Wakacje kredytowe w 2024 roku: Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów zatwierdziła propozycję nowelizacji ustawy wspierającej osoby posiadające kredyt hipoteczny, które napotkały na problemy finansowe, przedstawioną przez Ministra Finansów, ustalając wakacje kredytowe w 2024 roku.

Rząd zapewni wsparcie ludziom mającym kredyty mieszkaniowe w PLN, przedłużając tzw. wakacje od spłacania kredytu na 2024 rok. Nowo wprowadzone środki umożliwią zawieszanie płatności rat kredytowych na okres dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, a dla następnych kwartałów – po miesiącu w każdym z nich. Dodatkowo, wzrośnie kwota wsparcia udzielana osobom spłacającym kredyty.

Nowe zasady mają zostać wprowadzone od dnia 1 maja 2024 roku.

Reklama

Wakacje kredytowe w 2024 roku – najważniejsze kryteria

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych zostanie przedłużona na 2024 rok. Będą one dostępne przez dwa miesiące, od początku maja do końca czerwca, a także przez jeden miesiąc w każdym następującym kwartale.

Wprowadzona zostanie reguła, która umożliwi zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie większa niż 1,2 miliona złotych. Dodatkowo, konieczny będzie określony minimalny stosunek wysokości miesięcznej raty do dochodów.

 • możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych będzie dostępna, gdy miesięczna rata będzie stanowić ponad 30 procent dochodów gospodarstwa domowego, obliczanych jako średnia z ostatnich trzech miesięcy, 
 • lub kredytobiorca utrzymuje co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę albo dzieci z niepełnosprawnościami bez ograniczenia wiekowego) – wówczas kryterium dochodowe nie jest stosowane,
 • zaciągnęły zobowiązanie kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • zakończą regulować należności z tytułu kredytu nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty wniosku.

Od 1 maja 2024 r. będzie możliwe składanie wniosków o wakacje kredytowe w swoim banku za pomocą formularza papierowego lub drogą elektroniczną, w zależności od oferowanych przez bank opcji. Bank ma obowiązek potwierdzić odbiór wniosku w przeciągu 21 dni od jego złożenia. Nieotrzymanie potwierdzenia nie będzie miało wpływu na wejście w życie okresu wstrzymania spłaty kredytu.

Reklama

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w 2024 roku

Uzyskanie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) stanie się prostsze. 

 • Skorzystać z pomocy FWK będą mogli kredytobiorcy znajdujący się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej (w tym osoby posiadające kredyty walutowe), dla których kwota raty stanowi więcej niż 40 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Dotychczasowy próg to 50 proc.

Wsparcie dla osób spłacających kredyty ulegnie zwiększeniu.

 • maksymalna kwota pomocy zostanie podwyższona – z 2000 zł do 3000 zł.
 • czas, przez który można otrzymywać pomoc, zostanie wydłużony – z 36 do 40 miesięcy.
 • termin spłaty wsparcia lub pożyczki zostanie wydłużony – z 144 rat do 200.
 • dzięki nowym propozycjom, największa możliwa kwota pożyczki na uregulowanie zadłużenia osiągnie 120 tysięcy złotych.

Wzrośnie również suma dochodów pozwalająca na otrzymanie wsparcia lub pożyczki na uregulowanie zadłużenia.

Reklama
 • Korzystanie z pomocy oferowanej przez FWK będzie możliwe, jeśli miesięczne dochody gospodarstwa domowego, po odjęciu miesięcznych wydatków na obsługę kredytu hipotecznego, nie będą większe niż 2,5-krotność limitu określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 • Dla gospodarstwa jednoosobowego limit ten wyniesie 1940 zł (wcześniej było to 1552 zł), a dla gospodarstw wieloosobowych – 1500 zł (poprzednio 1200 zł) za każdego członka rodziny.

Zgodnie z nowymi regulacjami, po terminowej spłacie 134 rat, nastąpi umorzenie pozostałych 66 rat wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia. W obecnym stanie prawnym, po spłacie 100 rat, możliwe jest umorzenie 44 rat. To pozwoli na zwiększenie sumy umorzenia do 39,6 tys. zł (zamiast obecnych 22 tys. zł) za 66 rat.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.