Polecam Przekorzystnie Bank Pekao SA
Polecam Przekorzystnie Bank Pekao SA

ZAŁÓŻ KONTO W PROGRAMIE POLECEŃ

Polecam Przekorzystnie Bank Pekao SA

Logo Bank Pekao SA
Masz
5 miesięcy
na skorzystanie z promocji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

Zadania do wykonania przez POLECAJĄCEGO – Polecam Przekorzystnie Bank Pekao SA


Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecająca przystąpiła do aktualnej edycji programu „Polecam przekorzystnie”;
 • osoba polecająca wyraziła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie;
 • osoba polecająca podała swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu;
 • osoba polecająca wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem telefonu, na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, Bankowości elektronicznej).

Nagroda dla POLECAJĄCEGO – Polecam Przekorzystnie Bank Pekao SA


Nagroda dla polecającego:

 • 50 zł – za Konto Przekorzystne dla młodych,
 • 100 zł – za  Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes.

Nagroda będzie wypłacona do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.


Zadania do wykonania przez POLECANEGO – Polecam Przekorzystnie Bank Pekao SA


Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecona przystąpiła do aktualnej edycji programu „Polecam przekorzystnie”;
 • od 1.02.2022 r. do 15.05.2024 r. (włącznie), nawet przez jeden dzień, nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Pekao SA;
  • rachunek płatniczy dla konsumentów (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy), czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych,
  • rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej,
  • rachunek rozliczeniowy dla klienta biznesowego
 • na dzień przystąpienia do programu w okresie danej edycji nie posiada w Banku Pekao SA żadnego produktu kredytowego,
 • osoba polecona wyraziła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie;
 • osoba polecona wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem telefonu, na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, Bankowości elektronicznej);
 • osoba polecana udzieli upoważnienia do ujawnienia osobie polecającej tajemnicy bankowej w zakresie informacji, iż jest klientem spełniającym warunki Programu;
 • osoba polecona otworzy Konto z użyciem kodu polecenia (kodem jest numer telefonu podany przy rejestracji) najpóźniej do 20 listopada 2024 r.;
 • osoba polecana w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu założenia konta:
  • wykona min. 1 transakcję kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay;
 • w okresie obowiązywania promocji polecony również przystąpi do programu poleceń;
 • program poleceń łączy się z promocją – spełnij warunki promocji, aby otrzymać nagrodę w promocji.

Nie są uwzględniane transakcje BLIK, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, wykonane w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną kodem MCC:

 • 4829 – internetowe przekazy pieniężne,
 • 6050 – przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 6051 – przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki
  podróżne)

Program może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez Bank Pekao SA.


Regulamin programu poleceń Polecam Przekorzystnie

Zasady XIV edycji programu poleceń Polecam Przekorzystnie

Czy polecenie łączy się z promocją?

Tak

Zadania polecającego

Podanie swojego nr telefonu komórkowego i adresu mailowego do kontaktu, Przystąpenie do aktualnej edycji programu, Wyrażone zgody marketingowe

Nagroda dla polecającego

Gotówka na konto

Zadania polecanego

1 transakcja kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay, Podanie swojego nr telefonu komórkowego i adresu mailowego do kontaktu, Użycie kodu polecenia przy zakładaniu konta, Wyrażone zgody marketingowe

Maksymalna liczba poleceń

15

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.