Gigantyczny wyciek danych klientów Santander Bank 2024 – czy dotyczy banku w Polsce?

Santander Bank potwierdził niedawno poważne naruszenie bezpieczeństwa danych, w wyniku którego dane osobowe milionów jego klientów i pracowników zostały naruszone. Ten wyciek danych klientów Santander Bank w szczególności wpłynął na globalną działalność banku, wywołując poważne zaniepokojenie wśród konsumentów i branży finansowej. Bank podkreślił swoje zaangażowanie w łagodzenie skutków i wdrożenie zwiększonych środków bezpieczeństwa w celu ochrony dotkniętych osób.

Atak ujawnił poufne informacje, które według doniesień hakerzy oferują obecnie do sprzedaży w tzw. dark webie. Szybka reakcja Santander obejmowała zablokowanie nieuprawnionego dostępu do bazy danych i wprowadzenie dodatkowych kontroli zapobiegających oszustwom. Takie incydenty podkreślają znaczenie solidnych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa w instytucjach bankowych w celu ochrony danych klientów.

Kluczowe informacje warte zapamiętania – wyciek danych klientów Santander Bank:

Reklama
 • W Santander doszło do poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych, które dotknęło miliony ludzi w trzech krajach.
 • Hakerzy sprzedają skradzione dane, budząc poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa.
 • Bank podejmuje działania mające na celu ochronę swoich klientów.

Omówienie incydentu naruszenia danych

W Santander Bank doszło do poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Naruszenie wzbudziło poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa dostawców zewnętrznych i przechowywania danych w chmurze.

Identyfikacja naruszenia

Naruszenie danych zostało po raz pierwszy zidentyfikowane, gdy hakerzy przyznali się do naruszenia bezpieczeństwa ponad 590 milionów kont, zarówno klientów Santander Bank, jak i platformy zakupu biletów Ticketmaster (należącej do Live Nation). Ten incydent był powiązany z ujawnieniem danych uwierzytelniających pracownika Snowflake. Dochodzenie wykazało, że hakerzy uzyskali nieautoryzowany dostęp do jednej z baz danych Santander hostowanej przez zewnętrznego dostawcę.

Wpływ na klientów Santander

Naruszenie dotknęło wielu klientów i pracowników na całym świecie. W wyniku tego incydentu ujawniono dane osobowe i finansowe milionów osób, w tym pracowników i klientów Santander. Doprowadziło to do powszechnych obaw związanych z kradzieżą tożsamości i oszustwami finansowymi. Podejmowane są kroki w celu informowania i wspierania osób dotkniętych naruszeniem, zapewniając niezbędne wskazówki dotyczące ochrony przed potencjalnym ryzykiem wynikającym z naruszenia.

Reklama

Według oświadczenia Santander Banku w bazie danych nie ma żadnych danych transakcyjnych ani żadnych danych uwierzytelniających, które umożliwiłyby dokonywanie transakcji na kontach, w tym szczególnie dotyczących bankowości internetowej i haseł. Operacje i systemy banku nie są dotknięte, więc klienci mogą nadal dokonywać transakcji bezpiecznie.

Dotknięte regiony i spółki zależne

Santander Bank stanął w obliczu poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych, które dotknęło kilka regionów, w tym Chile, Hiszpanię i Urugwaj. Każdy z tych regionów doświadczył wyjątkowych skutków, co uwydatniło zasięg naruszenia w skali globalnej.

Santander Chile

W Chile duża część danych klientów Santander została naruszona. Dotyczyło to danych osobowych i finansowych milionów klientów. Naruszenie wzbudziło poważne obawy co do środków bezpieczeństwa Santander Chile. Incydent skłonił bank do wdrożenia rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa i ścisłej współpracy z władzami lokalnymi w celu ograniczenia wszelkich potencjalnych oszustw lub niewłaściwego wykorzystania skradzionych danych. Osobom dotkniętym zalecono uważne monitorowanie swoich kont pod kątem wszelkich nietypowych działań i zapobiegawczą aktualizację haseł.

