Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę Konto Przekorzystne Pekao SA
Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę Konto Przekorzystne Pekao SA

ZAŁÓŻ KONTO W PROMOCJI

Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę Konto Przekorzystne Pekao SA

Logo Bank Pekao SA

Do 200 zł przelewem na konto w promocji

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:
04/04/2024 12:00 am

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „OTWÓRZ KONTO NA SELFIE I OTRZYMAJ NAGRODĘ”


Dla osób nieposiadających (także jako współwłaściciel) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych i/lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej od 01.08.2021 r. do 08.01.2024 r.

* Umowa powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online na stronie internetowej (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, umowę można zawrzeć w oddziale naszego banku)

Na Dzień przystąpienia do Promocji, nie posiadasz w naszym banku żadnego produktu kredytowego.

Reklama

Do 3 kwietnia 2024 r.

1. ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA RAZEM Z KARTĄ PŁATNICZĄ I APLIKACJĄ MOBILNĄ PEOPAY

Wybierz formę zawarcia umowy. Umowa powinna być zawarta poprzez: stronę internetową Banku (online), aplikację PeoPay (mobilnie)

Reklama

Jeśli nie uda się zawrzeć umowy w tych kanałach ze względu na problemy z weryfikacją tożsamości, możesz zawrzeć umowę w oddziale Banku.


2. PODPISZ UMOWĘ


ZADANIA W PROMOCJI „OTWÓRZ KONTO NA SELFIE I OTRZYMAJ NAGRODĘ”


Nagroda nr 1 – 50 zł w promocji za założenie konta

Reklama

Do 03.04.2024 r. podpisz umowę o konto

1. NAGRODA ZA SAMO ZAŁÓŻENIE KONTA

Nagrodę 50 zł w gotówce na konto otrzymasz:

Reklama

a) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 9.01.2024 r. do 31.01.2024 r., do 15.03.2024 r.

b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.02.2024 r. do 29.02.2024 r., do 15.04.2024 r.

c) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.03.2024 r. do 3.04.2024 r., do 15.05.2024 r.

Reklama

Nagroda nr 2 – 150 zł w promocji za korzystanie konta

W trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych po otwarciu konta (zakładając konto w styczniu, wykonaj w lutym, marcu i kwietniu)

1. WYKONAJ MIN. 5 TRANSAKCJI KARTĄ DO KONTA

Reklama

Nagrodę 150 zł w gotówce na konto otrzymasz:

a) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 9.01.2024 r. do 31.01.2024 r., do 15.06.2024 r.,

b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.02.2024 r. do 29.02.2024 r., do 15.07.2024 r.,

Reklama

c) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.03.2024 r. do 3.04.2024 r., do 15.08.2024 r.


WAŻNE !!!
Do transakcji nie zostaną zaliczone:
– transakcje BLIK;
– internetowe przekazy pieniężne (określonych kodem MCC 4829),
– przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (określonych kodem MCC 6050),
– przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne) (określonych kodem MCC 6051).
Reklama
Rodzaj promocji

Nazwa konta osobistego

Dostępna pula w promocji

Brak ograniczeń

Rodzaj nagrody w promocji

Przelew gotówki na konto

Kwota premii w promocji

200 zł

Kwota premii w gotówce

200 zł

Lista zadań w promocji

Transakcje kartą

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.