5 najlepszych kont oszczędnościowych i lokat bankowych – czerwiec 2024

Kolejne zestawienie 5 najlepszych kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Czerwiec 2024 roku to… huśtawka na rynku i zarówno niewielkie obniżki ale i podwyżki oprocentowania (nawet do 8,0%) w bankach. Czy to koniec obniżek wśród banków?

Ranking 5 najlepszych krótkoterminowych kont oszczędnościowych i lokat bankowych – czerwiec 2024 to maksymalnie 8,0% ale tylko dla nowych klientów zakładających konto osobiste. Warto się spieszyć z decyzją, ponieważ 7% nadal jest wyjątkiem, a największe banki coraz częściej tną oprocentowanie. Co ciekawe, przez podniesione oprocentowanie w kilku bankach średnia ofert pozostała prawie bez zmian i wyniosła w maju 5,48% (+0,01).

W zestawieniu pojawiają się tylko krótkoterminowe standardowe produkty oszczędnościowe. Co do zasady nie uwzględniam lokat progresywnych (oprocentowanie jest wyższe z każdym miesiącem oszczędzania), strukturyzowanych, łączonych z innymi produktami np. lokaty powiązane z koniecznością zakupu jednostek funduszu inwestycyjnego.

Reklama

Zestawienie ma pomóc w porównaniu rynkowych ofert dla niewielkich lub średniej wielkości oszczędności, rzędu kilkunastu, może kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wiadomo, że wolne środki można inwestować w inny sposób ale należy mieć na uwadze prostą ale zawsze aktualną zasadę, że większy zysk zawsze wiąże się z większym ryzykiem.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ RADĘ POLITYKI PIENIĘŻNEJ OFERTY KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH ULEGAJĄ CZĘSTYM ZMIANOM. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ AKTUALNĄ OFERTĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ BANKU. 

5 najlepszych kont oszczędnościowych w czerwcu 2024

Wypłaty z konta oszczędnościowego można dokonać w każdej chwili. Należy pamiętać, że w większości przypadków tylko pierwszy przelew będzie darmowy.

Reklama

Wszystkie opisywane konta oszczędnościowe, aby uzyskać najwyższe oprocentowanie, wymagają wcześniej założenia konta osobistego w danym banku oraz często wykonywania określonych operacji (np. zapewnienia wpływu na rachunek bieżący, posiadania karty kredytowej).

Po zakończeniu oferty promocyjnej oprocentowanie spada do oprocentowania standardowego.

5 najlepszych lokat w czerwcu 2024

Przygotowując zestawienie lokat uwzględniłem lokaty krótko i średnioterminowe (do 6 m-cy), jako najbardziej dochodowe. Lokaty na dłuższe okresy wydają się mało atrakcyjne biorąc pod uwagę możliwe w ciągu kilku miesięcy podwyżki stóp procentowych, Wszystkie lokaty są oparte na oprocentowaniu stałym (niezmiennym w okresie trwania lokaty).

Reklama

Pamiętaj, że po zakończeniu terminu lokaty promocyjnej, lokata jest odnawiana na warunkach oprocentowania standardowego, znacznie niższego, praktycznie zerowego.

Średni wskaźnik zmiany oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych na blogu Bankowe ABCOprocentowanie
listopad 2021 r.1,25%
grudzień 2021 r.1,43%
styczeń 2022 r.1,54%
luty 2022 r.1,79%
marzec 2022 r.1,95%
kwiecień 2022 r.2,39%
maj 2022 r.2,90%
czerwiec 2022 r.4,24%
lipiec 2022 r.4,90%
sierpień 2022 r.5,39%
wrzesień 2022 r.5,85%
październik 2022 r.6,23%
listopad 2022 r.6,61%
grudzień 2022 r.6,88%
styczeń 2023 r.6,97%
luty 2023 r.6,85%
marzec 2023 r.6,72%
kwiecień 2023 r.6,70%
maj 2023 r.6,66%
czerwiec 2023 r.6,64%
lipiec 2023 r.6,65%
sierpień 2023 r.6,62%
wrzesień 2023 r.6,50%
październik 2023 r.5,80%
listopad 2023 r.5,53%
grudzień 2023 r.5,50%
styczeń 2024 r.5,35%
luty 2024 r.5,33%
marzec 2024 r.5,39%
kwiecień 2024 r.5,47%
maj 2024 r.5,47%
czerwiec 2024 r.5,48%

