Lokata Dla Ciebie Raiffeisen Digital Bank
Lokata Dla Ciebie Raiffeisen Digital Bank

ZAŁÓŻ KONTO OSOBISTE I LOKATĘ

Lokata Dla Ciebie Raiffeisen Digital Bank

Logo Raiffeisen Digital Bank

7,2% na 3 lub 6,1% na 6, 12 m-cy

Lokata Dla Ciebie Raiffeisen Digital Bank

Promocja Lokata Dla Ciebie – dlaczego skorzystać:

  • Lokata terminowa online na okres 3, 6 lub 12 miesięcy
  • Korzystne oprocentowanie lokaty nawet do 7,2% w skali roku
  • Można otworzyć jedną lub więcej lokat terminowych online przy minimalnej wpłacie 100 zł i maksymalnej kwocie 200 000 zł, a łącznie 1 000 000 zł
  • Lokata dostępna dla nowych i aktualnych Klientów banku
Lokata online           Oprocentowanie 
Lokata online na 3 miesiące7,2% w skali roku
Lokata online na 6 miesięcy6,1% w skali roku
Lokata online na 12 miesięcy 6,1% w skali roku

Gwarancja depozytów Lokata Dla Ciebie Raiffeisen Digital Bank

Raiffeisen Digital Bank AG podlega przepisom austriackiej ustawy o systemach gwarantowania depozytów i rekompensat dla inwestorów (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) i jest członkiem Österreichische Raiffeisen Sicherungseinrichtung eGen. Tym samym depozyty klientów Raiffeisen Digital Bank są objęte gwarancją maksymalnie do kwoty EUR 100 000 na Klienta.

Podstawowe informacje na temat ochrony środków zgromadzonych na rachunku.

Reklama

Podatek od zysków kapitałowych dla rachunków w Raiffeisen Digital Bank z siedzibą w Austrii

Zgodnie z regulacjami podatkowymi w Austrii, Bank ma obowiązek dokonywać odliczenia podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 25% od odsetek naliczonych dla osób posiadających Lokatę Dla Ciebie, przy czym odliczenie to dotyczy zarówno odsetek wypłaconych, jak i kapitalizowanych. Pobór tego podatku z Rachunku Oszczędnościowego Start następuje miesięcznie, w dniu realizacji wypłaty (kapitalizacji) odsetek, czyli na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Klienci, którzy nie posiadają podatkowego miejsca zamieszkania ani nie są rezydentami w Austrii zgodnie sekcją 1 Rozporządzenie o drugim miejscu zamieszkania [Zweitwohnsitzverordnung] (Austriacki Federalny Dziennik Ustaw II [BGBl. II] Nr. 528/2003), mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych w Austrii. Wymagane jest dostarczenie do Banku adekwatnych dowodów na brak rezydencji w Austrii, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Banku.

Raiffeisen Digital Bank AG funkcjonuje jako bank austriacki, stąd w każdej z wymienionych sytuacji obowiązkiem podatnika jest uwzględnić w polskiej deklaracji podatkowej dochody pochodzące z odsetek naliczonych przez Raiffeisen Digital Bank AG, bez względu na fakt, czy został pobrany w Austrii podatek od tych dochodów. W przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia podatku w Austrii, do Twoich dochodów z odsetek będzie stosowany wyłącznie polski podatek w stawce 19%.

Reklama

Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Reklama
Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

, ,

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

7,2%

Oprocentowanie 3 miesiące

7,2%

Oprocentowanie 6 miesięcy

6,1%

Oprocentowanie 12 miesięcy

6,1%

Minimalna kwota lokaty

100 zł

Maksymalna kwota lokaty

1000000 zł, 200000 zł

Gwarancja depozytów

Austria

Kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu

You may also like…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.