Czym jest promesa kredytowa? Wszystko, co musisz wiedzieć

Promesa kredytowa to dokument wystawiony przez bank, który jest przyrzeczeniem (obietnicą) udzielenia kredytu w określonej kwocie po spełnieniu określonych warunków przez kredytobiorcę. Promesa kredytowa nie jest jednak gwarancją otrzymania kredytu hipotecznego lub innego rodzaju produktu kredytowego.

Zanim bank wyda promesę kredytową, musi dokładnie zbadać zdolność kredytową klienta oraz ustalić wymagania, które muszą zostać spełnione do otrzymania kredytu.

Kluczowe informacje warte zapamiętania:

Reklama
  • Promesa kredytowa to dokument wystawiony przez bank, który jest obietnicą udzielenia kredytu w określonej kwocie.
  • Promesa kredytowa nie jest równoznaczna z przyznaniem kredytu, klient musi wciąż spełnić określone wymagania i dostarczyć niezbędne dokumenty.
  • Promesa kredytowa może zwiększyć szanse klienta na otrzymanie kredytu, ale nie jest gwarancją jego przyznania.

Czym jest promesa kredytowa?

W terminologii prawnej promesa stanowi przyrzeczenie dokonania określonej czynności po spełnieniu pewnych warunków. Promesa kredytowa jest więc zobowiązaniem banku do udzielenia kredytu do określonej kwoty, o ile klient spełni określone warunki.

Promesa kredytowa to dokument wystawiany przez bank, który potwierdza zobowiązanie się do udzielenia kredytu w określonej wysokości. Stanowi dla klienta pewnego rodzaju zabezpieczenie, że bank udzieli mu kredytu na określony cel, o ile spełni warunki.

W praktyce, promesa kredytowa jest stosowana w przypadku, gdy klient chce kupić nieruchomość, ale jeszcze nie ma wszystkich wymaganych dokumentów lub nie ma pewności, czy jego zdolność kredytowa zostanie pozytywnie oceniona przez bank. Promesa kredytowa może zwiększyć szanse klienta na otrzymanie kredytu.

Reklama

Jak działa promesa kredytowa?

Promesa kredytowa jest dokumentem, który jest wystawiany na wniosek klienta, który składa w banku. Klient składa wniosek, w którym podaje swoje dane osobowe, informacje o zatrudnieniu, dochodach, wydatkach oraz o celu kredytu. Bank na podstawie tych danych dokonuje wstępnej analizy zdolności kredytowej klienta. W przypadku pozytywnej wstępnej decyzji, bank może wydać promesę kredytową.

W promesie kredytowej bank potwierdza zobowiązanie do udzielenia kredytu na wskazaną kwotę i cel, po spełnieniu określonych warunków.

Promesa kredytowa a decyzja kredytowa

Promesa kredytowa nie jest ostateczną decyzją kredytową. Ostateczna decyzja kredytowa zostanie podjęta dopiero po dokładnej analizie zdolności kredytowej klienta oraz po weryfikacji jego możliwości finansowych. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej, bank może odmówić udzielenia kredytu lub zaproponować klientowi inne rozwiązania.

Reklama

Trzeba pamiętać, że promesa kredytowa zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania finansowania, ale nie gwarantuje to ostatecznej pozytywnej decyzji kredytowej. Istnieje ryzyko, że bank nie przyzna kredytu, szczególnie jeśli wnioskujący nie spełni określonych przez bank wymagań. Inne przyczyny odmowy udzielenie kredytu, mimo wystawienia promesy kredytowej, mogą obejmować pogorszenie sytuacji finansowej wnioskodawcy, taką jak utrata zatrudnienia, zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań czy pojawienie się informacji w bazach dłużników.

Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz warunkami, które muszą zostać spełnione, aby bank mógł udzielić kredytu.

Kto może otrzymać promesę kredytową? Jak uzyskać promesę kredytową?

