mBiznes konto Standard mBank
mBiznes konto Standard mBank

ZAŁÓŻ KONTO

mBiznes konto Standard mBank

Logo mBank
Nazwa konta firmowego

Konto firmowe dostępne dla

,

Opłata za otwarcie konta firmowego

0 zł

Opłata za otwarcie pomocniczego konta firmowego

0 zł

Opłata za prowadzenie podstawowego konta firmowego

0 zł, 19 zł

Opłata za prowadzenie pomocniczego konta firmowego

10 zł

Warunek braku opłaty za konto *

0 zł – bezwarunkowo, bezterminowo w ramach promocji dla jednoosobowych działalności gospodarczych, 0 zł – jeśli w poprzednim miesiąću min. 1 przelew do ZUS

Organizacja płatnicza karty

,

Opłata za kartę do konta firmowego

0 zł, 5 zł, 7 zł

Warunek braku opłaty za kartę *

0 zł – bezterminowo w ramach promocji dla jednoosobowych działalności gospodarczych, Wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

Prowizja za przewalutowanie

3%, 3% dla kart Mastercard / 5,9% dla kart Visa, 5,9%

Opłata za bankomaty własne

0 zł, 0 zł – dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł, 1,30 zł

Opłata za bankomaty obce

0 zł, 5 zł, 3,5%, min. 5 zł

Warunek braku opłaty za bankomaty *

0 zł – bezterminowo w ramach promocji dla jednoosobowych działalności gospodarczych, 0 zł mBank i Planet Cash – wypłata od 300 zł; 2,50 zł – mBank i Planet Cash wypłata do 300 zł; 5 zł – Euronet, 3,5%, min. 5 zł – pozostałe

Wypłata gotówki w oddziale z konta firmowego

0,5%, min. 9 zł

Wpłata gotówki otwarta w oddziale

0,5%, min. 9 zł

Wpłata gotówki zamknięta KASA w oddziale

0,5%, min. 9 zł

Wpłata gotówki zamknięta WRZUTNIA w oddziale

Nie dotyczy

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline) oraz w ramach promocji przez 24 m-ce w Euronet / 0,2 % min. 2 zł (Euronet), 0 zł, 0,2% min. 2 zł

Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA)

0 zł – 10 pierwszych przelewów internetowych (krajowych i SEPA) bezterminowo w ramach promocji dla jednoosobowych działalności gospodarczych, 1,50 zł, 20 zł, 4 zł, 0 zł

Przelew natychmiastowy internet

10 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego

0 zł, 4 zł, 20 zł

Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA)

0,35%, min. 25 zł, max. 200 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS

0 zł

Płatności mobilne

, ,

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.