Karta kredytowa 123 Santander Bank Polska
Karta kredytowa 123 Santander Bank Polska – wycofana z oferty

KARTA WYCOFANA Z OFERTY

Karta kredytowa 123 Santander Bank Polska – wycofana z oferty

Logo Santander Bank Polska

RRSO: 25,40%

Przykład reprezentatywny Karta kredytowa 123 Santander Bank Polska

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej 1|2|3, 6 100 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. 20,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 25,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 6 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 356,65 zł, oprocentowanie zmienne 20,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 256,65 zł (w tym: odsetki 2 016,65 zł, opłata roczna i miesięczne 240 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 8.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


 

Reklama
Reklama
Nazwa karty kredytowej

Organizacja płatnicza karty
RRSO karty kredytowej

25,40%

Opłata za wydanie karty

0 zł

Opłata za wznowienie karty

15 zł, wydanie nowej karty po upływie terminu ważności dotychczasowej – raz na 4 lata

Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku

0 zł, 10 zł

Warunek braku opłaty za kartę w pierwszym roku

wykonanie min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesiącu (nie dotyczy promocji jeśli jest dostępna)

Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach

0 zł, 10 zł

Warunek braku opłaty za kartę w kolejnych latach

wykonanie min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesiącu (nie dotyczy promocji jeśli jest dostępna)

Okres bezodsetkowy (grace period)

54 dni

Minimalna kwota do spłaty karty kredytowej

5%, nie mniej niż 50 zł

Oprocentowanie po okresie bezodsetkowym

18,5%

Minimalny limit karty

1000 zł

Minimalny wymagalny dochód

650 zł

Opłata za przelew z karty kredytowej lub za wypłatę z bankomatu

4% min. 10 zł

Opłata za transakcje kartą kredytową związane z hazardem i grami losowymi

4% min. 10 zł

Prowizja za przewalutowanie

2,8%

Rozłożenie na raty karty kredytowej

Usługa "Ratio", min. kwota 200 zł

Okres rozłożenia na raty karty kredytowej

3 – 72 miesiące

Opłata za rozłożenie na raty karty kredytowej

1% min. 5 zł

Oprocentowanie rozłożenia na raty karty kredytowej

14,5%

Moneyback karty kredytowej

Maksymalnie 760 zł/rok, 63 zł/m-c; 1% sport, rozrywka i rekreacja; 2% za odzież i obuwie; 3% w restauracjach

Płatności mobilne
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.