Lokata Facto BFF Bank
Lokata Facto BFF Bank

ZAŁÓŻ LOKATĘ

Lokata Facto BFF Bank

Logo BFF Bank

do 5,25% na 3 do 9 miesięcy

Lokata Facto BFF Bank

  • Bank nie pobiera opłat w związku z prowadzeniem Rachunku Depozytowego.
  • Warunkiem założenia Lokaty Facto jest otwarcie Rachunku Depozytowego.
  • Lokata Facto otwierana jest na podstawie Dyspozycji złożonej przez Klienta w Bankowości Elektronicznej.
  • Maksymalna kwota Lokat Facto oraz Rachunku Depozytowego prowadzonych jednocześnie dla Klienta nie może przekroczyć kwoty 12 000 000 złotych.
  • Po upływie Okresu Lokaty, Bank dokonuje przeksięgowania środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Facto wraz z należnym Oprocentowaniem na Rachunek Depozytowy.
  • Przygotuj swój dowód tożsamości oraz numer rachunku zewnętrznego, który powiązany będzie z rachunkiem depozytowym Lokaty Facto. Zwróć uwagę, żeby był to rachunek indywidualny w polskim banku, którego dane będą takie same, jak te, które wskazano we wniosku rejestracyjnym. Zatwierdź wniosek.
  • Zaloguj się do bankowości elektronicznej za pomocą loginu z wiadomości email z adresu powiadomienia@bff.com. Jednorazowe hasło otrzymasz SMS’em.
  • Wykonaj przelew aktywacyjny z podanego wcześniej rachunku zewnętrznego na dowolną kwotę. Numer rachunku depozytowego znajdziesz od razu po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej.
  • Wybierz okres trwania Lokaty i ciesz się zyskami.

Gwarancja depozytów Lokata Facto BFF Bank

Depozyty zgromadzone na lokatach Facto w BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce są gwarantowane przez Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – włoski odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki pieniężne deponowane przez Klientów są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami włoskiego prawa. Fundusz zapewnia każdemu klientowi pokrycie środków w wysokości do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta, w ciągu: 15 dni roboczych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 10 dni roboczych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 7 dni roboczych od 1 stycznia 2024 r.
Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

, , , , , , , , ,

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

5,25%

Oprocentowanie 1 miesiąc

4,75%

Oprocentowanie 3 miesiące

5,25%

Oprocentowanie 6 miesięcy

5,25%

Oprocentowanie 9 miesięcy

Oprocentowanie 12 miesięcy

5,0%

Oprocentowanie 18 miesięcy

4,25%

Oprocentowanie 24 miesiące

4,0%

Oprocentowanie 36 miesięcy

3,0%

Oprocentowanie 48 miesięcy

2,5%

Oprocentowanie 60 miesięcy

2,5%

Minimalna kwota lokaty

5000 zł

Maksymalna kwota lokaty

Bez ograniczeń

Gwarancja depozytów

Włochy

Kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.