Reklama

Santander Hiszpania

W Hiszpanii, gdzie znajduje się główna siedziba Santander, doszło do poważnego naruszenia, które wpłynęło zarówno na dane klientów, jak i pracowników. Dostęp do bazy danych hostowanej przez zewnętrznego dostawcę uzyskały osoby nieupoważnione. Podjęto natychmiastowe działania w celu zablokowania naruszonego dostępu i wzmocnienia zabezpieczeń. Santander Hiszpania jest szczególnie zaniepokojony dużą bazą klientów i znaczącą rolą w hiszpańskim sektorze bankowym. Bank aktywnie współpracuje z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, aby poznać pełen zakres naruszenia i zapobiec przyszłym incydentom. Skontaktowano się z klientami, których to dotyczy, w celu przekazania instrukcji dotyczących ochrony ich danych osobowych.

Santander Urugwaj

Urugwaj także był znacząco dotknięty. Pomimo tego, że jest mniejszym rynkiem dla Santander w porównaniu do Hiszpanii i Chile, incydent podkreślił słabości w infrastrukturze bezpieczeństwa banku. Bank podejmuje działania mające na celu uspokojenie klientów poprzez wzmacnianie środków cyberbezpieczeństwa i zapewnianie wsparcia osobom dotkniętym zaistniałą sytuacją. W dochodzenie zaangażowane są także władze Urugwaju, które dbają o to, aby skradzione dane nie doprowadziły do ​​powszechnych oszustw. Klienci w Urugwaju proszeni są o zachowanie czujności i niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań związanych z ich kontami.

Czy wyciek danych klientów Santander Bank dotyczy Polski?

Klienci Santander Banku w Polsce nie mają powodów do niepokoju. W oświadczeniu bank informuje, że: „Po przeprowadzeniu śledztwa potwierdziliśmy, że uzyskano dostęp do niektórych informacji dotyczących klientów Santander w Chile, Hiszpanii i Urugwaju oraz wszystkich obecnych i niektórych byłych pracowników Grupy. Dane klientów z innych rynków i spółek Grupy nie zostały naruszone.

Reklama

Jednak z informacji przekazanych przez bank wynika, że doszło do wycieku danych pracowników Grupy Santander, w tym prawdopodobnie również osób zatrudnionych w Polsce.

Niezależnie od posiadania konta w jakimkolwiek banku, warto włączyć weryfikację dwuetapową, ponieważ znacząco obniża ona ryzyko włamania na nasze konto w przypadku wycieku danych.

Szczegóły dotyczące naruszonych danych Santander

Niedawne naruszenie bezpieczeństwa danych w Santander Banku wiązało się z rozległym, nieuprawnionym dostępem do wrażliwych informacji o klientach i pracownikach. Naruszenie to wzbudziło poważne obawy co do bezpieczeństwa danych finansowych.

Reklama

Rodzaje danych klientów, których to dotyczy wyciek danych w Santander Bank

Naruszenie dotyczyło różnego rodzaju danych należących do klientów i pracowników Santander. Wśród ujawnionych danych znalazły się dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy i numery identyfikacyjne. Ponadto naruszone zostały informacje finansowe, w szczególności dane kart kredytowych i numery kont. Uzyskano również dostęp do danych transakcyjnych, w tym sald rachunków i ostatnich transakcji. Nawet dane logowania, takie jak nazwy użytkowników i hasła, zostały skradzione, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa konta.

Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ takie dane mogą być wykorzystane do kradzieży tożsamości lub innych oszustw finansowych. Bank zapewnia, że podjęto natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia systemów i ochrony klientów.

Zakres ujawnienia informacji

Z raportów wynika, że ​​naruszenie dotknęło klientów Santander i wszystkich pracowników. W szczególności osoby atakujące uzyskały dostęp do bazy danych hostowanej przez zewnętrznego dostawcę, która zawierała szczegółowe informacje na temat około 30 milionów klientów. Według doniesień dane te zostały wystawione na sprzedaż w dark web przez grupę znaną jako ShinyHunters. Zakres ujawnionych informacji oznacza znaczne ryzyko kradzieży tożsamości i oszustw finansowych zarówno dla klientów, jak i pracowników. Santander podjął działania w celu zablokowania dalszego dostępu i zwiększenia bezpieczeństwa, jednak osoby, których to dotyczy, nadal są zagrożone.

