O mnie


Od czasów liceum moim głównym zainteresowaniem był obszar zagadnień z zakresu finansów. To zaowocowało wyborem kierunku studiów związanych z rynkiem bankowym i kapitałowym. Jestem pracownikiem branży finansowej z szesnastoletnim stażem, który swoje doświadczenie zdobył w międzynarodowej korporacji, działającej w Polsce jako oddział banku a obecnie jako instytucja pożyczkowa.

Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy ryzyka kredytowego. Pracuję w obszarze produktów finansowych dla sektora motoryzacyjnego, w zakresie zagadnień operacyjnych, oceny ryzyka, prawnych, marketingowych, raportowania oraz analizy IT systemów do obsługi kredytowej (biznesowa i systemowa).

Biorę udział w procesach tworzenia i dostosowywania procedur bankowych, wewnętrznych instrukcji oraz narzędzi wspomagających proces oceny ryzyka kredytowego. Byłem odpowiedzialny za wdrożenie m.in.  Rekomendacji T KNF, Ustawy o Kredycie Konsumenckim, RODO, Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. Jestem osobą odpowiedzialną za kontakty z Biurem Informacji Kredytowej. Uczestniczę w organizowanych szkoleniach, warsztatach i kongresach związanych z tematyką finansową.

Reklama

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zawodowemu mam możliwość skuteczniejszego zarządzania prywatnymi finansami. W praktyce stosuję wiedzę korzystając z usług w wielu bankach w zakresie: kont osobistych, korzystając z nowych technologii, produktów kredytowych (kart kredytowych) i depozytowych.

DSC00965 3

Michał Koński

BANKOWE ABC

Reklama