Ubezpieczenie GAP – ubezpieczenie straty finansowej dla pojazdów w 2024 roku – dlaczego warto je mieć?

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP pełni funkcję zabezpieczenia straty finansowej wynikającej z różnicy między wartością faktyczną pojazdu a wypłatą z ubezpieczenia komunikacyjnego po szkodzie całkowitej. Jest istotnym uzupełnieniem polis OC i AC, szczególnie dla kredytobiorców i leasingobiorców.

Definicja GAP

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection – ubezpieczenie straty finansowej) to rodzaj ubezpieczenia, które ma na celu zabezpieczenie finansowe właściciela pojazdu na wypadek jego kradzieży lub całkowitego zniszczenia. Jest to dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie, które pokrywa różnicę między kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela w ramach standardowego ubezpieczenia (np. AC – autocasco) a rzeczywistą wartością pojazdu w dniu zakupu lub kwotą pozostałą do spłaty zobowiązania finansowego, takiego jak kredyt czy leasing.

W przypadku, gdy stanowi ochronę finansową dla właścicieli pojazdów, którzy zaciągnęli na jego zakup kredyt lub skorzystali z leasingu, jego główną funkcją jest pokrycie różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu w momencie szkody a kwotą zobowiązania pozostałą do spłaty wobec finansującej instytucji. Ubezpieczenie to jest szczególnie istotne w pierwszych latach posiadania pojazdu, gdy jego wartość szybko spada na skutek amortyzacji.

Reklama

Korzyści z ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP przynosi szereg korzyści właścicielom pojazdów:

 • Zabezpiecza przed poniesieniem straty finansowej w przypadku szkody całkowitej,
 • Umożliwia spłatę pozostałych rat kredytu, jeśli wartość odszkodowania z AC jest niższa niż zobowiązanie wobec banku czy leasingodawcy,
 • Dostępne są różne rodzaje tego ubezpieczenia, w tym GAP fakturowy, GAP finansowy oraz GAP indeksowy, które różnią się zakresem ochrony i metodą wyliczania odszkodowania.

Porównanie GAP z polisą AC i OC

Ubezpieczenie GAP różni się od standardowych polis OC (Obowiązkowe Ubezpieczenie Cywilnoprawne) i AC (Autocasco):

 • OC pokrywa szkody wyrządzone innym użytkownikom dróg, nie chroni pojazdu właściciela przed stratami finansowymi,
 • AC zapewnia odszkodowanie za szkody własne pojazdu, ale tylko do wysokości jego aktualnej wartości rynkowej,
 • Ubezpieczenie GAP natomiast zapewnia pokrycie różnicy między wypłatą z AC a wartością zobowiązania kredytowego lub leasingowego w momencie wystąpienia szkody.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Istnieje kilka rodzajów polis GAP, z których każda odpowiada na inne potrzeby właścicieli pojazdów.

Reklama

GAP fakturowy

GAP fakturowy jest formą ubezpieczenia, która pokrywa różnicę między kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela a oryginalną ceną zakupu pojazdu widniejącą na fakturze zakupu.

Jest to opcja szczególnie polecana dla nowych samochodów o wysokiej wartości, gdzie utrata wartości jest najszybsza w pierwszych latach użytkowania i właściciel nabył pojazd finansując kredytem lub decydując się na leasing.

GAP finansowy

GAP finansowy zabezpiecza w przypadku, gdy wartość aktualna pojazdu jest niższa niż zobowiązania z tytułu kredytu lub leasingu. Ubezpieczenie to pokrywa więc różnicę między odszkodowaniem a kwotą pozostałą do spłaty finansowania, zapobiegając sytuacjom, w których właściciel musi pokrywać pozostałe zadłużenie z własnej kieszeni.

Reklama

Ten rodzaj polisy powinny rozważyć osoby korzystające z leasingu, które mają niski wkład własny lub muszą zapłacić wysoką kwotę za wykup auta.

GAP indeksowy

GAP indeksowy stanowi formę ochrony, w której wypłata odszkodowania odnosi się do wartości rynkowej pojazdu. Obliczana jest na podstawie indeksu wartości rynkowej, który uwzględnia średni czas używania i zużycie pojazdu. Odszkodowanie pokrywa różnicę między indeksem a wartością księgową auta w momencie szkody całkowitej.

