Upadłość Getin Bank a sytuacja frankowiczów – co warto wiedzieć?

Upadłość Getin Noble Banku (Getin Bank) wywołała wiele niepewności wśród frankowiczów, którzy posiadają kredyty powiązane z walutą obcą w tym banku. Getin Bank był w restrukturyzacji od 19 września 2022 roku, a jego upadłość została ogłoszona przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 20 lipca 2023 roku.

Dowiedz się, co oznacza upadłość banku dla osób spłacających kredyty we frankach szwajcarskich i jak mogą zabezpieczyć swoje interesy w obecnej sytuacji. 

Kluczowe informacje warte zapamiętania o upadłości Getin Banku

Reklama
  • Upadłość Getin Banku może pogorszyć sytuację finansową frankowiczów, którzy mieli kredyty powiązane z walutą obcą w tym banku.
  • Procesy sądowe dotyczące unieważnienia umów kredytowych zostały zawieszone w związku z upadłością banku, co zwiększa ryzyko utraty możliwości dochodzenia roszczeń.
  • Frankowicze muszą zgłosić wszystkie roszczenia syndykowi w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości.

Przyszłość frankowych umów kredytowych Getin Bank

Wielu klientów Getin Bank zastanawia się, co stanie się z ich umowami kredytowymi?

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Banku, sąd upadłościowy mianował syndyka masy upadłościowej. Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo upadłościowe, syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości objął majątek upadłego, a umowy kredytowe stają się przedmiotem działań syndyka masy upadłościowej. 

Syndyk będzie miał wpływ na umowy kredytowe zawarte z bankiem. Kredytobiorcy będą spłacać swoje zobowiązania, ale teraz będą musieli robić to na rachunek syndyka. Oznacza to, że spłaty kredytów nie będą już trafiać na konto bankowe Getin Banku, a na jego rachunek.

Reklama

Wszyscy klienci Getin Banku, którzy mają aktywne umowy kredytowe, powinni kontynuować regularne spłaty rat kredytowych, gdyż nadal są zobowiązani do spłacania swoich kredytów zgodnie z warunkami umowy.

Syndyk będzie również podejmował decyzje dotyczące umów kredytowych. Może on na przykład zdecydować o restrukturyzacji kredytów, czyli zmianie warunków umowy, takich jak wysokość rat czy termin spłaty.  Warto jednak pamiętać, że syndyk działa w interesie wierzycieli, a nie kredytobiorców. Oznacza to, że jego decyzje będą miały na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli, a nie kredytobiorców.

W każdym przypadku, klienci Getin Banku powinni monitorować sytuację i być gotowi na wszelkie zmiany. Warto również zwrócić uwagę na komunikaty i informacje publikowane przez syndyka masy upadłościowej.

Reklama

Zgłaszanie roszczeń syndykowi po ogłoszeniu upadłości Getin Banku

Najważniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości dla posiadaczy kredytów frankowych jest rozpoczęcie 30-dniowego okresu na zgłaszanie wszelkich roszczeń syndykowi wobec Getin Banku. Jest to ważne dla wszystkich kredytobiorców, niezależnie od tego, czy już rozpoczęli spór sądowy z Getin Bank, czy nie. Termin ten jest nieprzekraczalny, aby nie ponosić żadnych opłat, dlatego zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić w tym terminie.

Frankowicze, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich w Getin Banku, powinni zgłosić swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, ponieważ umożliwi to uzyskanie zwrotu części środków, które wpłacili na spłatę kredytu.

