Polecam PKO Bank Polski
Polecam PKO Bank Polski

ZAŁÓŻ KONTO W PROGRAMIE POLECEŃ

Polecam PKO Bank Polski

Logo PKO BP
DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:
04/01/2024 12:00 am

Zadania do wykonania przez POLECAJĄCEGO – Polecam PKO Bank Polski


Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecająca posiada konto osobiste w PKO BP (nie dotyczy kont Inteligo) od minimum 90 dni liczonych wstecz od dnia rozpoczęcia danej Edycji Programu;
 • osoba polecająca zarejestrowała się do programu „Polecam PKO Bank Polski” i wypełniając formularz rejestracyjny, wpisała swój numer telefonu podany w banku i zaakceptowała regulamin;
 • osoba polecająca przekazała osobie polecanej kod polecenia, czyli swój numer telefonu z formularza rejestracyjnego (nr tel. musi być taki sam, jak nr tel. podany w banku).

Konto za Zero, Konto bez Granic, Konto dla Młodych oraz w przypadku posiadaczy konta w ramach Bankowości Osobistej Konto Aurum, Konto Platinium II i dodatkowo Konto dla Dziecka

 • osoba polecająca wyraziła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie;
 • osoba polecająca podała swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu;
 • osoba polecająca wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem telefonu, na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, Bankowości elektronicznej).

Nagroda dla POLECAJĄCEGO – Polecam PKO Bank Polski


Nagroda dla polecającego:

Reklama
 • 50 zł – za Konto dla Młodych (maksymalnie 10 poleceń);
 • 100 zł – za Konto za Zero lub Konto bez Granic (maksymalnie 10 poleceń);

dla osób posiadających konto w ramach Bankowości Osobistej:

 • 200 zł – za konto Aurum lub Platinium II (maksymalnie 10 poleceń):

 

 • dodatkowo wraz z założeniem jednego z powyższych kont – 50 zł – za Konto dla Dziecka (maksymalnie 10 poleceń).

Nagroda będzie wypłacona do 14 dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.

Reklama

Zadania do wykonania przez POLECANEGO – Polecam PKO Bank Polski


Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecana nie posiadała (nie jest rozpatrywany wniosek) konta osobistego w PKO BP (nie dotyczy kont Inteligo) od minimum 36 miesięcy liczonych wstecz od dnia rozpoczęcia danej Edycji Programu;
 • osoba polecana z wykorzystaniem kodu polecenia (wpisując przy składaniu wniosku) założy jedno z kont: Konto za Zero, Konto bez Granic, Konto dla Młodych oraz w przypadku posiadaczy konta w ramach Bankowości Osobistej Konto Aurum, Konto Platinium II;
 • konto nie może być kontem wspólnym;
 • osoba polecana, podczas składania wniosku o konto, wyrazi zgody na otrzymywanie od PKO BP informacji marketingowych (w tym handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących oraz nie odwoła tej zgody do dnia wydania nagrody;
 • osoba polecana w ciągu 30 dni od otwarcia konta:
   • KONTO ZA ZERO 
  • wykona min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą oraz min. 3 płatności BLIK w wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK powiązanych z kontem PKO BP lub wykona transakcje bezgotówkowe kartą i/lub płatności BLIK na kwotę min. 500 zł;
   • KONTO BEZ GRANIC
  • wykona min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą oraz min. 3 płatności BLIK w wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK powiązanych z kontem PKO BP lub wykona transakcje bezgotówkowe kartą i/lub płatności BLIK na kwotę min. 1000 zł;
   • KONTO DLA MŁODYCH
  • wykona min. 1 transakcję bezgotówkową kartą oraz min. 1 płatność BLIK w wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK powiązanych z kontem PKO BP lub wykona transakcje bezgotówkowe kartą i/lub płatności BLIK na kwotę min. 200 zł;
   • KONTO AURUM (polecać może tylko osoba posiadająca konto w ramach Bankowości Osobistej)
  • wykona min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą oraz min. 3 płatności BLIK w wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK powiązanych z kontem PKO BP lub wykona transakcje bezgotówkowe kartą i/lub płatności BLIK na kwotę min. 1000 zł;
   • KONTO PLATINIUM II (polecać może tylko osoba posiadająca konto w ramach Bankowości Osobistej)
  • wykona min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą oraz min. 3 płatności BLIK w wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK powiązanych z kontem PKO BP lub wykona transakcje bezgotówkowe kartą i/lub płatności BLIK na kwotę min. 1500 zł.
   • PKO KONTO DLA DZIECKA
  • zamówienie przez przedstawiciela ustawowego karty debetowej PKO Junior dla dziecka
  • dziecko wykona min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową PKO Junior

Program może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez PKO BP, o ile regulamin właściwy dla danej promocji nie stanowi inaczej.


Nagroda dla POLECANEGO – Polecam PKO Bank Polski


Nagroda dla polecanego:

Reklama
 • 50 zł – za Konto dla Dziecka;
 • 50 zł – za Konto dla Młodych;
 • 100 zł – za Konto za Zero;
 • 150 zł – za Konto bez Granic;

dla osób posiadających konto w ramach Bankowości Osobistej:

 • 200 zł – za konto Aurum;
 • 250 zł – za konto Platinium II.

Nagroda będzie wypłacona do 14 dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.


Regulamin ramowy programu „Polecam PKO Bank Polski”

Reklama

Zasady XI edycji programu „Polecam PKO Bank Polski”

Reklama
Czy polecenie łączy się z promocją?

Nie

Zadania polecającego

Przystąpenie do aktualnej edycji programu, Wyrażone zgody marketingowe

Nagroda dla polecającego

Gotówka na konto

Zadania polecanego

Transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM, Użycie kodu polecenia przy zakładaniu konta, Wyrażone zgody marketingowe

Nagroda dla polecanego

Gotówka na konto

Czy polecony też może polecać?

Tak

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.