Visa Comfort Santander Consumer Bank
Visa Comfort Santander Consumer Bank

ZŁÓŻ WNIOSEK O KARTĘ

Visa Comfort Santander Consumer Bank

Logo Santander Consumer Bank

RRSO: 28,42%

Przykład reprezentatywny – karta kredytowa Comfort Santander Consumer Bank

Dla karty kredytowej Comfort oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 3000 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 18,50 % spłacanego w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient posiada umowę o kartę kredytową przez okres 12 miesięcy wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 05.10.2023 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 3000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 3688,16 zł; całkowity koszt kredytu: 688,16 zł i obejmuje odsetki: 485,34 zł, opłatę miesięczną za obsługę karty: 104,50 zł, składkę z tytułu ubezpieczenia indywidualnego: 115,20 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 28,42 %.

Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort dostępnej w zakładce Dokumenty.

Dla karty kredytowej Comfort oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. dla limitu kredytowego w kwocie 3000 zł (całkowita kwota kredytu), z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 18,50 %, wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej, a następnie spłaconego w całości w terminie wskazanym na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) jako termin spłaty kwoty minimalnej oraz zakładając, że w kolejnych okresach rozliczeniowych, po dokonaniu spłaty całości uprzednio wykorzystanego limitu, limit będzie ponownie wykorzystywany i spłacany analogicznie oraz przy założeniu, że Klient posiada kartę kredytową przez okres 12 miesięcy, z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej – przy uwzględnieniu powyższych założeń – w kwocie 0,00 zł wyliczenia na dzień 05.10.2023 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 3000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 3115,20 zł; całkowity koszt kredytu 115,20 zł, który obejmuje odsetki: 0,00 zł, składkę z tytułu ubezpieczenia indywidualnego: 115,20 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,81 %.


 

Nazwa karty kredytowej

Organizacja płatnicza karty

RRSO karty kredytowej

28,42%

Opłata za wydanie karty

0 zł

Opłata za wznowienie karty

0 zł

Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku

0 zł, 9,50 zł

Warunek braku opłaty za kartę w pierwszym roku

Wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty

Opłata za użytkowanie karty w kolejnych latach

0 zł, 9,50 zł

Warunek braku opłaty za kartę w kolejnych latach

wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie

Okres bezodsetkowy (grace period)

54 dni

Minimalna kwota do spłaty karty kredytowej

5%, nie mniej niż 50 zł

Oprocentowanie po okresie bezodsetkowym

18,5%

Minimalny limit karty

Brak danych

Minimalny wymagalny dochód

Brak danych

Opłata za przelew z karty kredytowej lub za wypłatę z bankomatu

6% min. 10 zł

Opłata za transakcje kartą kredytową związane z hazardem i grami losowymi

Brak danych

Prowizja za przewalutowanie

1,26%, 2,52%, 1,26% Euro; 2,52% pozostałe

Rozłożenie na raty karty kredytowej

Plan Spłat Ratalnych, min. kwota 200 zł

Okres rozłożenia na raty karty kredytowej

3 – 24 miesiące

Opłata za rozłożenie na raty karty kredytowej

Opłata ustalana indywidualnie. Nie więcej niż 13% wartości transakcji, dzielona jest na ilość rat ustalonych w ramach Planu spłat ratalnych i doliczana do każdej raty

Oprocentowanie rozłożenia na raty karty kredytowej

18,5%

Moneyback karty kredytowej

Brak

Płatności mobilne

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.