W tej polisie ubezpieczeniowej wypłacane świadczenie wynosi od 20 do 30% ceny rynkowej samochodu na dzień zdarzenia lub kradzieży. Rekomenduje się go głównie dla krótkoterminowych umów leasingu.

Reklama

GAP Casco

GAP Casco zabezpiecza różnicę między odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia OC i AC (w sytuacji całkowitej szkody zwiększonej o cenę wraku pojazdu) a sumą ubezpieczenia AC obowiązującą w dniu podpisania umowy polisy AC.

Ten typ GAP-a jest skierowany dla istniejących już umów leasingowych lub kredytowych i może być dodany do aktualnej umowy. Przed dołączeniem tego ubezpieczenia, należy upewnić się, że posiadane ubezpieczenie AC nie zapewnia już gwarancji stałej sumy ubezpieczenia liczonej od wartości faktury, co oznaczałoby, że nie będzie dodatkowej korzyści z tego tytułu.

W poniższej tabeli znajduje się porównanie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia GAP:

Reklama
Rodzaj GAPOpisPrzykładowe zastosowanie
GAP fakturowyPokrywa różnicę między kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela a ceną zakupu pojazdu widniejącą na fakturze.Idealny dla właścicieli nowych pojazdów, którzy chcą zabezpieczyć pełną wartość zakupionego auta.
GAP finansowyUzupełnia różnicę między wypłatą z ubezpieczenia a pozostałą kwotą do spłaty zobowiązania finansowego.Przydatny dla osób, które finansują zakup pojazdu kredytem lub leasingiem i chcą być chronione przed stratą w przypadku kradzieży lub zniszczenia.
GAP indeksowyWypłaca procentową wartość pojazdu według wartości rynkowej, zwykle od 20% do 30%Dla tych, którzy chcą otrzymać dodatkową kwotę w przypadku szkody całkowitej, która może pokryć spadek wartości pojazdu.
GAP CascoŁączy ochronę GAP z ubezpieczeniem Casco, pokrywając różnicę między wypłatą z AC a sumą ubezpieczeniaDla właścicieli pojazdów, którzy chcą kompleksowego zabezpieczenia obejmującego zarówno standardowe ubezpieczenie AC, jak i dodatkową ochronę GAP.

Przypadki, w których GAP jest kluczowy dla leasingobiorców lub kredytobiorców

Ubezpieczenie GAP staje się istotne w sytuacjach, gdzie tradycyjne polisy ubezpieczeniowe nie pokrywają pełnej wartości pojazdu w momencie szkody. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wartość pojazdu gwałtownie spada poniżej kwoty zadłużenia.

Kradzież pojazdu

W sytuacji kradzieży pojazdu, właściciel może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Standardowe ubezpieczenie wypłaci równowartość aktualnej wartości rynkowej pojazdu, która często jest niższa od kwoty zaciągniętego kredytu lub leasingu. Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę, zapewniając ochronę przed stratami finansowymi wynikającymi z konieczności dalszej spłaty zobowiązania.

Szkoda całkowita

W przypadku szkody całkowitej pojazdu, na przykład po wypadku, tradycyjne polisy mogą nie wystarczyć do pokrycia zadłużenia. GAP wyrównuje różnicę pomiędzy kwotą odszkodowania a kwotą pozostałą do spłaty, co jest kluczowe w ochronie finansowej właściciela pojazdu.

Reklama

Spadek wartości pojazdu

Pojazdy szybko tracą na wartości, zwłaszcza w pierwszych latach użytkowania, co może prowadzić do sytuacji, gdzie wartość pojazdu jest niższa niż zobowiązania finansowe. GAP chroni przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi spowodowanymi przez spadek wartości pojazdu, zapewniając bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej

Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu ubezpieczenia GAP, ważne jest, aby mieć świadomość, w jaki sposób obliczana jest składka ubezpieczeniowa. Jest to fundamentalny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wybieraniu konkretnej polisy.

Koszt GAP może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wartość pojazdu, wybrany zakres ochrony, czy polityka cenowa ubezpieczyciela.

