Weryfikacja behawioralna, znana także jako biometria behawioralna, to nowoczesna metoda zabezpieczenia dostępu do usług bankowych, która wykorzystuje unikalne charakterystyki zachowań użytkownika. Opracowana, aby zapewnić dodatkową warstwę ochrony, metoda ta analizuje indywidualne wzorce zachowania, takie jak m.in. dynamika pisania na klawiaturze, sposób poruszania myszką czy rytm wprowadzania danych, wszystko po to, by skutecznie odróżnić właściwego użytkownika od oszustów próbujących uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta.

Wykorzystanie biometrii behawioralnej w bankowości jest elementem rozwijających się technologii i strategii bezpieczeństwa. Bankowość cyfrowa regularnie wprowadza nowe poziomy weryfikacji, dążąc do skuteczniejszej ochrony przed cyberzagrożeniami, jednocześnie starając się nie utrudniać użytkownikom dostępu do usług. Weryfikacja behawioralna, jako nieinwazyjna i dyskretna forma uwierzytelniania, zdobywa uznanie klientów i instytucji finansowych, które poszukują skutecznych rozwiązań w dynamicznie ewoluującej przestrzeni cyfrowej.

Kluczowe informacje warte zapamiętania:

Reklama
 • Weryfikacja behawioralna wykorzystuje unikatowe wzorce zachowań klienta do zabezpieczenia dostępu do kont bankowych.
 • Jest to metoda nieinwazyjna, bazująca na analizie takich czynników jak dynamika pisania czy ruchy myszką.
 • Biometria behawioralna stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę zabezpieczeń w bankowości cyfrowej.

Podstawy biometrii behawioralnej

Biometria behawioralna stanowi wysoko rozwiniętą technikę autoryzacji, opierającą się na rozpoznawaniu indywidualnych modeli zachowań jednostek w celu potwierdzenia ich tożsamości. Poprzez zastosowanie narzędzi analizy zachowania użytkownika, tworzy się profil behawioralny, służący jako cyfrowy odcisk palca.

Definicja biometrii behawioralnej

Biometria behawioralna, inaczej zwana behawioralnym systemem uwierzytelniania, polega na identyfikacji użytkowników na podstawie ich zachowań. Wykorzystuje unikalny profil zachowań, takich jak dynamika pisania na klawiaturze, sposób poruszania myszką czy analiza interakcji z urządzeniem dotykowym. Te tzw. „cyfrowe odciski palców” (digital fingerprints) są charakterystyczne dla każdego użytkownika i nie mogą być łatwo podrobione, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Historia i rozwój

Biometria behawioralna rozwinęła się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane i mniej inwazyjne metody weryfikacji tożsamości. W początkowej fazie skupiała się przede wszystkim na prostych wzorcach, takich jak rytm wprowadzania PIN-u. Z czasem jednak technologia ta ewoluowała, umożliwiając analizę skomplikowanych schematów zachowań i ich porównanie z wcześniej utworzonymi profilami behawioralnymi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe stało się szybkie i efektywne zweryfikowanie tożsamości użytkownika bez potrzeby udzielania dodatkowych informacji czy wykonywania skomplikowanych czynności.

Reklama

Weryfikacja behawioralna stanowi kluczowe uzupełnienie klasycznych metod uwierzytelniania, takich jak hasła czy PIN-y. Wykorzystuje ona zaawansowane algorytmy do analizy unikalnego sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z urządzeniami, takimi jak smartfony czy komputery.

Biometria behawioralna w bankowości

Biometria behawioralna stosowana przez banki, takie jak mBank, ING Bank Śląski czy VeloBank, polega na analizie działań, jakie użytkownik wykonuje podczas interakcji z systemem bankowym. Technologia ta sprawdza na przykład tempo pisania na klawiaturze, sposób poruszania myszką lub trzymania telefonu. 

Biometria behawioralna znacząco utrudnia działania cyberprzestępców, którzy stale modyfikują swoje metody ataku. Weryfikacja behawioralna uzupełnia tradycyjne metody zabezpieczeń i działa jako skuteczny mechanizm prewencyjny w walce z oszustwami w sektorze bankowym.

Reklama

Technologie i techniki śledzenia zachowań klientów banków

Biometria behawioralna w bankowości odnosi się do technologii identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników na podstawie ich zachowania. Wykorzystuje ona unikalne wzorce zachowań, które są trudne do naśladowania lub ukradzenia. 

Dane te tworzą profil użytkownika, który jest wykorzystywany przy każdym kolejnym logowaniu do systemu, mogącym być np. systemem bankowym, aby potwierdzić tożsamość na podstawie charakterystycznego dla danego użytkownika wzorca obsługi urządzenia.

