VeloBank z nowym inwestorem – amerykański fundusz nowym właścicielem VeloBanku

VeloBank znalazł nowego inwestora. Jest nim amerykański fundusz Cerberus, który zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez bank 29 marca 2024 r., zdecydował się na zakup akcji banku. Transakcja ta zostanie sfinalizowana po uzyskaniu niezbędnych zgód od Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej, co stanowi standardowy element procedur regulacyjnych w sektorze bankowym.

Inwestycja funduszu Cerberus w VeloBank (przez spółkę zależną) to strategiczny krok dla obu stron. Dla amerykańskiego funduszu jest to okazja do rozszerzenia swojej obecności na polskim rynku finansowym, natomiast dla VeloBanku zastrzyk kapitału w wysokości 700 milionów złotych stanowi szansę na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej. Przejmując bank, fundusz Cerberus planuje kontynuowanie współpracy z obecnym zespołem VeloBanku, doceniając jego dotychczasowy wkład w rozbudowę banku.

Kluczowe informacje warte zapamiętania – VeloBank z nowym inwestorem:

Reklama
  • Amerykański fundusz Cerberus staje się właścicielem VeloBanku.
  • Transakcja oczekuje na zatwierdzenie przez regulatorów.
  • Inwestycja Cerberusa może wpłynąć korzystnie na dalszy rozwój VeloBanku.

Geneza inwestycji

Inwestycja amerykańskiego funduszu w VeloBank jest kamieniem milowym w historii polskiego rynku finansowego, odzwierciedlając znaczące zmiany właścicielskie i strategiczne kierunki rozwoju. Zainwestowanie znaczących środków przez Cerberus Capital Management, amerykański podmiot inwestycyjny, wskazuje na potencjał VeloBanku, który zyskał zaufanie inwestora światowego formatu.

VeloBank na rynku finansowym

VeloBank to nowa marka w sektorze finansowym Polski, wcześniej jako Getin Noble Bank. Historia Getin Noble Banku to zawiła opowieść o instytucji, która przechodziła różnorodne wyzwania i etapy ewolucji. Jednak w obliczu problemów finansowych przeszedł przymusową restrukturyzację, co finalnie doprowadziło do zmiany nazwy i właściciela. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odgrywając kluczową rolę w tym procesie, zapewniał niezbędne wsparcie, mając na uwadze stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce.

Cerberus Capital Management

W kontekście przejęcia VeloBanku przez nowego nabywcę, kluczowym graczem stał się amerykański fundusz inwestycyjny Cerberus Capital Management. 

Reklama

Cerberus Capital Management, L.P. jest amerykańską globalną firmą inwestycyjną specjalizującą się w alternatywnych inwestycjach, zarządzającymi aktywami w różnych strategiach, w tym kredytowych, private equity i nieruchomościach. Firma została założona w 1992 roku i jest znanym podmiotem na rynku inwestycyjnym, oferującym zarządzanie inwestycjami.

Fundusz jest znany jako jeden z większych graczy na rynku funduszy private equity, wykazuje aktywność inwestycyjną na skalę globalną. Ten nowojorski fundusz przejmuje pełną kontrolę nad VeloBankiem, co stanowi strategię poszerzenia swojego portfela inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Cerberus jest doświadczony w restrukturyzacji i zarządzaniu aktywami bankowymi, co wcześniej dał dowody kupując udziały w Commerzbanku, akcjonariuszu mBanku.

Cerberus posiada rozległe doświadczenie w zakresie inwestycji w instytucje finansowe globalnie i na terenie Europy, obejmujące takie firmy jak CCF i My Money Bank we Francji, Hamburg Commercial Bank w Niemczech oraz BAWAG w Austrii. Uzyskał akceptację od licznych europejskich regulatorów, włączając w to organy regulacyjne Francji, Austrii, Niemiec, jak również od Europejskiego Banku Centralnego. Zarządza majątkiem o szacunkowej wartości około 60 miliardów dolarów, który jest inwestowany w zróżnicowane strategie obejmujące rynki kredytowe, kapitałowe oraz rynek nieruchomości.

Reklama

Regulacje prawne i nadzorcze

Przejęcie VeloBanku przez amerykański fundusz Cerberus podlega rygorystycznemu procesowi zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne i nadzorcze. Regulacje te zapewniają bezpieczeństwo procedur oraz transparentność całego procesu inwestycyjnego.

Rola Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),odgrywa kluczową rolę w procesie przejęcia banku. KNF jest odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce i musi wyrazić zgodę na każdą znaczącą zmianę właścicielską w sektorze bankowym. Weryfikacja przez KNF obejmuje ocenę zdolności finansowej nowego inwestora, jego doświadczenia oraz planów działania po przejęciu banku. Sprawdzenie, czy przejęcie nie stanowi zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, jest priorytetem Komisji.