Reklama

Śledztwo i postępowanie prawne

W dochodzenie w sprawie naruszenia ochrony danych Santander Bank odnotowano znaczne zaangażowanie organów ścigania i organów regulacyjnych. Ich wysiłki mają na celu wykrycie sprawców i dopilnowanie, aby taki incydent się nie powtórzył.

Zaangażowanie organów ścigania

Organy ścigania w wielu krajach rozpoczęły skoordynowane dochodzenia w sprawie naruszenia bezpieczeństwa danych. Do kluczowych zaangażowanych agencji zalicza się Europol i krajowe jednostki ds. cyberprzestępczości. Ich wysiłki skupiły się na prześledzeniu źródeł naruszenia, identyfikacji zaangażowanych hakerów i zrozumieniu zastosowanych przez nich metod.

Władze analizują zhakowane dane uwierzytelniające powiązane z zewnętrznym dostawcą (ujawnione dane uwierzytelniające pracownika Snowflake, powiązane z incydentem), co ułatwiało nieautoryzowany dostęp do ogromnej bazy danych.

Reklama

Analiza techniczna luki w zabezpieczeniach

Naruszenie danych w Santander ujawniło krytyczne luki w zabezpieczeniach i błędne konfiguracje systemu. Badając te konkretne wady, możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób doszło do naruszenia i jakie kroki są niezbędne, aby zapobiec przyszłym incydentom.

Zidentyfikowane luki

Wstępne raporty wskazują, że naruszone dane uwierzytelniające odegrały znaczącą rolę w naruszeniu danych. Hakerzy wykorzystali dane uwierzytelniające pracownika Snowflake, uzyskując nieautoryzowany dostęp do systemów zawierających wrażliwe dane.

Do naruszenia przyczyniły się słabe zasady dotyczące haseł i niewystarczające uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Jako czynniki przyczyniające się do tego zidentyfikowano również atak typu „credential stuffing” danych uwierzytelniających i ataki typu brute-force.

Takie luki podkreślają potrzebę niezawodnych mechanizmów uwierzytelniania. Zapewnienie prawidłowego szyfrowania danych uwierzytelniających i egzekwowanie silnych haseł.

Błędne konfiguracje systemu i sieci

Błędne konfiguracje w systemach sieciowych i bazach danych dodatkowo zaostrzyły problem. Zewnętrzni dostawcy hostujący bazy danych Santander nie byli odpowiednio monitorowani ani zabezpieczeni.

Nieprawidłowe ustawienia zapory sieciowej i oprogramowanie umożliwiły hakerom przedostanie się do sieci.

Dodatkowo, incydent ujawnił, że segregacja sieci była niewystarczająca, co pozwalało na niepożądany ruch między systemami. Wdrażanie architektur zero-trust i regularne audyty usług stron trzecich mogą ograniczyć takie ryzyko.

Te konkretne błędne konfiguracje wykazały brak kompleksowych protokołów bezpieczeństwa, niezbędnych do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

Role dostawców zewnętrznych i stron zewnętrznych

Niedawne naruszenie danych w Santander Bank z udziałem zewnętrznego dostawcy podkreśla kluczowe znaczenie oceny dostawców zewnętrznych i zarządzania sposobem, w jaki strony zewnętrzne obchodzą się z danymi. Zrozumienie tych ról i ich wpływu na bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania podobnym incydentom.

Ocena dostawcy zewnętrznego

Naruszenie danych Santander Bank uwydatnia potrzebę rygorystycznej oceny dostawców zewnętrznych. Dostawcy ci często zarządzają wrażliwymi danymi i systemami, co czyni ich potencjalnymi celami cyberprzestępców. Organizacje powinny przeprowadzić dokładne oceny, w tym weryfikację przeszłości i audyty bezpieczeństwa, zanim nawiążą współpracę z jakimkolwiek zewnętrznym dostawcą.

