650 zł z kartą kredytową Visa Santander
650 zł z kartą kredytową Visa Santander

ZAWNIIOSKUJ O KARTĘ W PROMOCJI

650 zł z kartą kredytową Visa Santander

Logo Santander Bank Polska

Do 650 zł zwrotu za transakcje

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:
05/01/2024 12:00 am

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „650 ZŁ Z KARTĄ KREDYTOWĄ VISA”


Dla osoby, która nie była posiadaczem jakiekolwiek karty kredytowej głównej Santander Bank Polska po 30 września 2023 r. do dnia, kiedy przystąpi do promocji. Dodatkowo jest klientem posiadającym dostęp do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Santander Bank Polska (czyli posiadającą konto).

Do 30 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania puli promocji

1. ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE PROMOCJI

650 zł z kartą kredytową VISA Santander

 

Reklama

2. ZŁÓŻ WNIOSEK O KARTĘ ORAZ ZAWRZYJ UMOWĘ W SANTANDER INTERNET LUB W APLIKACJI SANTANDER MOBILE

Zaloguj się do swojej bankowości –> Przejdź do sekcji „Oferta dla Ciebie” –> Złóż wniosek –> W 60 sekund poznasz decyzję o przyznaniu karty kredytowej (umowa zawierana elektronicznie) –> Kartę otrzymasz pocztą –> Aktywuj kartę w swojej bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.


WAŻNE !!!

Musisz posiadać lub zaktualizujesz odpowiednie zgody i dane kontaktowe:

Reklama
  • zgoda na otrzymywanie od banku informacji handlowej drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną,
  • zgoda na Elektroniczny kanał kontaktu,
  • brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez bank w celach marketingowych.

ZADANIA W PROMOCJI „650 ZŁ Z KARTĄ KREDYTOWĄ VISA”


Nagroda nr 1 – 2% zwrotu za płatności w sklepach spożywczych (do 50 zł / m-c)

Przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych po zawarciu umowy (w każdym z miesięcy), zawierając umowę w marcu, zacznij od kwietnia

1. WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ W SKLEPACH SPOŻYWCZYCH (STACJONARNYCH I INTERNETOWYCH)

Reklama

Nagrodę otrzymasz w formie uznania rachunku karty kredytowej do końca miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym wykonasz płatności kartą kredytową.


WAŻNE!!!

Możesz zyskać maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o główną kartę kredytową.

Reklama

Pełną kwotę 50 zł zwrotu uzyskasz wykonując transakcje na kwoty min. 2500 zł w miesiącu.

Uwzględniane są transakcje według kodów kategorii akceptanta (kody MCC):

  • 5411 – Sklepy spożywcze, supermarkety
  • 5499 – Sklepy spożywcze, sklepy pierwszej potrzeby i specjalne
  • 5422 – Zamrażarki i szafki mięsne
  • 5441 – Sklepy cukiernicze, cukiernie, sklepy z orzechami
  • 5451 – Sklepy z nabiałem, mleczarnie
  • 5462 – Piekarnie
  • 5300 – Hurtownie

Nagroda nr 2 – 50 zł za wykonanie minimum 10 transakcji kartą

Reklama

Przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe po zawarciu umowy (w każdym z miesięcy), zawierając umowę w marcu, zacznij od kwietnia

1. WYKONAJ MIN. 10 TRANSAKCJI KARTĄ NA DOWOLNĄ KWOTĘ (transakcje nie muszą być płatnościami w sklepach spożywczych)

Nagrodę otrzymasz w formie uznania rachunku karty kredytowej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 3 pierwszych miesięcy, w których wykonasz minimum 10 transakcji kartą kredytową

Regulamin promocji „650 zł z kartą kredytową Visa”

Reklama

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 3800 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 §2¹ kodeksu cywilnego, tj. 18,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 23,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3800 zł, całkowita kwota do zapłaty 5100,56 zł, oprocentowanie zmienne 18,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1300,56 zł (w tym: odsetki 1 120,56 zł, opłata roczna i miesięczne 180 zł).

Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 14.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Reklama
RRSO karty kredytowej

23,57%

Rodzaj promocji

Nazwa karty kredytowej

Dostępna pula w promocji

9000 kart

Rodzaj nagrody w promocji

Zwrot części wartości wykonanych transakcji (moneyback)

Kwota premii w promocji

650 zł

Kwota premii w gotówce

650 zł

Lista zadań w promocji

Transakcje kartą, Wyrażenie zgód marketingowych

You may also like…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.