Czym jest ocena punktowa BIK scoring BIK? Jak poprawić ocenę punktową BIK?

Ocena punktowa BIK (ang. scoring BIK) to jedno z najważniejszych narzędzi stosowanych przez banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe i inne instytucje finansowe podczas decydowania o przyznaniu kredytu.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące scoringu BIK, w tym jak działa oraz jakie znaczenie ma dla banków. Dowiesz się na czym polega scoring BIK i jak wpłynąć na swoją ocenę punktową, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu lub pożyczki?

Kluczowe informacje warte zapamiętania

Reklama
 • Scoring BIK to ocena punktowa historii kredytowej, która ma wpływ na decyzję banków o przyznaniu kredytu
 • Im wyższy wynik scoring BIK, tym większa szansa na otrzymanie pożyczki
 • Możliwe jest poprawienie swojej oceny punktowej BIK, co zwiększy szanse na uzyskanie kredytu

Czym jest ocena punktowa BIK?

Ocena punktowa BIK to system punktacji, który pomaga bankom i innym instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe klientów. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi informacje o historii kredytowej klientów i na tej podstawie przyznaje im punkty. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (kryteria oceny). Ocena punktowa BIK wyrażana jest liczbowo i może przyjąć wartość od 0 do 100. Im wyższy wynik, tym większa szansa, że spłacisz swoje zobowiązania w terminie, a co za tym idzie większa szansa na uzyskanie kredytu lub pożyczki.

BIK udostępnia ocenę punktową, aby pomoc instytucjom finansowym w ocenie osób starających się o pożyczkę lub kredyt. Ocena punktowa BIK ma ogromny wpływ na decyzję banku o przyznaniu kredytu lub pożyczki.

Ważne jest, aby zadbać o swoją historię kredytową i terminowo spłacać zobowiązania, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na ocenę punktową BIK.

Reklama

Ocena punktowa BIK jest dynamiczna i może ulegać zmianie w zależności od sytuacji finansowej klienta. Warto więc regularnie sprawdzać swoją ocenę punktową BIK i dbać o swoją historię kredytową, aby poprawić swoje szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki.

Jak działa scoring BIK?

Scoring BIK opiera się na analizie historii kredytowej klienta. W ramach scoringu BIK, każdy klient otrzymuje punkty za swoją historię kredytową. Im więcej punktów, tym lepsza ocena punktowa.

Scoring BIK bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak liczba i rodzaj zaciągniętych kredytów, terminowość spłaty, a także inne kryteria jak m.in. wiek klienta. Wszystkie te czynniki wpływają na ocenę punktową klienta.

Reklama

Wdrożony przez BIK wzór matematyczny, używany do obliczenia oceny punktowej BIK, bada wiarygodność finansową potencjalnego kredytobiorcy przez dokonanie porównania z klientami, którzy wcześniej otrzymali kredyty i pożyczki. Jeśli profil kredytobiorcy w większym stopniu przypomina profil klientów, którzy spłacają swoje zobowiązania na czas, tym uzyska wyższy wynik. 

Scoring BIK jest ważny dla instytucji finansowych do oceny ryzyka kredytowego, lecz nie stanowi jedynego narzędzia przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Banki mają możliwość wykorzystania wielu modeli scoringowych dostępnych na rynku oraz z opracowanych wewnętrznie przez daną instytucję i zdefiniowania innych poziomów ryzyka dla oferowanych kredytów i pożyczek. 

Warto zaznaczyć, że scoring BIK nie jest również jedynym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu kredytu. Banki i inne instytucje finansowe biorą pod uwagę wiele innych czynników, takich jak wysokość dochodów, rodzaj zatrudnienia czy też posiadane zabezpieczenia.

Reklama

Mając na uwadze, że scoring BIK to jedno z narzędzi, które pomaga bankom i innym instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe klientów, warto zadbać o swoją historię kredytową. Regularna spłata zobowiązań oraz terminowe regulowanie rachunków może pozytywnie wpłynąć na ocenę punktową i tym samym zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu.

Ustalanie scoringu BIK – co ma wpływ na ocenę punktową BIK?