Wpływ Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, działając w obszarze regulacji finansowych na terenie Unii Europejskiej, również może mieć wpływ na proces przejęcia VeloBanku. Gdy transakcje mają wymiar międzynarodowy lub mogą wpływać na jednolity rynek europejski, wymagana jest jej zgoda. Przejęcie dużego podmiotu finansowego, jakim jest VeloBank, może rodzić pytania dotyczące konkurencji, dlatego analiza Komisji Europejskiej skupia się na zapewnieniu, że ruchy kapitałowe na rynku nie naruszają przepisów antymonopolowych i są zgodne z prawem UE.

Reklama

Proces sprzedaży VeloBanku

W wyniku poszukiwań strategicznego inwestora dla VeloBanku, który jest sukcesorem Getin Noble Banku, transakcja sprzedaży znalazła swój finał w przejęciu przez amerykański fundusz Cerberus. 

Proces sprzedaży rozpoczął się oficjalnie w czerwcu 2023 roku i został prowadzony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który posiadał 51% akcji. Warunki przejęcia obejmowały zielone światło ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Komisji Europejskiej, co przesądziło o finalizacji transakcji.

Umowa podpisana w Warszawie w piątek 29 marca 2024 r. jest decydującym momentem w procesie resolution (przymusowej restrukturyzacji), który przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Potwierdza to mocną pozycję banku na rynku oraz zapewnia klientom kontynuację stabilnego rozwoju oferty, która jest nowoczesna i atrakcyjna. Zakończenie tej transakcji, oczekiwane po otrzymaniu wymaganych zezwoleń od Komisji Europejskiej i Komisji Nadzoru Finansowego, przewidywane jest w połowie 2024 roku.

Reklama

Ponadto, zgody na ewentualne uczestnictwo kapitałowe w VeloBank zostały przyznane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), należącą do Grupy Banku Światowego, przez ich odpowiednie komitety operacyjne i inwestycyjne, pod warunkiem otrzymania akceptacji od ich rad dyrektorów i zatwierdzenia odpowiednich dokumentów prawnych. IFC oraz EBOR mogą potencjalnie zakupić do 9,9% akcji VeloBanku, każdy z nich niezależnie.

VeloBank z nowym inwestorem – wpływ na sektor bankowy

Z przejęciem VeloBanku przez amerykański fundusz Cerberus Capital Management, polski sektor bankowy doświadcza zmian wpływających na jego stabilność i przyszłą strategię działania.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), stworzony w celu ochrony środków klientów oraz zapewnienia stabilności systemu bankowego, odgrywa kluczową rolę w kontekście przejęcia VeloBanku przez Cerberus. BFG nie tylko podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ryzyka systemowego, ale również nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, które mogą wpłynąć na cały sektor bankowy. Aktywne zaangażowanie funduszu w procesy restrukturyzacyjne banku to istotny element, który może wzmacniać stabilność rynku i podnosić poziom zaufania klientów. Doświadczenie BFG w implementacji resolution – mechanizmów ratunkowych dla banków w sytuacji kryzysowej – zapewnia, że procesy te przebiegają zgodnie z planem i nie destabilizują sektora.

Reklama

Restrukturyzacja banków, w tym przypadku VeloBanku i amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Cerberus, ma nie tylko charakter finansowy, ale również strategiczny. Strategie restrukturyzacyjne mogą obejmować modyfikację modeli biznesowych, zmianę struktury kapitałowej czy implementację innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zmierzając do zwiększenia konkurencyjności banku na rynku. Z perspektywy sektora, takie restrukturyzacje sprzyjają zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz mogą wprowadzać nowe standardy w systemie ochrony banków komercyjnych. Nowe zarządzanie i możliwe świeże podejście do strategii banku to czynniki, które mogą zadecydować o jego przyszłym miejscu w hierarchii sektora bankowego.

Planowanie i rozwój – strategia biznesowa nowego właściciela

Z nabywcą VeloBanku, amerykańskim funduszem Cerberus, przychodzi nowa era dla banku, charakteryzująca się świeżą strategią biznesową oraz możliwościami dalszego rozwoju.

Inwestor zadeklarował chęć kontynuacji ekspansji banku na polskim rynku, co sugeruje potencjalne zwiększenie kapitału i rozbudowę jego obecnej działalności.

Reklama

Fundusz planuje inwestycję o wartości 700 milionów złotych, co świadczy o jego długoterminowych planach biznesowych. Strategia zakłada nie tylko dokapitalizowanie banku, ale również rozwój produktów finansowych, które będą konkurencyjne na rynku i odpowiadać będą na aktualne potrzeby klientów. Cerberus, jako doświadczony inwestor typu private equity, zamierza wykorzystać swój globalny zasób wiedzy i doświadczenia do osiągnięcia tych celów.

Często zadawane pytania

Przejęcie VeloBanku przez amerykański fundusz inwestycyjny to wydarzenie o dużym znaczeniu dla klientów, pracowników oraz rynku finansowego. Następujące pytania i odpowiedzi wyjaśniają najważniejsze aspekty tej transakcji.

źródło: artykuł powstał m.in. na podstawie informacji prasowej VeloBank – VeloBank z nowym inwestorem

zdjęcie: strona VeloBank

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.