Złóż wniosek o świadczenie w Programie 800 plus przez bank: Prosty przewodnik 2024

Program Rodzina 800+ (dawniej Program 500+) to ważna forma wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci, która w ostatnim czasie zyskała nową, wyższą stawkę – 800 złotych na dziecko. Aby uzyskać to świadczenie, beneficjenci mogą złożyć wniosek elektronicznie, co znacznie usprawnia proces aplikacji i skraca czas oczekiwania na decyzję. Dostępność internetowych opcji składania wniosku jest ponadto wygodnym rozwiązaniem dla rodziców i opiekunów, pozwalającym na załatwienie formalności bez konieczności odwiedzania urzędów.

Składanie wniosku przez systemy bankowości internetowej jest jednym z najlepszych rozwiązań, które popularne banki w Polsce udostępniają swoim klientom, umożliwiając im złożenie wniosku bez konieczności opuszczania domu. Mechanizm bezpiecznego logowania i weryfikacji danych gwarantuje ochronę informacji osobowych, a przejrzysta instrukcja online krok po kroku ułatwia wypełnienie niezbędnych rubryk. Banki takie jak PKO Bank Polski, Bank Millennium, Santander czy ING Bank Śląski oferują swoim klientom możliwość załatwienia tych formalności w ramach świadczenia Rodzina 800+.

Kluczowe informacje – Złóż wniosek o świadczenie w Programie 800 plus przez bank:

Reklama
 • Wniosek o świadczenie z Programu Rodzina 800+ jest dostępny online poprzez systemy bankowe.
 • Proces wypełniania wniosku jest ułatwiony dzięki elektronicznym formularzom i instrukcjom.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych jest zapewnione dzięki systemom weryfikacji bankowej.

Czym jest świadczenie 800 Plus?

Świadczenie 800 Plus to forma wsparcia państwa dla rodziców oraz opiekunów dzieci do 18. roku życia, która zapewnia regularne wpłaty w wysokości 800 zł na dziecko, niewymagające udowadniania dochodu rodziny. Program Rodzina 800 Plus ma na celu zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci. 

Zasady przyznawania świadczenia

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną. Ważną zaletą jest to, że świadczenie jest przyznawane bez względu na dochody rodziny – każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, jest uprawnione do jego otrzymania.

O świadczenie Rodzina 800 plus przez bank mogą ubiegać się wyłącznie rodzice dziecka (jedno z rodziców). W przypadku rodziców po rozwodzie, wniosek:

Reklama
 • składa rodzic, który utrzymuje i z którym zamieszkuje dziecko. 
 • mogą złożyć oboje rodzice, którzy dzielą się opieką nad dzieckiem (orzeczenie sądu), dla każdego przysługiwać będzie połowa kwoty świadczenia.

Jeżeli świadczenie będzie otrzymywać opiekun dziecka, wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Okres świadczeniowy i ciągłość wypłat

Okres świadczeniowy rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do końca maja następnego roku. Jest to ważne dla zapewnienia ciągłości wypłat – rodziny, które ubiegają się o świadczenie w ramach programu Rodzina 800 Plus, mogą wtedy liczyć na regularne wsparcie finansowe, które jest wypłacane każdego miesiąca.

Składanie wniosku przez bankowość elektroniczną

Świadczenie w programie 800+ nie jest przyznawane na stałe a jedynie na rok. Kiedy nadejdzie czas na złożenie wniosku o świadczenie w programie Rodzina 800 plus, wiele osób wybiera wygodną opcję korzystania z bankowości internetowej. Ten proces jest nie tylko szybki, ale również bezpieczny i można go przeprowadzić z każdego miejsca i o każdej porze.

Reklama

Korzystanie z bankowości internetowej

Do złożenia wniosku elektronicznego poprzez bankowość internetową niezbędne jest posiadanie aktywnego konta bankowego. Większość banków, oferuje dostęp przez serwisy bankowości internetowej. Dzięki tym serwisom klienci mogą złożyć wniosek bezpośrednio z poziomu swojego konta.

Kiedy i jak złożyć wniosek 800 plus online

Wnioski online należy złożyć w określonych terminach. Zgodnie z informacjami na stronie programu, nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 lutego każdego roku. Również ZUS informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze składane są wyłącznie elektronicznie.

