Konto Przekorzystne Biznes Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes Bank Pekao SA

ZAŁÓŻ KONTO

Konto Przekorzystne Biznes Bank Pekao SA

Logo Bank Pekao SA

Regulamin Konto Przekorzystne Biznes

Tabela Opłat i Prowizji Konto Przekorzystne Biznes od 1 lipca 2023 r.

Reklama
Nazwa konta firmowego

Konto firmowe dostępne dla

, , , ,

Opłata za otwarcie konta firmowego

0 zł

Opłata za otwarcie pomocniczego konta firmowego

0 zł

Opłata za prowadzenie podstawowego konta firmowego

0 zł, 12 zł

Opłata za prowadzenie pomocniczego konta firmowego

10 zł

Warunek braku opłaty za konto *

0 zł przez rok, później spełniony jeden z warunków min.: wpływy 2000 zł w miesiącu, 1 przelew do ZUS lub US, 1 transakcja z terminala, 1 transakcja wymiany walut, 1 płatność do Pekao Leasing

Organizacja płatnicza karty
Opłata za kartę do konta firmowego

0 zł, 8 zł

Warunek braku opłaty za kartę *

Wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

Prowizja za przewalutowanie

Brak informacji

Opłata za bankomaty własne

0 zł

Opłata za bankomaty obce

0 zł, 2%, min. 5 zł

Warunek braku opłaty za bankomaty *

0 zł – pierwsze dwie wypłaty w miesiącu

Wypłata gotówki w oddziale z konta firmowego

0,4%, min. 10 zł

Wpłata gotówki otwarta w oddziale

0,4%, min. 10 zł

Wpłata gotówki zamknięta KASA w oddziale

0,4%, min. 10 zł

Wpłata gotówki zamknięta WRZUTNIA w oddziale

Nie dotyczy

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł do 100000 zł m-cznie; 0,2% powyżej 100000 zł m-cznie we wpłątomatach Banku Pekao SA, 0,4%, min. 2 zł pozostałe, 0,2%, 0 zł, 0,4%, min. 2 zł

Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA)

0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;, 1,50 zł, 17 zł, 0 zł

Przelew natychmiastowy internet

10 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego

0 zł

Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA)

0,25%, min. 30 zł max. 120 zł, 0,3%, min. 50 zł max. 200 zł

Zlecenie stałe

0 zł, 0 zł – pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej, 1,50 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS

0,30 zł, 0 zł – autoryzacja mobilna

Płatności mobilne
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.