BIK przyznaje punkty za takie elementy, jak m.in.:

 • terminowość spłaty zobowiązań,
 • ilość zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 • wysokość zadłużenia,
 • jak długo korzystasz z kredytów i pożyczek, 
 • ilość zapytań o historię kredytową.

Scoring BIK, obliczany na podstawie danych przekazanych do BIK przez banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe i leasingowe, zostaje wyliczony, jeżeli spłacasz przynajmniej jeden kredyt od co najmniej sześciu miesięcy. Obecnie, zakupy z opcją płatności odroczonej nie są uwzględniane przy obliczaniu oceny punktowej BIK. Informacje mające wpływ na ilość przyznawanych punktów można też ująć w czterech poniższych pytaniach. 

Reklama
 • Czy terminowo dokonujesz spłaty zobowiązań kredytowych? – zasada jest prosta: jeśli wszystkie raty opłacasz na czas, wzrasta Twoja ocena BIK. Terminowość spłat jest kluczowa dla oceny punktowej i ma na nią największy wpływ. 
 • Jak często korzystasz z kredytów i kart kredytowych? – zbudowanie długiej, dobrej historii kredytowej wpływa na wyższy poziom oceny punktowej BIK. Korzystanie z kredytów w dużym stopniu wpływa na ocenę punktową.
 • Czy przez ostatni rok często wnioskowałeś o kredyt lub pożyczkę? – częste składanie wniosków, które nie kończą się zawarciem umowy wpływa negatywnie na scoring kredytowy BIK. Wnioskowanie w mniejszym stopniu wpływa na wynik oceny.
 • Jak długo korzystasz już z kredytów? – dłuższy okres regularnej spłaty kredytów jest korzystny z punktu widzenia punktacji BIK, gdyż zgodnie z danymi posiadanymi przez BIK oznacza niższe ryzyko kredytowe. Doświadczenie w najmniejszym stopniu wpływa na scoring.

Jak poprawić ocenę punktową BIK?

Ocena punktowa BIK jest jednym z kluczowych kryteriów, na podstawie których banki i instytucje finansowe decydują o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych, warto zadbać o swoją ocenę punktową BIK. Poniżej przedstawiam kilka sposobów na poprawienie oceny punktowej BIK.

Regularne spłacanie zobowiązań

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na ocenę punktową BIK jest terminowość spłacania zobowiązań. Osoby, które regularnie spłacają swoje zobowiązania, zyskują w oczach banków i instytucji finansowych na wiarygodności. Dlatego warto zawsze starać się spłacać swoje zobowiązania na czas. Jednak, jeśli zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą, natychmiast ją ureguluj. Bądź na bieżąco z terminami spłat wszelkich pożyczek. Nawet drobne zaległości mogą zaszkodzić Twojej ocenie punktowej. 

Twoja ocena będzie się obniżać, a w jakim tempie, zależy od częstotliwości takich spóźnień, ich długości oraz wartości zobowiązania. Im prędzej uregulujesz zadłużenie, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoja punktacja kredytowa nie spadnie drastycznie.

Reklama

Zwiększenie zdolności kredytowej i budowanie historii kredytowej

Zdolność kredytowa to kolejny czynnik wpływający na ocenę punktową BIK. Aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, warto zadbać o swoje dochody oraz długą historię kredytową. Osoby, które mają stabilne dochody oraz długi staż kredytowy, zyskują w oczach banków na wiarygodności i mają większe szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych.

W przypadku braku historii kredytowej lub niskiej oceny punktowej, banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takich jak poręczenie lub zastaw. W ten sposób zabezpieczają się przed ryzykiem niespłacenia zobowiązania przez klienta.

Uregulowane terminowo kredyty i pożyczki są uwzględnione przy przyznawaniu oceny punktowej, wyłącznie, jeśli zgodzisz się na przetwarzanie informacji o nich, inaczej są niewidzialne w historii kredytowej. Jeśli zawsze byłeś sumienny w spłacaniu kredytów, to warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, ponieważ w ten sposób możesz podwyższyć swoją ocenę. 

Reklama

Ograniczenie korzystania z gotówkowych produktów kredytowych

Korzystanie z produktów kredytowych, takich jak kredyty gotówkowe czy karty kredytowe, może negatywnie wpłynąć na ocenę punktową BIK. Dlatego warto ograniczyć swoje korzystanie z tych produktów lub zrezygnować z nich całkowicie, jeśli nie są one niezbędne.

