobile jako kanał do przekazywania informacji związanych z usługami CA24. 

Reklama

Pozostałe zmiany dotyczą:

 • zawarcia w regulaminie zapisów dotyczących funkcjonalności Kantoru Credit Agricole;
 • aktualizacji postanowień w zakresie obecnie stosowanych zasad bezpieczeństwa;
 • zmiany w zakresie bezpieczeństwa i uwierzytelniania transakcji BLIK;
 • aktualizacji postanowień dotyczących składania reklamacji oraz możliwości zgłaszania skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Pamiętaj, że do korzystania z serwisów bankowych, takich jak CA24 eBank i CA24 Mobile, konieczne jest posiadanie umowy CA24. Jeśli ta umowa wygaśnie lub zostanie wypowiedziana, nie będzie możliwe korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej. Rezygnując z umowy, informacje o usługach będą dostępne tylko osobiście w placówkach bankowych lub w ograniczonym zakresie przez telefon. 

Jaki jest powód wprowadzanych zmian w ofercie kont osobistyh Credit Agricole?

Podstawa prawna zmiany została określona w umowie konta, rozdział „Zasady zmiany opłat i prowizji”:
Bank ma możliwość modyfikacji Tabeli opłat i prowizji, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy, jedynie z uzasadnionych przyczyn:

Reklama
 • zmiany poziomu inflacji roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który ogłasza Główny Urząd Statystyczny o minimum 0,3 punktu procentowego w stosunku do tego samego miesiąca zeszłego roku. 
 • bank może zwiększać albo zmniejszać opłaty lub prowizje w zależności od kierunku zmian wskaźnika, który jest powodem zmiany. Bank może podwyższyć opłaty albo prowizje poprzez modyfikację Tabeli opłat i prowizji nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Nowa kwota opłaty albo prowizji nie może przekroczyć dwukrotności dotychczasowej wartości. 

Okoliczność faktyczna zmiany według banku to komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z 15 maja 2023 roku dotyczący informacji na temat wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku w porównaniu do kwietnia 2022 roku, który pokazuje, że inflacja wyniosła 14,7% (114,7% roczny wskaźnik inflacji). 

Jak można zgłosić do Credit Agricole sprzeciw lub wypowiedzenie?

Jeżeli się zgadzasz na te zmiany, nie musisz podejmować żadnych działań, a nowe zasady wejdą w życie 24 września 2023 roku. Jeśli nie akceptujesz tych zmian, masz czas do 23 września 2023 roku na złożenie:

 • sprzeciwu – wtedy umowa wygaśnie 23 września 2023 roku,
 • wypowiedzenia umowy – ze skutkiem od dnia, w którym bank powiadomił o zmianach, jednak nie później niż do 24 września 2023 roku.

Jeśli do 24 września 2023 roku nie zgłosisz sprzeciwu ani nie rozwiążesz umowy, bank uzna, że akceptujesz te zmiany. 

Reklama

W przypadku, gdy zdecydujesz się zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę konta w Credit Agricole lub umowę bankowości elektronicznej CA24, masz kilka opcji:

 • przesłać pismo – na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław lub na adres dowolnej placówki banku,
 • złożyć osobiście – w dowolnej placówce banku,
 • skontaktować się telefonicznie – pod numer 19 019 (koszt zgodnie ze stawką operatora). 

Chcesz zmienić konto?

Zapoznaj się z moim wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach oraz z ofertą innych banków opisywanych na blogu: Konta osobiste dla każdego

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.