Podwyżki opłat w mBanku od kwietnia 2024 r. – Co oznaczają dla klientów?

Zmiana obowiązuje od 3 kwietnia 2024 r. (BLIK od 4 czerwca 2024 r.)
Zmiany dotyczą m.in.: eKonto osobiste, mKonto Intensive, eKonto możliwości 13-24, mBiznes konto Proste, mBiznes kont Start, mBiznes konto Standard, mBiznes konto Komfort

Klienci mBanku, jednego z wiodących banków w Polsce, muszą przygotować się na nadchodzące zmiany w cenniku usług. mBank ogłosił wprowadzenie nowych opłat za korzystanie z niektórych usług bankowych. Od kwietnia 2024 roku wprowadzone zostaną nowe opłaty oraz podwyżki dotychczasowych, które dotkną zarówno indywidualnych użytkowników, jak i przedsiębiorców. Zmiany te są odpowiedzią na rosnące koszty operacyjne banku i aktualne warunki rynkowe. mBank jako kolejny już bank (po BNP Paribas i Credit Agricole) w tym roku wprowadza istotne zmiany w swoim cenniku usług bankowych.

Kluczowe informacje – podwyżki opłat w mBanku od kwietnia 2024 r.:

 • mBank wprowadza podwyżki opłat dla klientów firmowych;
 • Wypłaty gotówkowe BLIKIEM w bankomatach będą objęte opłatami.
 • mBank usuwa bankomaty Euronet i Santander Bank Polska ze swojej sieci bankomatów, z wyjątkiem urządzeń zlokalizowanych w oddziałach. 

Podstawowe zmiany w opłatach mBanku

Z początkiem kwietnia 2024 roku, klienci mBanku zauważą zmiany w dostępie do bankomatów. Szczególnie istotnym jest, że urządzenia Euronet oraz Santander Bank Polska, z których dotychczas klienci mogli dokonywać bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zostają wyłączone z sieci mBanku, z wyjątkiem tych, które znajdują się w placówkach bankowych. Dla użytkowników oznacza to konieczność ponownego zorientowania się w najbliższym rozkładzie bankomatów sieci. mBank zachowuje przede wszystkim Planet Cash jako głównego partnera, zachowując blisko 5 tysięcy urządzeń w całej sieci.

Reklama

Dodatkowo, usługa wypłaty środków za pomocą kodu BLIK, popularna ze względu na wygodę i bezpieczeństwo, również nie pozostanie bezpłatna. Wprowadzenie opłat za transakcje BLIKIEM w bankomatach, jako pierwszy bank, oznacza pierwszy krok w kierunku wprowadzania opłat za tę usługę w innych instytucjach.

Zapoznaj się z kluczowymi zmianami, które wpłyną na najliczniejszą grupę naszych klientów. Szczegółowy wykaz wszystkich zmian umieszczony jest na końcu artykułu. Niektóre opłaty i warunki mogą różnić się w zależności od posiadanych przez Ciebie kont i usług bankowych.

Klienci otrzymali informacje na temat tych zmian za pośrednictwem wiadomości w serwisie transakcyjnym i e-maili. Zawarte w nich są informacje o zmianach dostosowanych do poszczególnych produktów. 

Reklama

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o nowych opłatach dotyczących kont oferowanych przez mBank.

Nowe opłaty za usługi bankowe dla klientów indywidualnych mBank

W rezultacie zakończenia współpracy z Euronet i Santander Bankiem Polska, mBank wprowadził opłaty za korzystanie z urządzeń tych firm. Wypłaty pieniędzy z bankomatów przy użyciu kart wyżej wymienionych będą obarczone prowizją.

Od nowego kwartału w mBanku zostanie wprowadzona opłata w wysokości 5 zł za wypłaty gotówki z bankomatów spoza sieci. To istotna zmiana, gdyż dotąd większość wypłat z bankomatów była darmowa. Wypłaty w sieci banku pozostają bez opłat, pod warunkiem spełnienia określonych przez bank warunków.

Reklama

Od 3 kwietnia 2024 r. mBank wprowadza następujące zmiany w obsłudze gotówkowej dla klientów indywidualnych:

 • bankomaty Euronet i Santander Bank Polska zostają wyłączone z sieci bankomatów mBank, z wyjątkiem urządzeń umieszczonych w placówkach mBanku. W sieci pozostaną jednak bankomaty PlanetCash. 
 • wypłata z bankomatów spoza sieci mBanku obciążona będzie opłatą w wysokości 5 zł. Co oznacza dokładniej:
  • wprowadzenie opłaty dla posiadaczy eKonta osobistego i eKonta dla Młodych (umów zawartych po 26 września 2013 r.),
  • w przypadku pozostałych kont obniża się jej kwotę z 7 zł do 5 zł,
 • dla większości klientów – podwyższa się limit minimalnej darmowej wypłaty z bankomatu z 100 zł do 300 zł,
 • dla użytkowników mKonta Intensive – ustala się minimalny próg bezpłatnej wypłaty z bankomatu na 300 zł,
 • dla klientów posiadających eKonto dla osób w wieku 13-24 lata – wprowadza się minimalny próg wypłaty wynoszący 100 zł, jednak opłata będzie naliczana dopiero po ukończeniu 18 lat,
 • podnosi się opłatę za korzystanie z usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów z 9 zł do 18 zł,
 • wprowadza się opłatę za wypłatę gotówki przy kasie sklepu (cashback) w wysokości 2 zł. 