Reklama

Czynniki wpływające na koszt

Składka za ubezpieczenie GAP jest zależna od kilku czynników. Pierwszym i podstawowym jest wartość pojazdu, która ma bezpośredni wpływ na koszt ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują różne taryfy promocyjne, które obowiązują do wyznaczonego czasu.

Kolejnym czynnikiem jest okres trwania ubezpieczenia; im dłuższy okres, tym wyższa może być całkowita składka. Ponadto, różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą uwzględniać dodatkowe elementy, takie jak jednocześnie wykupione ubezpieczenie AC już posiadane przez klienta lub też wiek i stan techniczny pojazdu.

 • Wartość pojazdu: 0,4% do 1,2% wartości rocznie
 • Okres trwania polisy: Wpływa na całkowitą wysokość składki
 • Promocje i zniżki: Specjalne taryfy do określonej daty.

Przykładowe stawki GAP wynoszą około 0,4 – 0,5% ceny z faktury zakupu rocznie za GAP finansowy, 0,7 – 0,8% rocznie za GAP indeksowy, oraz 0,7 – 1,2% rocznie za GAP fakturowy.

Dla konkretnych przykładów cen ubezpieczenie GAP w leasingu może kosztować 1 600 zł za 3-letnią ochronę pojazdu o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł, lub 2 550 zł za 5-letnią ochronę.

Aby uzyskać dokładną kwotę składki dla konkretnego pojazdu, najlepiej jest skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia GAP dostępnego u wybranego ubezpieczyciela lub bezpośrednio zapytać o ofertę.

Porównanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych

Znalezienie najkorzystniejszej oferty GAP wymaga porównania propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Każde z nich może oferować unikalne warunki i ceny. Istotne jest, aby nie kierować się tylko ceną ubezpieczenia GAP, lecz również zakresem ochrony oraz opiniami o towarzystwie. Wybrane towarzystwa oferują narzędzia takie jak kalkulatory polis GAP online, które pozwalają na szybką kalkulację składki na podstawie wprowadzonych danych dotyczących pojazdu i wybranego okresu ubezpieczenia.

 • Porównaj specyfikacje: Zakres ochrony, długość okresu, wartość pojazdu
 • Użyj narzędzi online: Skorzystaj z kalkulatorów ubezpieczeń GAP
 • Składki promocyjne: Sprawdź dostępne promocje i rabaty.

Zalety i wady ubezpieczenia GAP

Poniżej tabela prezentująca zalety i wady ubezpieczenia GAP:

Zalety ubezpieczenia GAPWady ubezpieczenia GAP
Pokrycie strat finansowych po szkodzie całkowitejLimitowane pokrycie, zależne od warunków polisy
Ochrona przed utratą wartości samochodu w czasieDodatkowy koszt w stosunku do standardowego ubezpieczenia OC/AC
Może pokryć różnicę między wypłatą z ubezpieczenia AC a sumą ubezpieczeniaMoże nie być opłacalne przy niskiej wartości rynkowej pojazdu
Ochrona finansowa w przypadku kradzieży pojazduCzęsto zawiera wyłączenia odpowiedzialności, które mogą ograniczać ochronę
Możliwość wykupienia polisy na własną rękęRóżnice w zakresie ochrony w zależności od ubezpieczyciela

W przypadku pojazdów zakupionych z wykorzystaniem finansowania, ubezpieczenie GAP chroni przed znaczną stratą finansową w przypadku kradzieży pojazdu lub jego całkowitego uszkodzenia, wypłacając różnicę między wartością rynkową pojazdu a kwotą pozostałą do spłaty kredytu lub leasingu. 

Ubezpieczenie to szczególnie przynosi korzyści w przypadku nowych pojazdów, które szybko tracą na wartości. Ubezpieczenie GAP może być w sposób łatwy zawarte w momencie kupna pojazdu, często jest oferowane przez dealera lub instytucję finansującą.

Zabezpiecza przed negatywnym saldem, które może powstać, gdy wartość pojazdu spadnie szybciej niż spłata kredytu. Niektóre polisy mają jednak limitowane pokrycie szkody, co oznacza, że w wyjątkowych sytuacjach ubezpieczony może nadal być zobowiązany do spłaty pewnej części kredytu.

Z drugiej strony polisa GAP może być kosztowna, stanowiąc dodatkowe obciążenie finansowe do miesięcznych płatności za pojazd.

