Konto Jakże Osobiste dla młodych Alior Bank
Konto Jakże Osobiste dla młodych Alior Bank

ZAŁÓŻ KONTO

Konto Jakże Osobiste dla młodych Alior Bank

Logo Alior Bank
Nazwa konta osobistego

Zalety konta osobistego

Opłata za konto osobiste

0 zł, 10 zł

Warunek braku opłaty za konto *

0 zł – do ukończenia 26. lat, później wymagabe wpływy na konto w wysokości jednorazowo min. 1 500 zł

Organizacja płatnicza karty

Opłata za wydanie karty

0 zł

Opłata za wznowienie karty

0 zł

Opłata za kartę do konta osobistego

0 zł, 5 zł

Warunek braku opłaty za kartę *

0 zł do ukończenia 18 lat, później wymagane płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym od ostatniego dnia poprzedniego do przedostatniego dnia danego miesiąca

Prowizja za przewalutowanie

0%

Opłata za bankomaty własne

0 zł

Opłata za bankomaty obce

0 zł, 2,50 zł

Opłata za bankomaty zagraniczne

0 zł, 2,50 zł, 5 zł

Warunek braku opłaty za bankomaty *

0 zł jeśli wybrana korzyść do konta „Bezpłatne bankomaty za granicą”; 2,50 zł – dotyczy transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty do płatności gotówkowych w EUR, 0 zł jeśli wybrana korzyść do konta „Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce”

Wypłata BLIKIEM z bankomatu

0 zł

Wypłata / wpłata gotówki w oddziale

0 zł

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0,2% min. 1 zł, 0,35% min. 1 zł, 0,6% min. 1 zł, 0,2% min. 1 zł (Alior Bank) / 0,35% min. 1 zł (Planet Cash) / 0,6% min. 1 zł (pozostałe)

Opłata za cashback

0 zł

Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA)

0 zł, 5 zł, 8 zł

Przelew natychmiastowy internet

0 zł, 0 zł za 5 przelewów / m-c, jeśli wybrana korzyść do konta, 5 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA)

30 zł, 50 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS

0 zł

Płatności mobilne

, , , , , , , , ,

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.