Dodatkowo mBank podnosi opłaty za korzystanie z karty do konta:

 • opłata miesięczna za kartę do eKonta osobistego wzrasta z 7 zł do 10 zł (warunek zwolnienia z opłaty pozostaje bez zmian),
 • opłata miesięczna za kartę Mastercard Gold PayPass wzrasta z 9,99 zł do 18 zł (warunek zwolnienia z opłaty nie ulega zmianie),
  Suma wpływów wymagana do uniknięcia opłaty za mKonto Intensive zwiększa się z 7 000 zł do 10 000 zł. Drugi, alternatywny warunek zwolnienia z opłaty za konto – łączna suma depozytów i inwestycji zdeponowanych w banku – pozostaje jednak bez zmian, czyli nadal wynosi minimum 100 000 zł. 

Klienci mBanku muszą również przygotować się na zmiany w opłatach za usługi BLIK. Ruch ten jest zmianą dotychczasowej polityki banku, gdzie wypłaty BLIK w sieci banku były bezpłatne.

Reklama

Od 4 czerwca 2024 roku, klienci używający systemu BLIK do wypłat w bankomatach spotkają się z opłatą za taką transakcję, zapłacisz tak, jak za wypłatę kartą. Wypłata poniżej kwoty 300 zł w bankomatach należących do sieci mBank i PlanetCash obciążona będzie opłatą w wysokości 2,5 zł, a w pozostałych bankomatach w Polsce – opłatą wynoszącą 5 zł.

Szczegółowy wykaz najważniejszych opłat i prowizji mBanku znajduje się w poniższej tabeli:

Zmiany prowizji i opłat w mBanku od kwietnia 2024 r. – klienci indywidualni

Reklama
Podwyżki opłat w mBanku od kwietnia 2024 r.przed zmianąpo zmianie od 03.04.2024 r.
Opłata za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, SEPA, do ZUS i US) w placówce i u konsultanta mLinii6 zł10 zł
Wymagana kwota wpływów na konto dla braku opłaty za mKonto Intensive (opłata bez zmian), jeśli w poprzednim miesiącu:suma wpływów na to konto i/lub konto eMax w
poprzednim miesiącu wynosiła min. 7000 zł
suma wpływów na to konto i/lub konto eMax w
poprzednim miesiącu wynosiła min. 10000 zł
Konto Moje Cele – opłata za drugi i każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym w placówce banku i u konsultanta mLinii0,50 zł1 zł
Miesięczną opłata za kartę główną/dodatkową, którą bank pobiera po zakończeniu
każdego miesiąca użytkowania karty, gdy nie spełnisz warunku zwolnienia z opłaty
7 zł10 zł
Opłata za wypłaty gotówki w bankomacie mBanku i Planet Cash w Polsce0 zł – 100 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 100 zł
0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
Opłata za wypłaty gotówki w bankomacie Euronet i Santander Bank Polska S.A. lub w innym w Polsce0 zł – 100 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 100 zł
0 zł – 300 zł lub więcej
5 zł – mniej niż 300 zł
Opłata za wypłaty gotówki w bankomacie Euronet w Polsce w walucie innej niż PLN7 zł5 zł (obniżka)
Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cashback).0 zł2 zł
Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie w Polsce dla kart wydawanych do eKonta możliwości 13–24, jeśli
masz skończone 18 lat.
0 zł0 zł – 100 zł lub więcej
0 zł / 2,50 zł – mniej niż 100 zł
(opłata, gdy skończysz 18 lat)
Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie w Polsce dla kart wydawanych do mKonta Intensive0 zł0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
Miesięczna opłata za kartę główną, po zakończeniu każdego miesiąca użytkowania karty Mastercard Gold PayPass, gdy nie spełnisz warunku zwolnienia z opłaty9,99 zł18 zł
Opłata za wypłatę gotówki BLIKIEM w bankomacie mBanku i Planet Cash w
Polsce, jeśli wypłata jest poniżej wprowadzonego przez nas progu
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
dla posiadaczy eKonta możliwości 13-24
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł0 zł – 100 zł lub więcej
0 zł / 2,50 zł – mniej niż 100 zł
(opłata, gdy skończysz 18 lat)
dla posiadaczy mKonta Intensive
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
Opłata za wypłatę gotówki BLIKIEM w innym bankomacie w Polsce
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł5 zł
dla posiadaczy eKonta możliwości 13-24
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł0 zł – 100 zł lub więcej
0 zł / 2,50 zł – mniej niż 100 zł
(opłata, gdy skończysz 18 lat)
dla posiadaczy mKonta Intensive
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
opracowanie własne na podstawie dokumentów mBank

Zmiany w opłatach dla klientów firmowych mBank

Dla klientów firmowych mBank również nastąpią istotne zmiany. Wprowadzone zostaną nowe stawki za usługi bankowe, które wymagają zapoznania się z zasadami i warunkami obowiązującymi od kwietnia 2024 roku.

