Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy
Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy

ZAŁÓŻ KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy

Logo Citi Handlowy

do 5,0% do odwołania

Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy

Podwyższone oprocentowanie dotyczy środków zgromadzonych na koncie SuperOszczędnościowym tylko do kwoty 20 tys. w danej walucie. Nadwyżka środków, tj. kwota powyżej 20 tys. oprocentowana jest według aktualnej stawki w Tabeli Oprocentowania.

Kiedy odsetki nie zostaną naliczone na Koncie SuperOszczędnościowym?

Bank nalicza odsetki na koncie SuperOszczędnościowym na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem miesięcy, w których Klient dokonał transakcji obciążającej Konto SuperOszczędnościowe.

Reklama

Niezależnie od dnia i wysokości kwoty wypłaconej z konta SuperOszczędnościowego w danym miesiącu, za pozostałe na tym koncie środki nie naliczą się odsetki na koniec tego miesiąca.

Gwarancja depozytów Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy

Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.

Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Reklama
Reklama
Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

5,0%

Minimalna kwota lokaty

Brak minimalnej kwoty

Maksymalna kwota lokaty

20000 zł

Gwarancja depozytów

Polska

Kapitalizacja odsetek

Miesięczna

Opłata za konto oszczędnościowe

0 zł, 0 zł – gdy w danym miesiącu wpływy z tytułu wynagrodzenia na Konto Osobiste min. 2 000 zł (opłata nie dotyczy Klientów z Kontem Osobistym Citigold, Private Client), 15 zł

Przelew internetowy wewnętrzny / pierwszy przelew zewnętrzny z konta oszczędnościowego w miesiącu

0 zł

Kolejne wypłaty z konta oszczędnościowego w miesiącu

10 zł

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.