Nest Lokata Nowe Środki Nest Bank
Nest Lokata Nowe Środki Nest Bank

ZAŁÓŻ KONTO Z LOKATĄ

Nest Lokata Nowe Środki Nest Bank

Logo Nest Bank

do 5,25% na 6 miesięcy

Nest Lokata Nowe Środki Nest Bank

Nest Bank bierze pod uwagę środki zgromadzone w banku na dzień zakładania lokaty (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych oraz lokatach) i porównuje je ze środkami na dzień 23 lutego 2024 r. (powiększonymi o saldo Lokat na Nowe Środki otwartych po tym dniu).
Powstała różnica to kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki.

Gwarancja depozytów Nest Lokata Nowe Środki Nest Bank

Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.

Więcej na temat gwarancji depozytów w artykule na blogu: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Warunki lokaty lub konta oszczędnościowego

, ,

Dostępne okresy oszczędzania (w miesiącach)

, , , ,

Maksymalne oprocentowanie oszczędności

5,25%

Oprocentowanie 3 miesiące

5,1%

Oprocentowanie 6 miesięcy

5,25%

Oprocentowanie 12 miesięcy

4,75%

Oprocentowanie 18 miesięcy

4,25%

Oprocentowanie 24 miesiące

4,0%

Minimalna kwota lokaty

1000 zł

Maksymalna kwota lokaty

2000000 zł

Gwarancja depozytów

Polska

Kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.