Od 1 lutego 2024 roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na kolejny tzw. okres świadczeniowy, obowiązujący od czerwca 2024 roku. Wniosek 800+ możesz nadal składać za pośrednictwem swojego banku. Z tego artykułu dowiesz się:

Reklama
 • kiedy złożyć wniosek 800+ w 2024 roku?
 • jak wypełnić wniosek 800+ przez bank?
 • w jakim banku można złożyć wniosek 800+?

Ciągłość wypłat i wyrównanie świadczenia 800+

Ciągłość wypłat jest zapewniona, gdy wnioskodawca złoży wniosek w wymaganym terminie. W przypadku złożenia wniosku do 30 kwietnia, świadczenia są wypłacane bez przerwy, co jest istotne dla stabilności finansowej rodziny.

Dla nowo narodzonych dzieci wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w każdym momencie. Jeśli decyzja zostanie wydana pozytywnie, świadczenie jest wypłacone z wyrównaniem do miesiąca, w którym nowo narodzone dziecko przyszło na świat.

 • Wypłata: następuje w terminie ustalonym przez instytucję.
 • Wyrównanie: dotyczy świadczenia od dnia urodzenia dziecka do momentu rozpatrzenia wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swoich stronach o szczegółach dotyczących wypłaty świadczenia oraz procedurze wyrównania należnych kwot.

Reklama

Jeśli składasz wniosek o świadczenie dla nowonarodzonego dziecka, zrób to w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzin, a otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzin. Musisz złożyć dwa wnioski, na obecny okres świadczeniowy 2022/2023 i na nowy okres 2023/2024.

Dla pozostałych, którzy już korzystają z programu, ZUS ustala prawo do świadczenia 800+ w okresie świadczeniowym, trwającym od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Składając wniosek do końca kwietnia, prawo do otrzymywania świadczenia będzie przysługiwało od czerwca, przez kolejne 12 miesięcy. Złożenie wniosku w maju lub czerwcu oznacza rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia maksymalnie do 3 miesięcy, czyli odpowiednio do końca lipca lub sierpnia ale z wyrównaniem od czerwca. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, stracisz wypłatę z części okresu świadczeniowego, gdyż prawo to będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku do końca maja kolejnego roku. Szczegóły w poniższej tabeli

Kiedy wniosek 500+ w 2023 roku
Wniosek złożonyod 1 lutego do 30 kwietniaod 1 do 31 majaod 1 do 30 czerwcaod 1 do 31 lipcaod 1 do 31 sierpnia
Rozpatrzenie wnioskudo 30 czerwcado 31 lipcado 31 sierpniado 30 wrześniado 31 października
Świadczenie wypłacane za okres od dood czerwcaod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem za czerwiecod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem od czerwcaod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem jedynie od lipcaod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem jedynie od sierpnia
do 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnego

Wypełnianie formularza wniosku o 800 plus

Możliwość składania wniosków w programie Rodzina 800+ reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Reklama

Jak złożyć wniosek 800 plus w banku? Wystarczy dostęp do bankowości internetowej banku, w którym posiadasz konto. Do jego złożenia nie jest wymagane posiadanie Profilu Zaufanego. Jeśli jednak konto bankowe otwierałeś w procesie zdalnym (np. na podstawie przelewu weryfikującego lub na selfie) będziesz musiał wcześniej dokonać potwierdzenia tożsamości w oddziale banku. Wniosku o 800+ nie złożysz w oddziale ani na infolinii. 

Przy składaniu wniosku o świadczenie w ramach Programu Rodzina 800+ poprzez bank, niezwykle ważne jest precyzyjne i kompletne wypełnienie formularza. Dokładność przy wpisywaniu danych i załączaniu wymaganych dokumentów zapewni płynny proces weryfikacji wniosku.

Po zalogowaniu do bankowości internetowej swojego banku znajdź opcję składania wniosku 800+. W kolejnym rozdziale poniżej znajduje się lista banków wraz ze wskazówkami. Wniosek możesz złożyć tylko i wyłącznie w swoim imieniu, ponieważ bank autoryzuje przesyłane dokumenty potwierdzając danymi właściciela konta bankowego.

Reklama

Dane wymagane w formularzu wniosku o świadczenie wychowawcze 800+

Formularz wniosku o świadczenie 800+ wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz danych dotyczących opiekunów prawnych i dzieci, na które ma być przyznane świadczenie.