Jeżeli regularnie wykorzystujesz maksymalnie przyznany limit kredytowy (np. na karcie kredytowej), będzie to postrzegane jako zwiększające ryzyko kredytowe. Ocena scoringowa spada wraz z większym obciążeniem limitu, aż do ich spłacenia. Rozważne korzystanie z limitów kredytowych poprawi Twoją ocenę punktową.

Ograniczenie składania zbyt dużej liczby wniosków kredytowych

Jeżeli w niedługim okresie (kilku miesięcy) starasz się o różne kredyty lub pożyczki i otrzymujesz odpowiedzi negatywne, to takie działanie jest postrzegane jako zwiększające ryzyko dla instytucji finansowej i wpłynie na zmniejszenie Twojej punktacji.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy porównujesz oferty składając w różnych instytucjach finansowych wnioski o na ten sam typ pożyczki (np. pożyczka gotówkowa), w krótkim okresie do 14 dni. BIK traktuje to jako jeden wniosek.

Regularne sprawdzanie swojego raportu kredytowego

Regularne sprawdzanie swojego raportu kredytowego pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów oraz nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę punktową BIK. Dlatego warto regularnie sprawdzać swoje raporty kredytowe i w razie potrzeby podejmować odpowiednie kroki w celu ich poprawienia.

Podsumowując, poprawa oceny punktowej BIK wymaga przede wszystkim regularnego spłacania zobowiązań oraz dbania o swoją zdolność kredytową. Warto również ograniczyć swoje korzystanie z gotówkowych produktów kredytowych oraz regularnie sprawdzać swoje raporty kredytowe.

Rodzaje kredytów i ich wpływ na scoring BIK

Scoring BIK to ocena punktowa historii kredytowej, która wpływa na zdolność kredytową klienta. Rodzaj kredytu, który klient zaciąga, ma wpływ na scoring BIK:

 • kredyt hipoteczny – klienci, którzy biorą kredyt hipoteczny, zwykle otrzymują wyższe punkty w scoringu BIK niż ci, którzy biorą kredyt gotówkowy lub pożyczkę. Jest to spowodowane tym, że kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem, a nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu.
 • kredyt gotówkowy – klient, który zaciąga kredyt gotówkowy na dowolny cel. otrzymuje niższe punkty w scoring BIK niż ten, który bierze kredyt hipoteczny. Jest to spowodowane tym, że kredyt gotówkowy jest krótkoterminowym zobowiązaniem, a jego zabezpieczeniem jest zwykle tylko zdolność kredytowa klienta.
 • pożyczki – klient zawierający umowę o pożyczkę, otrzymuje mniej punktów w ocenie BIK w porównaniu do tego, który wnioskuje o kredyt hipoteczny lub gotówkowy.
 • karty kredytowe – klient, który korzysta z karty kredytowej, otrzymuje niższe punkty w scoring BIK niż ten, który bierze kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy.

Warto wspomnieć, że wnioskowanie o jakikolwiek z wymienionych kredytów lub pożyczek może mieć wpływ na scoring BIK.

Podsumowując, rodzaj kredytu, który klient bierze, ma wpływ na scoring BIK. Kredyt hipoteczny to zwykle najlepszy rodzaj kredytu pod względem scoringu BIK, a pożyczki i karty kredytowe to zwykle najgorsze rodzaje kredytów pod względem scoringu BIK.

Znaczenie oceny punktowej dla banków

Ocena punktowa BIK jest bardzo ważnym narzędziem dla banków i instytucji finansowych. Dzięki niej mogą one ocenić ryzyko kredytowe i wiarygodność klienta. Ocena punktowa BIK to ujednolicony sposób oceny historii kredytowej, który pozwala na przewidywanie zachowania klienta w przyszłości.

Banki korzystają z oceny punktowej BIK przy udzielaniu kredytów oraz innych produktów finansowych. Im wyższa ocena punktowa, tym większa jest wiarygodność kredytowa klienta i mniejsze ryzyko niespłacenia zobowiązania. Z kolei niższa ocena punktowa oznacza większe ryzyko dla banku i może skutkować odmową udzielenia kredytu lub zaoferowaniem gorszych warunków finansowych (wyższego oprocentowania, prowizji).

