Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta
Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta

ZAWNIIOSKUJ O KARTĘ W PROMOCJI

Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta

Logo Citi Handlowy

Do 480 zł / rok, w tym zwrot za transakcje na stacjach i myjniach BP

Masz
3 miesiące
na skorzystanie z promocji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta”


Dla osób nieposiadających, które nie posiadały karty w Citi Handlowy od dnia 1 lipca 2023 r.

Do 30 września 2024 r.
1. Złóż wniosek o wydanie karty na dedykowanej stronie internetowej promocji „Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta”
Na podstawie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną a następnie potwierdzenie biometrią (selfie), w trakcie rozmowy z konsultantem.

2. Za pomocą aplikacji Citi Mobile aktywuj kartę

3. W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie karty, dostarcz wymagany przez Citi, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku dochody.

WAŻNE !!!

W przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego dochód nagroda będzie wypłacana maksymalnie przez 36 okresów rozliczeniowych (maksymalnie 720 zł), w przypadku braku dokumentu potwierdzającego dochód, maksymalnie przez 30 okresów rozliczeniowych (maksymalnie 600 zł)


ZADANIA W PROMOCJI „Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta”


Nagroda nr 1 – Zwrot za transakcje kartą, w tym na stacjach BP

W danym okresie rozliczeniowym karty, maksymalnie przez 36 okresów rozliczeniowych

W CIĄGU DANEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO:

– WYKONAJ KARTĄ TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI MIN. 500 ZŁ,
– W TYM 250 ZŁ NA STACJACH BENZYNOWYCH OZNACZONYCH LOGO SIECI BP W POLSCE
(wliczane również transakcje kartą dodatkową)
W przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego dochód nagroda 20 zł będzie wypłacana, po spełnieniu warunków, maksymalnie przez 36 okresów rozliczeniowych (maksymalnie 720 zł)
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dochód nagroda 20 zł będzie wypłacana, po spełnieniu warunków, maksymalnie przez 30 okresów rozliczeniowych (maksymalnie 600 zł)
Nagroda 20 zł miesięcznie jako spłata zadłużenia karty (gotówka na konto karty), zwrot zostanie zaksięgowany na rachunku karty w ciągu trzech dni roboczych od zlecenia przeksięgowania


Nagroda nr 2 – Zwrot za transakcje kartą na myjniach samochodowych przy stacjach BP

W danym okresie rozliczeniowym karty, maksymalnie przez 24 okresy rozliczeniowe

W CIĄGU DANEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO:

– WYKONAJ KARTĄ TRANSAKCJE O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ MIN. 20 ZŁ, NA TERMINALU MYJIN RĘCZNEJ, NA STACJI BENZYNOWEJ OZNACZONEJ LOGO SIECI BP W POLSCE
Nagroda 20 zł miesięcznie jako spłata zadłużenia karty (gotówka na konto karty), zwrot zostanie zaksięgowany na rachunku karty do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki przyznania tej nagrody

WAŻNE !!!

Jeśli nie spełniłeś warunków promocji w danym okresie nie tracisz prawa do uzyskania nagrody w kolejnych okresach.

Transakcje kwalifikujące do uzyskania nagrody

Transakcje bezgotówkowe za wyjątkiem transakcji szczególnych: przelew z rachunku karty, usługi w zakresie gier losowych, hazardowych, wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie.


Regulamin promocji „Niesamowite zwroty z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta”


Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Motokarta-BP. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 20,15% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 6000 zł , całkowita kwota do zapłaty 6618,1 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 18,5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 618,10 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 618,10 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 551,51 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 03/01/2024 na reprezentatywnym przykładzie.

RRSO karty kredytowej

20,15%

Rodzaj promocji

Nazwa karty kredytowej

Dostępna pula w promocji

Brak ograniczeń

Rodzaj nagrody w promocji

Zwrot części wartości wykonanych transakcji (moneyback)

Kwota premii w promocji

1200 zł

Kwota premii w gotówce

1200 zł

Lista zadań w promocji

Transakcje kartą

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.