Okresowe przeglądy i audyty zapewniają zgodność ze standardami bezpieczeństwa i pomagają zidentyfikować podatności. Ścisła współpraca z dostawcami zewnętrznymi, utrzymywanie komunikacji i żądanie regularnych aktualizacji zabezpieczeń to niezbędne środki. Kroki te mogą ograniczyć ryzyko naruszeń danych i zapewnić przestrzeganie przez dostawców niezbędnych protokołów bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne

Dostawcy zewnętrzni odgrywają znaczącą rolę w przetwarzaniu wrażliwych danych. Naruszenie Santander pokazuje konsekwencje, gdy podmiotom zewnętrznym brakuje solidnych środków bezpieczeństwa.

Procesy autoryzacji powinny być rygorystyczne i zapewniać dostęp do poufnych informacji wyłącznie upoważnionym pracownikom. Niezbędne są regularne szkolenia zarówno dla personelu wewnętrznego, jak i partnerów zewnętrznych w zakresie praktyk w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa. Monitorowanie i rejestrowanie dostępu do wrażliwych danych może pomóc we wczesnym wykrywaniu nieupoważnionych działań i zapobieganiu potencjalnym naruszeniom.

Wdrożenie tych praktyk pomaga zachować integralność danych i chroni przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Porównanie wycieku danych klientów Santander Bank i Ticketmaster

Zarówno Santander, jak i Ticketmaster doświadczyły w 2024 r. znaczących naruszeń danych, istnieją jednak pewne różnice w zakresie i charakterze każdego incydentu.

Wyciek danych w Santander:

 • Zakres: Naruszenie dotknęło około 30 milionów klientów w Hiszpanii, Chile i Urugwaju, w wyniku czego wyciekły dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i dane rachunków bankowych.
 • Skutki: naruszenie wzbudziło obawy dotyczące kradzieży tożsamości i oszustw finansowych ze względu na wrażliwy charakter danych, które wyciekły.
 • Odpowiedź: Santander podjął natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia swoich systemów i ochrony klientów, których to dotyczy, łącznie z powiadomieniem ich i zaoferowaniem wsparcia.

Wyciek danych Ticketmaster:

 • Zakres: Naruszenie to ujawniło wrażliwe informacje około 560 milionów użytkowników. Dane obejmowały nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i ewentualnie informacje o płatności.
 • Skutek: biorąc pod uwagę dużą liczbę dotkniętych użytkowników, naruszenie ma poważne konsekwencje dla prywatności i bezpieczeństwa, potencjalnie prowadząc do powszechnych ataków phishingowych i kradzieży tożsamości.
 • Odpowiedź: Ticketmaster pracuje nad złagodzeniem skutków poprzez ulepszenie środków bezpieczeństwa i informowanie dotkniętych użytkowników o krokach, jakie mogą podjąć, aby się chronić.

Wspólne cechy naruszeń danych w Santander i Ticketmaster

 • Podmiot zagrażający: oba naruszenia były powiązane z kolektywem hakerskim znanym jako ShinyHunters, który w przeszłości atakował duże korporacje w celu kradzieży i sprzedaży danych.
 • Przechowywanie danych: Do naruszeń przyczyniły się luki w systemach przechowywania danych dostarczonych przez Snowflake, firmę zajmującą się hurtownią danych w chmurze.

Różnice dotyczące wycieku danych w Santander i Ticketmaster

 • Liczba dotkniętych użytkowników: Naruszenie Ticketmaster dotknęło znacznie większą liczbę użytkowników w porównaniu z Santander.
 • Rodzaj danych: Chociaż oba naruszenia dotyczyły danych osobowych, naruszenie Santander obejmowało bardziej wrażliwe dane finansowe, co może prowadzić do bardziej bezpośrednich oszustw finansowych.

Podsumowując, chociaż oba naruszenia były poważne i dotyczyły tej samej grupy hakerów, naruszenie Ticketmaster dotknęło większą liczbę użytkowników, podczas gdy naruszenie Santander dotyczyło bardziej wrażliwych informacji finansowych.

Często zadawane pytania

Niedawne naruszenie bezpieczeństwa danych w Santander Banku wzbudziło wśród klientów i pracowników szereg obaw dotyczących bezpieczeństwa ich danych osobowych. Oto kilka odpowiedzi na najpilniejsze pytania, które pomogą poradzić sobie z tą sytuacją.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.