Promesa kredytowa to oficjalny dokument wydawany przez bank, który może okazać się pomocny dla klienta, który planuje wziąć kredyt. Z promesy kredytowej może skorzystać potencjalny kredytobiorca, który chce się upewnić, czy będzie miał szanse na otrzymanie kredytu w określonej wysokości.

Reklama

Klient, który chce skorzystać z promesy kredytowej, powinien złożyć wniosek o kredyt w wybranym banku. Wniosek ten będzie poddany analizie zdolności kredytowej klienta. Jeśli bank uzna, że klient spełnia wymagania, to wyda promesę kredytową.

W związku z tym, że jest wydawana na podstawie analizy zdolności kredytowej klienta, dlatego powinna z niej skorzystać osoba, która planuje zaciągnąć kredyt, ale nie jest pewna, czy spełnia wymagania banku. Promesa kredytowa może być więc pomocna dla osób, które mają niską zdolność kredytową, ale chcą wziąć kredyt na zakup mieszkania lub samochodu.

To bank decyduje o przyznaniu promesy oraz określa warunki udzielenia kredytu. Każdy bank ma swoje procedury i kryteria oceny zdolności kredytowej klientów, dlatego też warunki udzielenia promesy mogą się różnić w zależności od banku.

Reklama

Dokumenty potrzebne do wydania promesy kredytowej

Przy ubieganiu się o promesę kredytową, bank wymaga przedstawienia określonych dokumentów. Wnioskodawca powinien przygotować się na to, że bank będzie chciał poznać jego sytuację finansową, a także historię kredytową i obecnie posiadanych zobowiązań.

Wśród dokumentów, które zwykle są wymagane przez bank, znajdują się:

  • Wniosek kredytowy: dokument, który zawiera podstawowe informacje o wnioskodawcy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego. Wniosek kredytowy jest podstawowym dokumentem, który jest potrzebny do rozpoczęcia procesu kredytowego.
  • Dokumenty potwierdzające dochody: bank będzie chciał poznać wysokość dochodów wnioskodawcy, dlatego zwykle wymaga się przedstawienia dokumentów, takich jak umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciągi z konta bankowego, deklaracje podatkowe.
  • Inne dokumenty: bank może poprosić o przedstawienie innych dokumentów, takich jak w przypadku kredytu hipotecznego: zaświadczenie o wartości nieruchomości, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, potwierdzenie wpłaty zaliczki.

Ważne jest, aby przedstawione dokumenty były aktualne i kompletne. W przypadku braku jakiegoś dokumentu, bank może odmówić wydania promesy kredytowej lub wpisać warunek jego dostarczenia (w przypadku mniej ważnych dokumentów). 

Reklama

Jednym z najważniejszych elementów jest weryfikacja klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) lub Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie historii kredytowej i finansowej klienta, co pozwala bankom na dokładne oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.

Po wypełnieniu wniosku, bank przystępuje do analizy zdolności kredytowej klienta. W tym celu banki stosują różne kryteria, takie jak wysokość dochodu, staż pracy, rodzaj umowy o pracę, wiek, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu oraz wiele innych.

Promesa kredytowa a kredyt hipoteczny

Promesa kredytowa jest dokumentem, który może pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Reklama

Promesa może znacznie ułatwić zakup nieruchomości, ponieważ po jej otrzymaniu klient ma zapewnienie, że bank będzie mu w stanie udzielić kredytu w określonej kwocie. Warto jednak pamiętać, że promesa kredytowa nie jest równoznaczna z przyznaniem kredytu. Klient musi wciąż spełnić określone wymagania i dostarczyć niezbędne dokumenty, aby ostatecznie otrzymać kredyt.

Wniosek o promesę kredytową warto złożyć przed podpisaniem umowy przedwstępnej kupna nieruchomości. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której umowa już została podpisana, a bank odmówił udzielenia kredytu hipotecznego. Promesa kredytowa może być ważna przez określony czas, zazwyczaj od 30 do 90 dni, co oznacza, że wnioskodawca w tym czasie powinien złożyć wniosek o kredyt hipoteczny.