Oto kilka rodzajów biometrii behawioralnej, które mogą być wykorzystywane w bankach:

Reklama
 1. Analiza rytmu pisania na klawiaturze: Systemy te mierzą czas pomiędzy naciśnięciami klawiszy oraz siłę nacisku, co pozwala na identyfikację użytkownika na podstawie sposobu pisania.
 2. Analiza ruchu myszką: Wzorce ruchu myszką, takie jak prędkość, kierunek i sposób interakcji z interfejsem użytkownika, mogą być unikalne dla każdego użytkownika.
 3. Analiza sposobu trzymania i obsługi urządzenia mobilnego: W przypadku urządzeń mobilnych, sposób, w jaki użytkownik trzyma telefon, nachyla go czy też wykonuje gesty na ekranie dotykowym, może być wykorzystany do uwierzytelnienia.
 4. Analiza nawyków nawigacyjnych: Sposób, w jaki użytkownik nawiguje po aplikacji bankowej, jakie sekcje odwiedza, jak szybko i w jakiej kolejności, może również być wykorzystany do identyfikacji.

Biometria behawioralna jest często stosowana jako element wielopoziomowego uwierzytelniania (MFA), co zwiększa bezpieczeństwo transakcji online.

Zalety i wady weryfikacji behawioralnej

Wdrożenie biometrii behawioralnej przynosi wiele korzyści pod względem bezpieczeństwa:

 • Ochrona przed oszustwami: nawet jeśli cyberprzestępcy przechwycą login i hasło, dodatkowa weryfikacja behawioralna może zablokować dostęp.
 • Niewidoczne zabezpieczenia: użytkownicy nie muszą pamiętać dodatkowych haseł, gdyż weryfikacja odbywa się automatycznie w tle.

Oto tabela przedstawiająca zalety i wady weryfikacji behawioralnej w banku:

Reklama
ZaletyWady
Wzrost bezpieczeństwa – Unikalny profil behawioralny użytkownika utrudnia potencjalnym oszustom dostęp do konta.Prywatność – Konieczność ciągłego monitorowania zachowań użytkownika może budzić obawy dotyczące prywatności.
Nieinwazyjność – Weryfikacja jest transparentna dla użytkownika; nie wymaga dodatkowych działań, takich jak wprowadzanie haseł.Błędy fałszywie pozytywne (false positive) – System może błędnie zidentyfikować legalnego użytkownika jako intruza, np. w przypadku zmiany zwyczajów.
Wygodna identyfikacja klienta – Użytkownik jest weryfikowany na podstawie naturalnych dla niego działań, co eliminuje potrzebę pamiętania skomplikowanych haseł.Złożoność technologiczna – Wymaga zaawansowanych systemów i algorytmów, które mogą być kosztowne w implementacji i utrzymaniu.
Ochrona przed phishingiem – Trudniej jest oszustom wyłudzić zachowania behawioralne niż statyczne dane, takie jak hasła.Potrzeba uczenia systemu – Tworzenie profilu behawioralnego wymaga czasu i danych, co na początku może ograniczać skuteczność systemu.
Dodatkowe utrudnienie dla oszustów – Oszuści muszą zdobyć nie tylko hasła, ale i naśladować zachowanie użytkownika, co znacznie podnosi poprzeczkę.Wymóg ciągłej aktualizacji – Profile behawioralne muszą być regularnie aktualizowane, aby uwzględniać ewolucję zachowań użytkowników.

Należy zauważyć, że efektywność weryfikacji behawioralnej zależy od wielu czynników, w tym od jakości implementacji systemu i jego zdolności do nauki oraz adaptacji do zmieniających się wzorców zachowań użytkowników.

Przyszłość biometrii behawioralnej

Biometria behawioralna rozwija się dynamicznie, otwierając nowe możliwości dla sektora bankowego ale wymaga również zwrócenia uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa danych i prywatności użytkowników.

Rozwój technologiczny

Technologia biometrii behawioralnej ewoluuje wraz z postępem w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Pozwala to coraz skuteczniej identyfikować unikalny profil zachowań użytkownika, analizując jego interakcje z urządzeniami takimi jak mysz, komputer lub smartfon

Reklama

Banki intensywnie badają aplikacje biometrii behawioralnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa kont i procesów logowania. Biometria behawioralna może stanowić dodatkową warstwę zabezpieczeń, analizując sposób, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji bankowych, i tworząc na tej podstawie ich unikalny profil zachowań. Dzięki temu, nieautoryzowany dostęp do konta bankowego, nawet przy użyciu skradzionych danych, staje się znacznie trudniejszy.

Profilowanie zachowań a prywatność

Wzrost zainteresowania profilowaniem zachowań użytkowników wywołuje dyskusje na temat prywatności i etyki. Kształtowanie przyszłości biometrii behawioralnej wymagać będzie jasno określonych regulacji, które będą chronić dane osobowe przed nadużyciem. Użytkownicy muszą być poinformowani o tym, które aspekty ich działalności online są monitorowane oraz jakie mają kontrolę nad gromadzeniem i wykorzystaniem tych informacji.

Profilowanie zachowań w weryfikacji behawioralnej budzi pytania dotyczące prywatności użytkowników, ponieważ polega na zbieraniu i analizowaniu danych o aktywności użytkownika. W kontekście ochrony danych osobowych, weryfikacja behawioralna musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, takimi jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Unii Europejskiej.

