Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy Konto Przekorzystne Biznes
Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy Konto Przekorzystne Biznes

ZAŁÓŻ KONTO W PROMOCJI

Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy Konto Przekorzystne Biznes

Logo Bank Pekao SA

Do 2000 zł przelewem na konto w promocji

Masz
2 miesiące
na skorzystanie z promocji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy”


Uczestnikiem promocji może zostać podmiot krajowy (rezydent), zakwalifikowany zgodnie z obowiązującymi w Banku Pekao SA kryteriami segmentacyjnymi jako klient biznesowy, będący osobą fizyczną prowadzącą lub otwierającą w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną lub będący rolnikiem indywidualnym, i nie związany z Bankiem umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Do 31 sierpnia 2024 r.

1. ZŁÓŻ WNIOSEK I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PEKAO24 DLA FIRM ORAZ KARTĘ DEBETOWĄ MASTERCARD

Złóż wniosek przez:

– stronę internetową (online) lub
– bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Pekao SA) lub
– aplikację PeoPay lub
– infolinię (Pekao Direct)


WAŻNE !!!

Pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Promocja dotyczy wyłącznie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki osobowej, prowadzących księgowość uproszczoną.

Wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł w każdym miesiącu, w okresie 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu umowy tego rachunku z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych na zawsze w promocji „Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy”
Pamiętaj o wyrażeniu zgody na przystąpienie do promocji i zaakceptowanie regulaminu.


ZADANIA W PROMOCJI „Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy”


Nagroda nr 1 – Nagroda 300 zł za zawarcie umowy Konta Przekorzystnego Biznes zdalnie (online, mobilnie, bankowość elektroniczna, telefonicznie)

Do 31 sierpnia 2024 r.

1. Podpisz umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych, kartę debetową Mastercard do tego rachunku oraz bankowość elektroniczną Pekao24 dla Firm przez podstronę internetową Banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 (warunkiem jest posiadanie w Banku konta osobistego) lub Pekao24/ PeoPay wraz z rejestracją działalności gospodarczej w CEIDG w ramach jednego wniosku (warunkiem jest posiadanie w Banku konta osobistego) lub aplikację PeoPay lub infolinię (Pekao Direct) lub infolinię PZU, (warunkiem jest posiadanie w Banku konta osobistego)

Premia dotyczy wyłącznie jednoosobowej działalności gospodarczej

2. Z rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych wykonaj przelew do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł w okresie 2 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego rachunku.

3. Wyraź zgodę marketingową na otrzymywanie informacji handlowej elektronicznie

Nagrodę 300 zł otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania

Nagroda nr 2 – Nagroda do 600 zł zwrotu za transakcje kartą Mastercard do konta

Przez 5 kolejnych miesięcy

1. Wykonuj transakcje bezgotówkowe kartą, min. 500 zł miesięcznie – zwrot 3% wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą debetową Mastercard lub telefonem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej MasterCard (do 120 zł przez 5 miesięcy)

2. Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta

Nagrodę do 600 zł (do 100 zł / m-c) otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano transakcje kartą


Nagroda nr 3 – Nagroda do 500 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

W trakcie trwania promocji

1. Zawrzyj umowę o terminal płatniczy

2. W każdym z pięciu kolejnych pełnych miesięcy po założeniu konta firmowego przyjmiesz płatności na kwotę min. 1000 zł

3. Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, w okresie 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa.

Nagrodę 100 zł x 5 otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie z terminala

WAŻNE !!!

Wykluczenie z promocji dotyczącej terminala płatniczego:
Z promocji wykluczone są osoby prowadzące działalność w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).


Nagroda nr 4 – Nagroda 600 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki / leasingu / faktoringu

W ciągu 5 miesięcy od założenia konta

1. Zawarcie min. 1 umowy:

– kredytu / pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę min. 100 000 zł do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta, w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych;

– leasingu z Pekao Leasing i wykonanie min. 1 płatności na łączną kwotę min. 2000 zł tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta, w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, lub

– faktoringu z Pekao Faktoring i wykonanie min. 2 uznania na rachunku z tytułu wykupu wierzytelności, w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa powyższego rachunku.

2. Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych

Nagrodę otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym spełniono warunki


Regulamin promocji „Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy”

Rodzaj promocji

Nazwa konta firmowego

Dostępna pula w promocji

Brak ograniczeń

Rodzaj nagrody w promocji

Przelew gotówki na konto

Kwota premii w promocji

2000 zł

Kwota premii w gotówce

2000 zł

Lista zadań w promocji

Przelew do ZUS, Transakcje kartą, Wyrażenie zgód marketingowych, Zawarcie umowy leasingowej, Zawarcie umowy o kredyt firmowy, Zawarcie umowy o terminal płatniczy

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.