Lokata na nowe środki PKO BP
Lokata na nowe środki PKO BP

ZAŁÓŻ KONTO Z LOKATĄ

Lokata na nowe środki PKO BP

Logo PKO BP

do 4,75% na 3 miesiące

Lokata na nowe środki PKO BP

Nowe środki – to różnica między sumą pieniędzy na Twoich rachunkach depozytowych, lokatach strukturyzowanych, inwestycyjnych, dwuwalutowych i inwestycjach w dniu otwarcia lokaty, a sumą pieniędzy w dniu odniesienia. Otrzymany wynik pomniejsz dodatkowo o wartość lokat na nowe środki otwartych po dniu odniesienia.

Dzień odniesienia – dzień, w którym wyliczymy sumę pieniędzy na Twoich rachunkach depozytowych i inwestycjach. Dzień odniesienia określamy i podajemy na stronie raz w miesiącu, nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego okresu oferowania

Okres oferowania – okres, który trwa od 15 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 14 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca. Nie dotyczy okresu oferowania rozpoczętego 15.02.2024 r.,  który zakończy się w dniu 28.02.2024 r.

Aktualny dzień odniesienia

Okres oferowania 15.02.2024 r. – 28.02.2024 r.
Dzień odniesienia 12.02.2024 r.

  • Równocześnie możesz mieć otwartą 1 lokatę na 3 miesiące i 1 lokatę na 12 miesięcy
  • Na każdą lokatę wpłacisz od 1 tys. zł. do maks. 200 tys. zł – do limitu nowych środków

Gwarancja depozytów Lokata na nowe środki PKO BP

Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.
Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

,

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

4,75%

Oprocentowanie 3 miesiące

4,75%

Oprocentowanie 12 miesięcy

4,25%

Minimalna kwota lokaty

1000 zł

Maksymalna kwota lokaty

200000 zł

Gwarancja depozytów

Polska

Kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.