Reklama

Banki i inne instytucje stosujące biometrię behawioralną muszą zapewnić, że:

 1. Informowanie użytkowników: Klienci są informowani o rodzaju zbieranych danych behawioralnych oraz o celach ich przetwarzania.
 2. Zgoda: W wielu przypadkach wymagana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych behawioralnych do celów weryfikacji.
 3. Bezpieczeństwo danych: Instytucje muszą stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 4. Minimalizacja danych: Zbieranie danych powinno być ograniczone do minimum niezbędnego do realizacji celów weryfikacji.
 5. Przejrzystość: Użytkownicy powinni mieć możliwość uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz sposobie ich wykorzystania.
 6. Prawo do zapomnienia: Użytkownicy powinni mieć możliwość usunięcia swoich danych behawioralnych.
 7. Prawo do sprzeciwu: Użytkownicy powinni mieć możliwość sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych behawioralnych.

Banki podkreślają, że profilowanie behawioralne jest stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i zapobiegania oszustwom, a dane są przetwarzane w sposób zapewniający ochronę prywatności klientów.

Jednakże, nawet przy spełnieniu tych wymagań, istotne jest, aby użytkownicy byli świadomi, że ich zachowanie podczas korzystania z usług online jest monitorowane i analizowane, co może mieć wpływ na ich odczucie prywatności. Transparentność banków w tej kwestii oraz edukacja użytkowników są kluczowe dla utrzymania zaufania i akceptacji dla tych technologii.

Jak działa weryfikacja behawioralna w ING Banku Śląskim?

Weryfikacja behawioralna w ING Banku Śląskim to technologia, która analizuje zachowanie użytkownika podczas korzystania z bankowości internetowej na komputerze i smartfonie. System zapamiętuje, w jaki sposób klient korzysta z bankowości online – na przykład ruchy myszką, rytm wpisywania na klawiaturze czy sposób dotykania ekranu smartfona. Na podstawie tych danych tworzony jest unikalny profil behawioralny użytkownika, który jest następnie wykorzystywany do weryfikacji jego tożsamości przy kolejnych sesjach bankowości internetowej. Jeżeli system wykryje działanie niezgodne z ustalonym profilem, może to wskazywać na próbę oszustwa, co skutkuje podjęciem dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak weryfikacja transakcji czy blokada dostępu do konta.

Dzięki weryfikacji behawioralnej, ING Bank Śląski zwiększa bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, a klienci korzystający z tej metody są rzadziej ofiarami fraudu – z danych banku wynika, że wśród klientów, którzy padli ofiarą oszustwa, ci z włączoną weryfikacją behawioralną stanowią mniej niż 4 procent.

Jak działa weryfikacja behawioralna w VeloBanku?

Weryfikacja behawioralna w VeloBanku jest formą zabezpieczenia, która polega na analizie zachowań użytkownika podczas korzystania z aplikacji bankowej. System ten zbiera informacje o charakterystycznych dla danego użytkownika czynnościach, takich jak szybkość posługiwania się klawiaturą, ruchy myszy, kąt trzymania smartfona i inne czynniki behawioralne. Na podstawie tych danych tworzy się profil behawioralny, który pomaga w identyfikacji i weryfikacji tożsamości użytkownika podczas przyszłych sesji.

Jeśli weryfikacja behawioralna wykryje działania niezgodne z ustalonym profilem użytkownika, co może sugerować próbę nieautoryzowanego dostępu, bank może podjąć różne środki bezpieczeństwa, takie jak dodatkowe pytania weryfikacyjne lub blokada dostępu do konta. VeloBank podkreśla, że korzystanie z weryfikacji behawioralnej jest bezpłatne i wymaga jedynie wyrażenia zgody przez użytkownika

Jak działa weryfikacja behawioralna w mBanku?

Weryfikacja behawioralna w mBanku działa na zasadzie analizy zachowań użytkownika podczas korzystania z aplikacji bankowej lub serwisu internetowego. System ten, zwany również biometrią behawioralną, wykorzystuje zaawansowane algorytmy do tworzenia profilu biometrycznego klienta na podstawie jego interakcji z urządzeniem.

Obejmuje to na przykład analizę rytmu pisania na klawiaturze, sposobu poruszania myszką, reakcji na wyświetlane komunikaty, a także sposób trzymania i obsługi urządzenia mobilnego. Gdy bank zbiera wystarczającą ilość danych behawioralnych, może weryfikować tożsamość klienta porównując bieżące działania z wcześniej utworzonym profilem biometrycznym.

Jeśli zachowanie użytkownika zgadza się z profilem, transakcja lub dostęp do konta są autoryzowane. W przypadku wykrycia odstępstw może zostać podjęta dodatkowa weryfikacja tożsamości lub działania prewencyjne w celu ochrony konta przed nieautoryzowanym dostępem

Najczęściej zadawane pytania

W kontekście bankowości elektronicznej, weryfikacja behawioralna staje się kluczowym elementem zabezpieczeń. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące tej innowacyjnej metody autentykacji.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.