Ocena punktowa BIK jest również ważna z punktu widzenia wymogów prawnych, w tym rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Banki są zobowiązane do przestrzegania określonych zasad i procedur przy udzielaniu kredytów. Ocena punktowa BIK jest jednym z możliwych narzędzi, które banki biorą pod uwagę przy ocenie ryzyka kredytowego.

Podsumowując, ocena punktowa BIK jest bardzo ważnym narzędziem dla banków i instytucji finansowych. Dzięki niej mogą one ocenić ryzyko kredytowe i wiarygodność klienta, co ma kluczowe znaczenie przy udzielaniu kredytów i innych produktów finansowych.

Przedziały punktowe scoringu BIK i jakie są szanse na kredyt?

Przedziały punktowe w scoringu BIK określają, jakie szanse na kredyt ma konsument w zależności od uzyskanej punktacji. Ocena punktowa BIK składa się z punktów przyznawanych za poszczególne elementy profilu kredytowego. Ostateczna punktacja mieści się w przedziale od 0 do 100 punktów. Jaka ocena BIK jest dobra? Przedziały punktowe zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Przedział punktowyOcenaSzczegóły
1 – 58niskaKonsument ma małe szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki. W takiej sytuacji warto spróbować poprawić swoją sytuację kredytową.
59 – 68umiarkowanaSzanse na kredyt są niewielkie, ale nie są całkowicie wykluczone. Należy zwrócić uwagę, że banki i instytucje finansowe patrzą na wiele innych czynników, takich jak stały dochód czy stabilność zatrudnienia.
69 – 73dobraKonsument ma już większe szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki. Warto jednak pamiętać, że im wyższa punktacja, tym lepsze warunki kredytowe może zaproponować bank.
74 – 79bardzo dobraKonsument ma bardzo duże szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki. W takiej sytuacji warto porównać oferty różnych banków i instytucji finansowych, aby wybrać najlepszą dla siebie.
80 – 100doskonałaJeśli znajdujesz się w tej grupie z najwyższą oceną punktową oznacza to, że w każdym z kryteriów oceny punktowej BIK uzyskałeś bardzo dobry wynik (w tej grupie znajduje się ok. 20% osób).
Czym jest ocena punktowa BIK (scoring BIK)? Jak poprawić ocenę punktową BIK?

źródło: strona internetowa Biura Informacji Kredytowej SA

Co do zasady, im więcej masz punktów, tym większa szansa na uzyskanie kredytu. Jednak nie jest możliwe wskazanie jaka jest najniższa liczba punktów, przy której można otrzymać kredyt. Każdy bank ma swoje strategie kredytowe. Twój wynik punktowy daje bankowi wskazówkę na temat prawdopodobieństwa terminowej spłaty kredytu.

Część banków przyznaje kredyty tylko tym osobom, które mają bardzo wysokie prawdopodobieństwo spłaty. Z kolei inne instytucje finansowe są skłonne skredytować klientów o wyższym ryzyku niespłacenia kredytu, tj. tych o niższym wyniku punktowym.

Musisz wiedzieć, że twoja ocena punktowa BIK to nie jedyny czynnik, który bank uwzględnia i który decyduje o szansach na kredyt. Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę wiele innych czynników, takich jak:

 • Stały dochód – im wyższy dochód, tym większe szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki.
 • Stabilność zatrudnienia – im dłuższy okres zatrudnienia, tym większe szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki.
 • Wiek kredytobiorcy – im starszy kredytobiorca, tym większe szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki.
 • Wysokość zobowiązań – im wyższa wysokość zobowiązań, tym mniejsze szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki.

Podsumowując, ocena punktowa BIK to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy udzielaniu kredytów i pożyczek. Im wyższy scoring BIK, tym większe szanse na pozytywną decyzję kredytową. Przedziały punktowe określają, jakie szanse na kredyt ma konsument w zależności od uzyskanej punktacji. Jednak warto pamiętać, że banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę wiele innych czynników, które również wpływają na decyzję kredytową.