Różnice pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze cechy charakteryzujące konta oszczędnościowe i lokaty terminowe. Przed wyborem odpowiedniej oferty warto przez chwilę zastanowić się nad dobraniem odpowiedniego rodzaju produktu dla siebie, zgodnie w własnymi oczekiwaniami.

Konto oszczędnościoweLokata terminowa
na czas nieokreślonyna czas określony (termin) zgodnie z umową
kapitalizacja na koniec każdego miesiąca (ewentualnie innego dnia w cyklach miesięcznych), rzadko kwartalnie lub na koniec okresu promocjikapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty
możliwość wpłaty i wypłaty w każdej chwili (na ogół tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna)brak możliwości wpłaty i wypłaty części lub całości środków
wypłata środków z konta oszczędnościowego nie powoduje utraty odsetek do dnia wypłatyzerwanie lokaty skutkuje utratą wszystkich odsetek

Niestety obecnie obowiązujące w bankach oprocentowanie jest, delikatnie mówiąc, skromne. Inwestycja własnych nadwyżek finansowych, zarówno lokat jak i kont oszczędnościowych, nie zapewni zysku a jedynie pozwoli na ograniczenie utraty ich wartości przy coraz wyższej inflacji. 

Reklama

Atrakcyjne stawki oprocentowania można uzyskać praktycznie wyłącznie przy zakładaniu konta osobistego (tzw. oferty „powitalne”) i praktycznie zawsze dotyczą tylko pierwszych trzech miesięcy inwestowania oszczędności (wyjątki stanowią oferty na okres sześciu miesięcy).

Zasady obliczania zysku z lokowania oszczędności

Stawki oprocentowania kont oszczędnościowych czy też lokat terminowych podawane są przez banki w skali roku, dlatego ustalając efektywne oprocentowanie należy uwzględnić faktyczny okres utrzymywania środków na koncie lub lokacie (według zestawienia lokat, do 6 m-cy).

Przy wyliczaniu zysku na czysto należy uwzględnić również tzw. „podatek Belki”, czyli pomniejszyć zysk wynikający z naliczonych odsetek o 19 %. Podatek jest potrącany przez bank i pomniejsza kwotę wypłaconych odsetek.

Reklama
Wyliczenie odsetek od lokaty

Prosty kalkulator odsetek uwzględniający podatek znajdziesz na stronie PRZYDATNE KALKULATORY FINANSOWE.

Do wyliczeń przyjęta została liczba 365 jako liczba dni w roku (część banków uwzględnia 360 dni).

Gwarancja depozytów

Zgodnie z zasadami gwarantowania depozytów, określonymi w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wszystkie posiadane środki na kontach oszczędnościowych i lokatach terminowych, w bankach krajowych i SKOK-ach, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 Euro. Środki zgromadzone w oddziałach banków zagranicznych z siedzibą w krajach Unii Europejskiej, w ramach przepisów unijnych, są gwarantowane w takiej samej wysokości przez odpowiedniki BFG w kraju siedziby głównej banku. Szczegóły we wpisie.

Reklama


PEŁNE ZESTAWIENIE LOKAT I KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 2024

W nawiązaniu do art. 7 pkt 11a ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym informuję, iż podawane wyniki wyszukiwania zawierają odnośniki do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną ze stron, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie. W odpowiedzi na internetowe wyszukiwanie konsumenta, uzyskane wyniki (domyślnie sortowane według wysokości oprocentowania), nie są tworzone w celu uzyskania wyższego plasowania produktów.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.