Podczas składania wniosku musisz podać następujące informacje:

 • dane osobowe i adresowe rodzica (właściciela konta) składającego wniosek, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, dane są automatycznie uzupełnione przez system bankowy bez możliwości ich zmiany
 • adres e-mail – na ten adres otrzymasz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)
 • numer rachunku bankowego, na które ma trafiać comiesięczne świadczenie
 • dane osobowe dziecka, w tym jego numer PESEL (jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL wniosek należy złożyć przez PUE ZUS)

Nie są wymagane zaświadczenia o dochodach a bank nie przekazuje do ZUS żadnych innych informacji, w tym o posiadanych kredytach czy oszczędnościach. 

Bank jedynie przyjmuje wniosek a dalszym sprawdzaniem poprawności zajmuje się już ZUS (bank nie będzie weryfikował przesyłanych danych). Do wniosku można dołączyć wymagane załączniki w postaci skanu dokumentów. Wnioskujący może wskazać rachunek do przekazywania świadczeń z programu w swoim banku, ale równie dobrze może być to posiadane konto w innym banku.

Weryfikacja i akceptacja wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy

W procesie aplikowania o świadczenie w ramach programu Rodzina 800 plus istotnymi etapami są weryfikacja i akceptacja wniosku. Każdy złożony wniosek przechodzi przez etap potwierdzenia przyjęcia oraz rzetelną analizę realizowaną przez uprawniony organ prowadzący.

Organ prowadzący, odpowiedzialny za weryfikację i akceptację wniosków, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS przeprowadza szczegółową analizę złożonych dokumentów, sprawdzając zgodność danych z wymaganiami programu. Proces ten może wiązać się z koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów lub sprostowania istniejących informacji, a jego wynik kończy się akceptacją lub odrzuceniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Bank przekazuje złożony wniosek wraz z załączonymi dokumentami do rządowego systemu informatycznego Emp@tia przeznaczonego do przetwarzania wniosków. Pamiętaj, że wysłany wniosek możesz pobrać tylko bezpośrednio po jego wysłaniu. Nie będzie dostępny w systemie banku. W systemach bankowych możesz jedynie sprawdzać status wniosku pobierany z ZUS, czy wystąpił błąd, czy jest przetwarzany lub dostarczony.

Status wniosku w programie Rodzina 800 plus
PrzetwarzanyDostarczonyBłąd dostarczenia
w trakcie przesyłania do ZUSprzesłany do ZUSwniosek nie dotarł do ZUS, należy wysłać ponownie

Jeżeli wniosek zostanie poprawnie dostarczony otrzymasz z systemu Ministerstwa, na adres mailowy wskazany we wniosku – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Informacja zostanie przesłana w ciągu 5 dni z adresu: noreply@zus.pl.

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku, ZUS prześle prośbę o jego korektę.

Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, otrzymasz na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku informację o wydanej decyzji, z którą możesz się zapoznać na swoim koncie w PUE ZUS. Składając wniosek przez bank, ZUS założy automatycznie profil PUE jeśli jeszcze go nie posiadasz.

W jakim banku można złożyć wniosek 800+?

Warto zauważyć, że wiele banków prześciga się w przyciąganiu klientów dodatkowymi bonusami za złożenie wniosku właśnie u nich. Dodatkowa premia w gotówce, promocyjne oprocentowanie, loteria to coraz częściej spotykana zachęta dla rodziców, którym przysługuje świadczenie Rodzina 800+. Jeśli właśnie szukasz konta osobistego dla siebie, sprawdź oferty banków również pod kątem dodatkowych korzyści ze względu na przekazywanie środków z 800+ do tego banku.

Możliwość złożenia wniosku w programie Rodzina 800+ dostępna jest w następujących bankach:

Rodzina 800 plus jakie banki?

Wsparcie 800 plus dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu działań wojennych, mogą ubiegać się o świadczenie Rodzina 800 plus. W przypadku, gdy opiekunem faktycznym dziecka jest obywatel Ukrainy, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów przez e-urząd. 

Postępowanie w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej

W sytuacji zmiany stanu cywilnego lub innych istotnych zdarzeń w życiu rodziny, konieczna jest aktualizacja danych w systemie świadczeń. Wnioskodawcy, którzy otrzymują świadczenie Rodzina 800 plus, powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o takich zmianach. Na przykład, w sytuacji gdy w sierpniu dojdzie do rozwodu lub separacji, aktualizacja informacji jest niezbędna do właściwego przyznania wsparcia.

Najczęściej zadawane pytania – wniosek o świadczenie w Programie 800 plus przez bank

Chcesz założyć konto osobiste, z którym złożysz wniosek w programie Rodzina 500+? Sprawdź oferty promocyjne banków:

Zapoznaj się również z ofertą innych kont osobistych opisywanych na blogu

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.