Konto Oszczędnościowe Alior Bank w ramach korzyści do Konta Jakże Osobistego
Konto Oszczędnościowe Alior Bank w ramach korzyści do Konta Jakże Osobistego

ZAŁÓŻ KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konto Oszczędnościowe Alior Bank w ramach korzyści do Konta Jakże Osobistego

Logo Alior Bank

do 4,0% do 30.06.2024 r.

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:
07/01/2024 12:00 am

Konto Oszczędnościowe Alior Bank

Z Kontem Jakże Osobistym w ramach „Korzyści do konta” zyskujesz do 4% na koncie oszczędnościowym.

Wymagane wykonanie transakcji kartami do konta na co najmniej 300 zł, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca, jeśli nie wykonano oproc. 2,0%

Do 30 czerwca 2024 r. do kwoty 10 000 zł obowiązuje podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym w wysokości 2%w skali roku (bez spełnienia warunku) lub 4% w skali roku po spełnieniu warunku wykonania transakcji kartami debetowymi obciążające rachunek Konta Jakże Osobistego o łącznej wartości co najmniej 300 zł, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca, w którym aktywna jest Korzyść.

Reklama

Dwie Korzyści do Konta Jakże Osobistego są bezpłatne, każda kolejna kosztuje 3,50 zł miesięcznie.

Gwarancja depozytów Konto Oszczędnościowe Alior Bank

Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.
Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Reklama
Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, , ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

4,0%

Minimalna kwota lokaty

Brak minimalnej kwoty

Maksymalna kwota lokaty

10000 zł

Gwarancja depozytów

Polska

Kapitalizacja odsetek

Miesięczna

Opłata za konto oszczędnościowe

0 zł

Przelew internetowy wewnętrzny / pierwszy przelew zewnętrzny z konta oszczędnościowego w miesiącu

0 zł

Kolejne wypłaty z konta oszczędnościowego w miesiącu

10 zł

You may also like…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.