Swoją ocenę punktową BIK możesz sprawdzić sprawdzić wykupując jeden z Pakietów BIK.

Raport i Alerty BIK

85.00

85 zł / jednorazowo

 • Sprawdzenie Raportu BIK: 1 raz
 • Alerty BIK na rok – dostaniesz SMS za każdym razem, gdy ktoś złoży wniosek o kredyt na Twoje dane.

Raport i Alerty BIK przez rok

129.00

129 zł / rok

 • Sprawdzenie Raportu BIK: 6 razy
 • Alerty BIK na rok – dostaniesz SMS za każdym razem, gdy ktoś złoży wniosek o kredyt na Twoje dane.

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie czynniki wpływają na ocenę punktową BIK?

Ocena punktowa BIK zależy od wielu czynników, takich jak:

 • terminowa spłata kredytów i pożyczek,
 • liczba zapytań o kredyt w BIK,
 • posiadanie karty kredytowej i terminowa spłata zobowiązań,
 • wiek i stabilność zatrudnienia.

Czy można poprawić swoją ocenę punktową w BIK?

Tak, można poprawić swoją ocenę punktową w BIK. Istnieją różne sposoby na to, aby zwiększyć swoją wiarygodność kredytową, takie jak:

 • terminowa spłata zobowiązań,
 • ograniczenie liczby zapytań o kredyt w BIK,
 • spłata zaległych rat,
 • uregulowanie wszelkich nieuregulowanych zobowiązań,
 • unikanie zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek gotówkowych.

Ile czasu zajmuje poprawa oceny punktowej BIK?

Czas, jaki zajmuje poprawa oceny punktowej BIK, zależy od indywidualnej sytuacji finansowej każdej osoby. W przypadku, gdy osoba regularnie spłaca swoje zobowiązania, ogranicza liczbę zapytań o kredyt w BIK, poprawa oceny punktowej BIK może nastąpić stosunkowo szybko. Jednak w przypadku, gdy osoba posiada wiele zaległych rat i nieuregulowanych zobowiązań, poprawa oceny punktowej BIK może zająć więcej czasu, nawet do 5 lat.

Jakie są skutki negatywnej oceny punktowej BIK?

Negatywna ocena punktowa w BIK może wpłynąć na zdolność kredytową osoby i utrudnić jej uzyskanie kredytu lub pożyczki. Ponadto, osoby z negatywną oceną punktową w BIK mogą mieć trudności w uzyskaniu kredytów na korzystnych warunkach, co może prowadzić do zwiększenia kosztów zaciąganego kredytu lub pożyczki.

Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK to punktowa ocena zdolności kredytowej obliczana przez Biuro Informacji Kredytowej. Skala oceny punktowej BIK wynosi od 1 do 100, gdzie 1 oznacza największe ryzyko, a 100 najmniejsze.

Jakie czynniki wpływają na scoring BIK?

Na scoring BIK wpływają różne czynniki, takie jak historia kredytowa, opóźnienia w spłacie zadłużenia, ilość zaciągniętych kredytów, czy to, czy byłeś gwarantem kredytu dla innej osoby.

Czy BIK wpływa na decyzję o przyznaniu kredytu?

Tak, informacje zawarte w BIK są jednym z podstawowych narzędzi, na podstawie których banki i instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową klienta. Na podstawie scoringu BIK, bank może podejmować decyzję o przyznaniu kredytu.

Czy brak historii kredytowej wpływa na scoring BIK?

BIK ocenia ryzyko związane z udzieleniem kredytu na podstawie historii finansowej, jak opóźnienia w spłacie, liczba zaciągniętych kredytów itp. Osoba bez historii kredytowej nie będzie posiadała swojej oceny punktowej BIK

Co oznacza niski scoring BIK?

Niski scoring BIK oznacza, że osoba ma większe ryzyko niespłacenia zobowiązań kredytowych. Może to utrudniać zaciągnięcie kredytu lub uzyskanie korzystnych warunków kredytu.

Jaka jest skala oceny punktowej w BIK?

Skala oceny punktowej w BIK obejmuje zakres od 1 do 100 punktów. Im wyższy scoring, tym mniejsze ryzyko dla kredytodawcy i większe szanse na otrzymanie kredytu.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.