Czas oczekiwania na promesę kredytową

Czas oczekiwania na wydanie promesy kredytowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, należy pamiętać, że banki mają swoje procedury i czasami mogą być one bardziej lub mniej skomplikowane. Dlatego też, czas oczekiwania na promesę kredytową może wynosić od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Wniosek o promesę kredytową zwykle składa się wraz z wnioskiem o kredyt. W przypadku kredytów hipotecznych, czas oczekiwania na wstępną decyzję kredytową zwykle wynosi od 2 do 4 tygodni, a czasem nawet dłużej. W tym czasie bank dokładnie analizuje zdolność kredytową klienta i sprawdza jego historię kredytową. Pozytywna decyzja kredytowa nie oznacza jednak od razu wydania promesy kredytowej. Bank może wymagać dodatkowych dokumentów lub informacji, co może opóźnić wydanie promesy.

Zakres i termin ważności promesy kredytowej

Promesa kredytowa to oficjalny dokument, w którym bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu w określonej wysokości pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę wskazanych warunków. Termin ważności promesy kredytowej to na ogół od 30 do 90 dni.

Zakres promesy kredytowej obejmuje określenie wysokości kredytu, celu kredytu, okresu kredytowania, wysokości rat, oprocentowania oraz innych warunków kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, promesa kredytowa traci ważność. 

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie zapoznać się z jej treścią, w tym z warunkami promesy kredytowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z przedstawicielem banku lub doradcą finansowym.

Najczęściej zadawane pytania:

Jak działa promesa kredytowa przy zakupie mieszkania?

Promesa kredytowa jest dokumentem, w którym bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na zakup nieruchomości. W przypadku sprzedaży mieszkania, kupujący może otrzymać promesę kredytową od banku. Promesa ta informuje, że kupujący otrzyma kredyt na zakup nieruchomości, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Czym jest warunkowa promesa kredytowa?

Warunkowa promesa kredytowa to dokument, który zawiera warunki, jakie musi spełnić klient, aby otrzymać kredyt. Bank wydaje taką promesę, gdy klient nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących zdolności kredytowej. Warunkowa promesa kredytowa zobowiązuje bank do udzielenia kredytu, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Jak uzyskać promesę kredytową?

Aby uzyskać promesę kredytową, należy udać się do banku i złożyć wniosek o wydanie promesy kredytowej. Bank przeprowadzi analizę wniosku oraz zdolności kredytowej klienta i jego zdolności do spłaty kredytu. Po pozytywnej decyzji kredytowej, bank wystawi promesę kredytową.

Ile kosztuje promesa kredytowa?

Koszt promesy kredytowej może różnić się w zależności od banku. Większość banków pobiera opłatę za jej wystawienie. Koszt promesy kredytowej może być uzależniony od kwoty udzielanego kredytu i może wynosić od 0 zł do 300 zł.

Czy promesa kredytowa gwarantuje uzyskanie kredytu?

Promesa kredytowa daje jedynie pozytywną informację, oznaczającą, że bank jest gotowy udzielić kredytu na zakup określonej nieruchomości. Ostateczne decyzje dotyczące udzielenia kredytu podejmuje bank na podstawie analizy szczegółowych dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do wystawienia promesy kredytowej?

Aby wystawić promesę kredytową, bank może zażądać różnych dokumentów od klienta, takich jak zaświadczenia o zarobkach, potwierdzenie zdolności kredytowej, dokumenty dotyczące nieruchomości itp.

Jak długo jest ważna promesa kredytowa?

Okres ważności promesy kredytowej jest ustalany przez bank i może się różnić w zależności od konkretnego banku. Zazwyczaj promesa kredytowa jest ważna przez określony czas od 30 do 90 dni, po którym klient musi zawrzeć umowę kredytową.


Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.