Lokata Standardowa Bank Pekao SA
Lokata Standardowa Bank Pekao SA

ZAŁÓŻ KONTO Z LOKATĄ

Lokata Standardowa Bank Pekao SA

Logo Bank Pekao SA

do 4,0% na 12 miesięcy

Lokata Standardowa Bank Pekao SA

  • lokatę otwierasz jako odnawialną lub nieodnawialną – lokata odnawialna po upływie okresu umownego automatycznie odnawia się na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia.
  • stałe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy
  • lokaty na 6 i 12 miesięcy otworzysz w Pekao24, w PeoPay i w oddziale
  • lokatę na 3 miesiące możesz otworzyć wyłącznie u doradcy w oddziale
OkresOferta DetalicznaOferta PremiumOferta Private Banking
6 miesięcy3,50%3,75%4,00%
12 miesięcy3,75%4,00%4,25%

Lokata Standardowa może być otwierana jako lokata odnawialna lub nieodnawialna, zgodnie z dyspozycją Klienta. Odsetki od Lokaty Standardowej są wypłacane na koniec okresu lokaty.
Oferta Detaliczna – oferta dla klienta otwierającego lokatę z innego rachunku niż: Konto Świat Premium, Eurokonto Prestiżowe czy Konto Private Banking
Oferta Premium – oferta dla klienta otwierającego lokatę z Konta Świat Premium
Oferta Private Banking – oferta dla klienta otwierającego lokatę z Eurokonta Prestiżowego lub Konta Private Banking

Gwarancja depozytów Lokata Standardowa Bank Pekao SA

Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.

Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

,

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

4,0%

Oprocentowanie 6 miesięcy

3,75%, 3,5%

Oprocentowanie 12 miesięcy

3,75%, 4,0%

Minimalna kwota lokaty

1000 zł

Maksymalna kwota lokaty

Bez ograniczeń

Gwarancja depozytów

Polska

Kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.