Zakup polisy GAP

Zakup ubezpieczenia GAP rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej oferty, która może być dostępna w bankach, firmach leasingowych, a także bezpośrednio u ubezpieczycieli. Ubezpieczenie GAP można nabyć zarówno bezpośrednio w momencie zakupu pojazdu, jak i w określonym czasie później, w zależności od wymogów danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ogólne warunki ubezpieczenia GAP (OWU) zawierają kluczowe informacje na temat zakresu ochrony oraz procedur w przypadku wystąpienia szkody. OWU te określają m.in. jakie rodzaje szkód są objęte polisą. Ubezpieczony powinien dokładnie zaznajomić się z definicjami oraz wyłączeniami, by mieć świadomość, na jaką ochronę może liczyć i w jakich okolicznościach.

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody GAP

W momencie wystąpienia szkody całkowitej pojazdu objętego ubezpieczeniem GAP, istotne jest właściwe zgłoszenie szkody. Postępowanie to ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności uzyskania należnego odszkodowania.

Zgłoszenie szkody GAP

Po stwierdzeniu szkody należy niezwłocznie zgłosić ją do właściwego ubezpieczyciela. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Dane osobowe: imię, nazwisko i dane kontaktowe zgłaszającego.
 • Informacje o pojeździe: marka, model, rocznik oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 • Okoliczności zdarzenia: dokładny opis okoliczności oraz data i miejsce wystąpienia szkody.
 • Dokumentacja: do zgłoszenia dołączyć należy wszelką dostępną dokumentację, np. zdjęcia uszkodzonego pojazdu, kopię protokołu policyjnego czy potwierdzenie zawiadomienia o kradzieży.

Dalsze kroki zależą od warunków określonych w polisie, a także od procedur obowiązujących w danym banku lub instytucji leasingowej.

Wypłata odszkodowania GAP

Rola ubezpieczyciela rozpoczyna się od weryfikacji zgłoszenia i zebranych dokumentów. Ubezpieczyciel ocenia szkodę w kontekście warunków polisy GAP i ustala wysokość odszkodowania. 

Wypłata świadczenia może być przeznaczona na pokrycie różnicy między kwotą zobowiązań z tytułu kredytu czy leasingu a wartością rynkową pojazdu przed szkodą, umożliwiając klientowi spłatę pozostałych rat lub zaciągnięcie nowego finansowania. 

Aspekty prawne ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP to dobrowolna forma ochrony ubezpieczeniowej, której zasady i warunki są określone przez prawo polskie. Ochrona ta ma zastosowanie na terytorium Polski i w wybranych przypadkach również poza granicami kraju.

Ubezpieczenie GAP nie jest elementem prawnie wymaganym przez polskie regulacje, w związku z tym nie jest określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to produkt dobrowolny, który świadczy dodatkowy poziom ochrony i często opiera się na warunkach określonych w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

Ubezpieczenie GAP ma zazwyczaj zastosowanie na terenie całej Polski. Ochrona może być rozszerzona również na terytoria państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Warunki terytorialne, w których polisa GAP zapewnia ochronę, powinny być dokładnie określone w umowie ubezpieczenia i mogą zależeć od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Istotną kwestią jest weryfikacja, czy wykupiona polisa GAP obejmuje również zdarzenia mające miejsce poza granicami kraju.

Kalkulator OC i AC

Sprawdź oferty ubezpieczeniowe i skorzystaj z kalkulatora Rankomat.pl

Używając kalkulatora OC AC w 3 min. porównasz ceny i zakres ubezpieczenia samochodu oraz motocykla w 19 firmach. Porównaj OC/AC pojazdu i zaoszczędź do 50% na ubezpieczeniu z kalkulatorem OC rankomat.pl.

Promocja dostępna dla klientów, którzy nie mają aktywnej polisy w rankomat.pl oraz zakupią polisę za min. 400 zł. Aby otrzymać zwrot o wartości 50 zł, należy sprawdzić oferty w kalkulatorze i dokonać zakupu polisy online.

Kalkulator AC, kalkulator autocasco

Często Zadawane Pytania

W tej sekcji znajdują się często zadawane pytania dotyczące GAP:

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.