BANKOWE KONTA FIRMOWE

W związku z tym, że wiele osób w środowisku, w którym się obracam rozpoczyna działalność gospodarczą, postanowiłem zając się tematem bankowych kont firmowych i zebrać wszystkie najbardziej popularne konta firmowe oraz opisać ich najważniejsze cechy. Specjalne podziękowania dla Darka za motywację do stworzenia rankingu.

Przedstawiam poniżej kompleksowe zestawienie kont firmowych oferowanych przez największe banki w Polsce. Do porównania zostały wybrane konta skierowane do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z części kont, zgodnie z regulaminem, mogą tez korzystać inne podmioty gospodarcze.

W porównaniu do kont osobistych znacznych różnić co do działania rachunków nie ma. Przedsiębiorcy powinni być przygotowani, że w wielu przypadkach prowizje i opłaty będą wyższe a także mogą częściej pojawiać się opłaty za czynności, które w przypadku kont osobistych są darmowe (np. kody autoryzacyjne sms).

Reklama

Promocyjne oferty bankowych kont firmowych

Kilka banków aktywnie zachęca do zakładania kont firmowych oferując różnego rodzaju bonusy w postaci, zwrotu za płatności kartą (moneyback), wypłaty premii za wykonane przelewy. Dosyć często uzyskanie reklamowanych kwot w pełnej wysokości może być niemożliwe ze względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności (nie każdy przedsiębiorca wykonuje przelewy zagraniczne lub korzysta z terminala płatniczego). Uzyskane premie, nagrody powiększają przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego też przedsiębiorca powinien samodzielnie rozliczyć się i odprowadzić należny podatek.

Specjalną grupę stanowią przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej (do 12 miesięcy od założenia działalności). W wielu bankach dostępne są promocyjne warunki darmowego konta nawet do 24 miesięcy. Część banków oferuje konta z darmowym terminalem płatniczym. Niektóre banki dają możliwość, wraz z założeniem konta firmowego, jednoczesnego dopełnienia formalności związanych z zakładaniem działalności.

Zasady oceny bankowych kont firmowych

Podobnie jak przy kontach osobistych nie zawsze dobrym wyborem będzie konto z dodatkowymi bonusami. Nie oznacza to, że takiego rodzaju konta należy omijać z daleka a każdy przedsiębiorca powinien dopasować konto firmowe do swoich potrzeb, w zakresie skali, rodzaju, zasięgu działalności.

Wszystkie banki oceniam w poszczególnych kategoriach przyznając od 0 do 10 punktów. Za najważniejsze cechy, którymi powinny charakteryzować się dobre konta bankowe są: brak kosztów założenia i prowadzenia konta, brak kosztów obsługi karty debetowej do konta, wpłat i wypłat gotówki, przelewów oraz atrakcyjne warunki oszczędzania. W podsumowaniu wyliczam średnią z ocen częściowych oraz wskazuję podstawowe zalety i wady.

Nie każdy przedsiębiorca korzysta ze wszystkich opcji dostępnych dla danego konta. Na inne parametry będzie zwracał uwagę przedsiębiorca z branży handlowej, inne uwzględni branż produkcyjna, usługowa czy też branża IT.

Koszt założenia i prowadzenia konta firmowego

Głównym kryterium, na które należy zwrócić uwagę jest koszt prowadzenia rachunku. Wybór odpowiedniego banku w tej kategorii może być trudny, ze względu na stosowaną politykę banków. W zestawieniu pojawiają się banki, które nie pobierają opłat oraz banki, które uzależniają brak opłat od wykonania innych czynności (wpłat, wysokości salda, transakcji kartą). Niektóre banki oferują zniesienie opłat jedynie w okresie promocyjnym, który trwać może przez rok lub maksymalnie dwa lata. Co do zasady żaden bank nie pobiera opłat za założenie konta ale należy zwrócić uwagę na opłaty za zamknięcie konta (szczególnie w krótkim okresie po założeniu konta). W przypadku kont firmowych odpowiedni wybór konta firmowego może mieć duże znaczenie w przyszłości, ponieważ zmiana rachunku może być utrudniona ze względu na konieczność poinformowania wszystkich kontrahentów a co za tym idzie potrzebę utrzymywania przez jakiś czas dwóch rachunków, jak również zmianę stałych zleceń np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Dodatkowym kryterium wyboru są prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych, gdzie banki oferując darmowe konto podstawowe, w wielu przypadkach już za dodatkowe konto opłaty pobierają.

Koszt obsługi karty debetowej do konta firmowego

Pomimo, iż wszystkie banki nie pobierają opłat za transakcje bezgotówkowe kartą do konta to należy przeanalizować koszty wydania, miesięcznych lub rocznych opłat jak i warunków zwolnienia z tych opłat. O Ile wydanie pierwszej karty jest bezpłatne, o tyle opłaty miesięczne nie są rzadkością. Zwolnienie z opłaty najczęściej uzależnione jest od wykonania miesięcznie operacji na określoną kwotę, rzadziej wykonanie określonej liczby transakcji. W niektórych przypadkach takiej możliwości nie ma.

Koszt wpłat i wypłat gotówki

Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych, jaki i wymogi dla przedsiębiorców obrotu bezgotówkowego powodują, że wypłaty gotówki z bankomatu tracą na znaczeniu. Nadal jednak koszty wypłat z bankomatów są istotnym czynnikiem decydującym o wyborze konta firmowego i dotyczy to zarówno bankomatów własnych jak i innych sieci.

Z punktu widzenia punktów handlowych szczególnie ważna jest kwestia kosztów związanych z wpłatą gotówki zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej (gotówka przekazywana w zamkniętej kopercie) w oddziale ale i z możliwością użycia wpłatomatu czy też wrzutni nocnej.

Koszty przelewów

Istotnym parametrem oceny konta firmowego są koszty wykonywania przelewów. Oczywiście najlepsze warunki można uzyskać wyłącznie w ramach transakcji wykonywanych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Należy zwracać szczególną uwagę w przypadku autoryzacji operacji kodami sms. Dosyć często są one płatne. Dodatkowym atutem będzie możliwość wykonywania bezpłatnych przelewów natychmiastowych. Niekiedy takie same warunki opłat i prowizji można uzyskać wykonując transakcje za pośrednictwem infolinii. Nieopłacalne jest z kolei korzystanie z usług w oddziale.

Jak widać z powyższych porównań oferta bankowych kont firmowych jest różnorodna. Odpowiedni wybór konta powinien być poprzedzony dogłębną analizą wszystkich parametrów, które należy dostosować do prowadzonej działalności gospodarczej. Warto przyjrzeć się zarówno ofertom promocyjnym jak i tym, które na pierwszy rzut oka wydają się mniej atrakcyjne.

Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych kont firmowych, zaczynając od najlepszego oraz możliwość zapoznania się z konkretnymi ofertami.

Reklama