Konto Lokacyjne BNP Paribas
Konto Lokacyjne BNP Paribas

ZAŁÓŻ KONTO OSOBISTE I OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konto Lokacyjne BNP Paribas

Logo BNP Paribas

5,0% do 31.07.2024 r.

Masz
1 miesiąc
na skorzystanie z promocji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

Konto Lokacyjne BNP Paribas

Atrakcyjne oprocentowanie dla nowych środków 5% do 200 000 zł w skali roku od 5.06 do 31.07.2024 r.

Konto lokacyjne możesz otworzyć, jeśli posiadasz konto osobiste w BNP Paribas. Jeśli jeszcze go nie masz, otwórz je online!

Nowe Środki to suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Klienta na koniec danego dnia w okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, stanowiących nadwyżkę ponad Saldo Początkowe, rozumiane jako łączne saldo środków, zgromadzonych na Rachunkach Klienta według stanu na koniec 29 kwietnia 2024 r. Za Rachunki Klienta uznaje się rachunki prowadzone przez Bank BNP Paribas, indywidualne lub wspólne, w złotych polskich lub walutach obcych, w ramach tej samej umowy ramowej co Konto Lokacyjne: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem Rachunku Oszczędnościowego IKE), lokaty terminowe oraz lokaty strukturyzowane, dla których wymienione wcześniej rachunki stanowią rachunki powiązane i służą rozliczeniu tych lokat.

Saldo środków objętych oprocentowaniem promocyjnym ustalane jest, a odsetki naliczane – wg nw. zasad – na koniec każdego dnia w okresie od 6 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r., przy czym odsetki te są dopisywane do Konta Lokacyjnego w pierwszym Dniu Roboczym następującym po miesiącu kalendarzowym, którego odsetki dotyczą. Oprocentowanie promocyjne może być naliczane tylko dla jednego Konta Lokacyjnego prowadzonego w ramach tej samej Umowy, pod warunkiem że konto nie jest objęte w tym czasie innym oprocentowaniem promocyjnym. Informacja dla którego Konta Lokacyjnego (w przypadku posiadania kilku) może być naliczane oprocentowanie promocyjne dostępna jest w bankowości internetowej GOonline, centrach Klienta i Centrum Telefonicznym.

Gwarancja depozytów Konto Lokacyjne BNP Paribas

Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.
Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

5,0%

Minimalna kwota lokaty

500 zł

Maksymalna kwota lokaty

200000 zł

Gwarancja depozytów

Polska

Kapitalizacja odsetek

Miesięczna

Opłata za konto oszczędnościowe

0 zł

Przelew internetowy wewnętrzny / pierwszy przelew zewnętrzny z konta oszczędnościowego w miesiącu

0 zł

Kolejne wypłaty z konta oszczędnościowego w miesiącu

0 zł, 12 zł

Może spodoba się również…

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.