iKonto Bank BPS
iKonto Bank BPS

ZAŁÓŻ KONTO

iKonto Bank BPS

Logo Bank BPS
Nazwa konta osobistego

Zalety konta osobistego

Opłata za konto osobiste

0 zł, 7 zł

Warunek braku opłaty za konto *

Wpływ na konto min. 1000 zł

Organizacja płatnicza karty

,

Opłata za wydanie karty

0 zł

Opłata za wznowienie karty

0 zł

Opłata za kartę do konta osobistego

5 zł

Prowizja za przewalutowanie

0%

Opłata za bankomaty własne

0 zł

Opłata za bankomaty obce

0 zł, 3,5%, min. 7 zł

Opłata za bankomaty zagraniczne

3%, min. 6 zł, 3%, min. 10 zł

Warunek braku opłaty za bankomaty *

0 zł we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami, 3%, min. 6 zł – w ramach EOG w walucie EUR

Wypłata BLIKIEM z bankomatu

0 zł, 0 zł (Bank BPS i banki Grupy BPS) / 3 zł (pozostałe), 3 zł

Wypłata / wpłata gotówki w oddziale

0 zł – wypłata w ramach limitu lub po wcześniejszym powiadomieniu banku, 0 zł

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0,5% min. 5 zł

Opłata za cashback

0,50 zł

Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA)

0 zł, 12 zł

Przelew natychmiastowy internet

10 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA)

0,25% min. 30 zł, max. 300 zł, 0,25% min. 40 zł, max. 400 zł

Polecenie zapłaty

niedostępne w bankowości elektronicznej, 0 zł, 1 zł, 1 zł realizacja z rachunku

Zlecenie stałe

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS

0 zł

Płatności mobilne

, , , , , , , , ,

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.