Velokonto Firma Promocja z premią do 1000 PLN
Velokonto Firma Promocja z premią do 1000 PLN

ZAŁÓŻ KONTO W PROMOCJI

Velokonto Firma Promocja z premią do 1000 PLN

Logo VeloBank

Do 1000 zł przelewem na konto w promocji

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:
06/01/2024 12:00 am

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „VELOKONTO FIRMA PROMOCJA Z PREMIĄ DO 1000 PLN”


Promocja skierowana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w danym miesiącu spełnią łącznie poniższe warunki i otworzą VeloKonto Firma po 15.01.2024 r.


Do 31 maja 2024 r.

1. Złóż wniosek o otwarcie konta firmowego i podpisz umowę

Reklama

ZADANIA W PROMOCJI „VELOKONTO FIRMA PROMOCJA Z PREMIĄ DO 1000 PLN”


Dotyczy wszystkich nagród

W każdym miesiącu spełnisz łącznie poniższe warunki (przez 6 miesięcy)

1. Utrzymaj na Velokonto Firma średnie saldo na poziomie minimum 3 000 zł

Reklama

2. Wykonaj z Velokonto Firma przynajmniej jeden przelew w miesiącu do ZUS i US


WAŻNE!!!

Średniomiesięczne saldo – suma średnich sald na koniec każdego dnia, dzielona przez liczbę dni w miesiącu. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki rachunkach walutowych przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki ulokowane na rachunkach depozytów.

Reklama

Nagroda nr 1 – 120 zł za otwarcie rachunku firmowego VeloKonto Firma

1. Nagroda za założenie konta (+ spełnione warunki powyżej)

Nagrodę 120 zł otrzymasz na otwarte konto firmowe do 15 dnia kolejnego miesiąca

Nagroda nr 2 – 400 zł za skorzystanie z kredytu

W trakcie trwania promocji

Reklama

1. Zawrzyj pierwszą umowę kredytu w rachunku bieżącym na min. 100000 zł

Nagrodę 400 zł otrzymasz jednorazowo na otwarte konto firmowe do 15 dnia kolejnego miesiąca (płatna w następnym miesiącu po uruchomieniu kredytu)


Nagroda nr 3 – 120 zł za podpisanie umowy o terminal

W trakcie trwania promocji

Reklama

1. Podpisz umowę o terminal z firmą Planet Pay

Nagrodę 120 zł otrzymasz jednorazowo na otwarte konto firmowe do 15 dnia kolejnego miesiąca (płatna w następnym miesiącu po podpisaniu umowy)


Nagroda nr 4 – 90 zł za skorzystanie z oferty wynajmu urządzeń elektronicznych

W trakcie trwania promocji

Reklama

1. Skorzystaj z oferty wynajmu urządzeń elektronicznych w ramach oferty Digital Care skierowanej do klientów banku

Nagrodę 90 zł otrzymasz jednorazowo na otwarte konto firmowe do 15 dnia kolejnego miesiąca (płatna w następnym miesiącu po podpisaniu umowy)


Nagroda nr 5 – 6 x 35 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych

Przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku VeloKonto Firma

Reklama

1. Wykonaj transakcje bezgotówkowe na min. 1 000 zł (bez przelewów do ZUS, US, transakcji wycofanych lub anulowanych)

Nagrodę 35 zł otrzymasz na otwarte konto firmowe do 15 dnia kolejnego miesiąca (po spełnieniu warunków za poprzedni miesiąc)


Nagroda nr 6 – 6 x 10 zł za utrzymanie średniego salda powyżej 20000 zł na rachunku

Przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku VeloKonto Firma

1. Utrzymaj średnie salda powyżej 20000 zł na rachunku VeloKonto Firma

Nagrodę 10 zł otrzymasz na otwarte konto firmowe do 15 dnia kolejnego miesiąca (po spełnieniu warunków za poprzedni miesiąc)


Regulamin promocji „Velokonto Firma Promocja z premią do 1000 PLN”

Reklama
Rodzaj promocji

Nazwa konta firmowego

Dostępna pula w promocji

Brak ograniczeń

Rodzaj nagrody w promocji

Przelew gotówki na konto

Kwota premii w promocji

1000 zł

Kwota premii w gotówce

1000 zł

Lista zadań w promocji

Przelew do ZUS lub US, Transakcje kartą, Utrzymanie wskazanego średniego salda w miesiacu, Zawarcie umowy najmu urządzeń elektronicznych, Zawarcie umowy o kredyt firmowy, Zawarcie umowy o terminal płatniczy

You may also like…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.