Syndyk masy upadłościowej ma obowiązek zaspokojenia wierzycieli, w tym frankowiczów, jednak patrząc na to jaki majątek pozostał po wydzieleniu VeloBanku, mają oni niewielką szansę na odzyskanie wszystkich swoich pieniędzy. Warto pamiętać, że w przypadku postępowania upadłościowego, wierzyciele są zaspokajani w kolejności określonej przez ustawę o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Reklama

Wpływ upadłości Getin Bank na postępowania sądowe

Upadłość Getin Banku wnosi nowy, skomplikowany element do postępowań sądowych związanych z frankowiczami. Spowodowane jest to faktem, że wszystkie sprawy, w których bank jest stroną, zostają automatycznie zawieszone. To niesie ze sobą szereg wyzwań dla frankowiczów, w tym utrudnia proces odzyskania środków. Przymusowa restrukturyzacja, która rozpoczęła się we wrześniu poprzedniego roku, w połączeniu z upadłością banku zamyka klasyczną drogę do dochodzenia swoich praw. 

Kolejnym negatywnym skutkiem jest ryzyko utraty możliwości dochodzenia roszczeń procesowych przez frankowiczów, czyli tzw. potrącenia wzajemnych roszczeń. W praktyce może to oznaczać dla frankowiczów konieczność zapłaty kredytu, pomimo jego ewentualnej nieważności. Zdecydowanie niekorzystny scenariusz dla frankowiczów to sytuacja, w której po ogłoszeniu upadłości Getin Banku, wyroki frankowe będą wydawane na niekorzyść kredytobiorców.

Ostatecznie, upadłość Getin Banku może niestety przyczynić się do powiększenia chaosu i niepewności w sprawach dotyczących kredytów frankowych. To oznacza, że sprawy związane z unieważnieniem umów kredytowych, trwające już od wielu lat, a za tym odzyskanie pieniędzy, zajmą dużo więcej czasu. 

Reklama

Wobec tych trudności, kredytobiorcy muszą szukać alternatywnych dróg prawnych aby ochronić swoje interesy. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Pomimo utraty standardowego mechanizmu odzyskiwania pieniędzy, frankowicze nie są pozostawieni sami sobie. Upadłość banku oznacza, że ​​roszczenia frankowiczów będą teraz rozpatrywane w postępowaniach upadłościowych, a nie w postępowaniach przeciwko bankowi.

Głęboka analiza sytuacji i podjęcie odpowiednich działań może minimalizować potencjalne straty finansowe, a pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona w tych okolicznościach. Prawnicy specjalizujący się w sprawach frankowych posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, które mogą być niezbędne przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych kroków.

Przepisy dotyczące zawieszenia postępowań

Postępowania sądowe, w których Getin Bank był stroną, zostają automatycznie zawieszone w chwili ogłoszenia upadłości. Sąd, przed którym toczy się postępowanie cywilne, zawiadamia sędziego-komisarza postępowania upadłościowego o zawieszeniu postępowania. Zawieszenie postępowań sądowych jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Przepisy te mają na celu ochronę interesów wierzycieli i umożliwienie upadłemu podjęcia działań na rzecz zaspokojenia ich roszczeń.

Reklama

W przypadku postępowań przed sądami polubownymi, przepisy art. 174 kodeksu postępowania cywilnego (KPC) nakładają na sąd obowiązek zawieszenia postępowania z urzędu w przypadku ogłoszenia upadłości. Ponadto, art. 180 KPC nakłada obowiązek podjęcia postępowania z urzędu w przypadku zawieszenia postępowania przed sądem polubownym.

W związku z tym, w przypadku gdy Getin Bank był stroną w postępowaniu przed sądem, to postępowanie to zostaje zawieszone, a wierzyciele banku mogą zgłaszać swoje roszczenia w ramach postępowania upadłościowego.

Zwrot Rat Kredytowych

Klienci Getin Noble Banku, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, nie mogą liczyć na zwrot nadpłaconych rat. Jednakże, mogą powalczyć o dwie rzeczy – uznania nieważności umowy kredytowej lub przeliczenia kredytu na złote. W przypadku uznania nieważności umowy kredytowej, bank musi zwrócić klientowi wszystkie wpłacone raty oraz odsetki. W przypadku przeliczenia kredytu na złote, klient otrzymuje nowe warunki kredytu, które uwzględniają aktualny kurs franka szwajcarskiego.

Reklama

Najczęściej zadawane pytania dotyczące upadłości Getin Bank:

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.