Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię
Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię

ZAŁÓŻ KONTO W PROMOCJI

Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię

Logo Nest Bank

Do 5000 zł przelewem na konto (w tym 700 zł do Allegro) w promocji

PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. SPRAWDŹ INNE PROMOCJE

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „OTWÓRZ BIZNEST KONTO I ODBIERZ PREMIĘ” + „NAWET 400 ZŁ ZA TERMINAL PŁATNICZY”


Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku tj.:
1) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń,
2) posiadających siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce,
3) nieposiadających Rachunku Firmowego w Banku od 01.01.2021 r. (włącznie).

Do 31 stycznia 2024 r.

1 . Złożenie wniosku o otwarcie konta


2. W ciągu 14 dni zawrzyj umowę (wymagane wyrażenie zgód marketingowych)

Reklama

Zgody Marketingowe –zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Nest Banku:

w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:

– za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz

Reklama

– w rozmowie telefonicznej oraz

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz

– za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;

Reklama

w przypadku pozostałych form prawnych:

– w rozmowie telefonicznej oraz

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu).

Reklama

3. Złóż wniosek o terminal płatniczy w trakcie składania wniosku o konto firmowe lub później w bankowości internetowej lub mobilnej


WAŻNE !!!

Nowe Konto Firma na Allegro, czyli NIP, który do tej pory nie był zarejestrowany w bazie Allegro.

ZADANIA W PROMOCJI „OTWÓRZ BIZNEST KONTO I ODBIERZ PREMIĘ” + „NAWET 400 ZŁ ZA TERMINAL PŁATNICZY”


Nagroda nr 1 – Nagroda 50 zł za założenie konta

Reklama

Do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta

1. Wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową kartą, BLIKIEM lub przelew zewnętrzny

Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii

Nagroda nr 2 – Nagroda 250 zł (5 x 50 zł) za aktywne korzystanie z konta

Reklama
W każdym kolejnym z 5 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta

1. Zapewniaj wpływy min. 5000 zł /  m-cznie

2. Wykonuj płatności pełnej składki do ZUS lub zaliczki podatku dochodowego do US

3. Wykonuj min. 3 transakcje z wymienionych:
– transakcje BLIK
– transakcje bezgotówkowe kartą
– przelewy (oprócz przelewów na własny rachunek w Nest Banku)

Reklama
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii

WAŻNE !!!

Wpływy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych zaksięgowana na Rachunku Firmowym, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku, kredytów udzielonych przez Nest Bank oraz lokat.

Nagroda nr 3 – Nagroda – 700 za zawarcie umowy kredytu firmowego

W ciągu 180 dni (pół roku) od złożenia wniosku o rachunek firmowy

1. Zawrzyj umowę o kredyt firmowy

Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii

Nagroda nr 4 – Nagroda – 300 zł za saldo na rachunku firmowym

W każdym kolejnym z 6 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta

1. W pełnym miesiącu kalendarzowym średnie saldo na rachunku firmowym będzie wynosić co najmniej 50000 zł
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii

Nagroda nr 5 – Nagroda – 600 zł za wymianę waluty

W każdym kolejnym z 12 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta

1. W pełnym miesiącu kalendarzowym dokonasz przewalutowania pomiędzy swoimi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę 10000 euro

Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii

Nagroda nr 6 – Nagroda do 400 zł na konto za terminal płatniczy

W ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal płatniczy

1. Podpisz umowę o terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa 

2. Wyraź zgodę (i nie odwołuj do czasu wypłaty nagrody) na przekazywanie informacji marketingowych za pomocą e-maila, SMS, powiadomienia PUSH, telefonu

3. W umowie terminala wskaż rachunek firmowy w Nest Bank do otrzymywania rozliczeń

4. Zrealizuj wymagany obrót na terminalu (średnia w każdym z trzech pełnych miesięcy po aktywacji terminala)

Wysokość PremiiObrót na Terminalu
100 zł (Aplikacja Nest POS)5 000 zł i więcej
100 zł5 000 zł – 7 999,99 zł
200 zł8 000 zł – 9 999,99 zł
300 zł10 000 zł – 14 999,99 zł
400 zł15 000 zł i więcej
Nagrodę otrzymasz na konto firmowe, do końca piątego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala

Nagroda nr 7 – Nagroda – 700 zł na karcie podarunkowej Allegro

Do 31.01.2024 r.

1. Załóż nowe Konto Firma na Allegro z linku, który otrzymasz w aplikacji mobilnej po założeniu konta firmowego
(aby otrzymać wiadomość, wyraź zgodę marketingową podczas składania wniosku o konto)

2. Wystaw min. 1 ofertę na Koncie Firma na Allegro w czasie trwania promocji

3. Wskaż konto firmowe Nest Bank jako konto do wypłat za wystawione i sprzedane oferty na Allegro

Nagrodę otrzymasz po upływie 7 dni roboczych od spełnienia warunków, w formie elektronicznej na swój adres e-mail, podany pod Kontem Firma Allegro.

Regulamin promocji „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię”

Regulamin promocji Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię 700 zł do Allegro

Regulamin promocji „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Regulamin promocji Polecam Nest Bank – Edycja 3

Reklama
Rodzaj promocji

Nazwa konta firmowego

Dostępna pula w promocji

Brak ograniczeń

Rodzaj nagrody w promocji

Przelew gotówki na konto, Voucher Allegro

Kwota premii w promocji

5000 zł

Kwota premii w gotówce

5000 zł

Lista zadań w promocji

Przelew do ZUS lub US, Przelewy z konta przez bankowość elektroniczną, Transakcje BLIKIEM, Transakcje kartą, Transakcje wymiany walut, Utrzymanie wskazanego średniego salda w miesiacu, Zawarcie umowy o kredyt firmowy, Zawarcie umowy o terminal płatniczy

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.