Z powodu znaczącego wzrostu cen towarów i usług w ostatnich dwóch latach i ich wpływu na koszty obsługi, które bank ponosi, zdecydował się na podwyższenie niektórych opłat i prowizji, głównie związanych z wypłatą gotówki i realizacją przelewów w placówce. Można ich unikać, kiedy: 

 • zdecydujesz się na korzystanie z BLIKA lub karty zamiast gotówki, które są bezpłatne;
 • w bankomacie będziesz wypłacać większe sumy pieniędzy i skorzystasz z sieci mBanku;
 • samodzielnie wykonasz przelewy za pomocą strony internetowej banku lub mobilnej aplikacji. 

Od 3 kwietnia 2024 r. mBank, podobnie jak dla klientów indywidualnych, przestaje akceptować bankomaty Euronet i Santander Bank Polska jako część swojej własnej sieci bankomatów (z wyłączeniem urządzeń znajdujących się w jego placówkach). To oznacza, że będziesz musiał zapłacić opłatę za wypłacanie gotówki z tych bankomatów, w następującej wysokości:

Reklama
 • 5 zł w bankomacie Euronet,
 • 3,5 %, ale nie mniej niż 5 zł, w bankomacie Santander Bank Polska. 

Urządzenia PlanetCash wciąż są dostępne w sieci mBanku. Wliczając bankomaty w oddziałach, łączna ich liczba sięga niemal 5 tysięcy. Pozwalają one na jednorazowe wypłacenie nawet 4 000 zł. Dodatkowo, bank:

 • zwiększa minimalną sumę bezpłatnej wypłaty z bankomatu z 100 zł do 300 zł,
 • podnosi opłatę za wypłatę kwoty poniżej 300 zł z 1,3 zł do 2,5 zł,
 • podnosi opłatę za przelewy dokonywane w placówce z 10 zł do 20 zł,
 • wprowadza zmiany w opłatach i prowizjach dotyczących kredytów,
 • zwiększa m.in. opłatę za aneks do umowy oraz opłatę za wcześniejszą częściową lub pełną spłatę kredytu. 

Od 4 czerwca 2024 r., mBank zaczyna naliczać opłatę za korzystanie z BLIKA od wypłat pieniędzy z bankomatu. Oto stawki za tego typu operacje:

 • 2,5 zł w bankomatach należących do sieci (mBank i PlanetCash), jeśli wypłacisz mniej niż 300 zł,
 • 5 zł w innych bankomatach działających w Polsce. 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy spis najistotniejszych opłat i prowizji dla klientów firmowych mBank. 

Reklama

Zmiany prowizji i opłat w mBanku od kwietnia 2024 r. – klienci biznesowi

Podwyżki opłat w mBanku od kwietnia 2024 r.przed zmianąpo zmianie od 03.04.2024 r.
Opłata za przelewy realizowane w placówce10 zł20 zł
Opłata miesięczna za prowadzenie konta pomocniczego5 zł10 zł
Opłata za wypłaty gotówki w bankomacie mBanku i Planet Cash w Polsce0 zł – 100 zł lub więcej
1,30 zł – mniej niż 100 zł
0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
Opłata za wypłaty gotówki w bankomacie Euronet lub w innym w Polsce0 zł5 zł
Opłata za wypłaty gotówki w bankomacie Santander Bank Polska S.A. lub w innym w Polsce0 zł3,5 %, min. 5 zł
Opłata za wypłatę gotówki BLIKIEM w bankomacie mBanku i Planet Cash w
Polsce, jeśli wypłata jest poniżej wprowadzonego przez nas progu
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł0 zł – 300 zł lub więcej
2,50 zł – mniej niż 300 zł
Opłata za wypłatę gotówki BLIKIEM w innym bankomacie w Polsce
zmiana wysokości opłaty
od 04.06.2024 r.
0 zł5 zł
opracowanie własne na podstawie dokumentów mBank

Podstawy wprowadzenia zmian dla klientów detalicznych przez mBank 

mBank zwiększa koszty i prowizje z następujących powodów:

 • zgodnie z danymi GUS za luty 2023, miesięczny wskaźnik cen produktów i usług konsumenckich (CPI – potocznie nazywany „inflacją”) wzrósł o 18.4 punktów procentowych w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku (czyli lutego 2022). W lutym 2023, miesięczny wskaźnik cen produktów i usług konsumenckich (CPI – powszechnie określany jako „inflacja”) wyniósł 18.4% w porównaniu do tego samego miesiąca w 2022 roku.
 • średnie miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze firm, ogłaszane przez GUS, wzrosło o 10.3%. Średnie miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze firm, ogłaszane przez GUS, wynosiło w wrześniu 2023 r. 7379.88 zł brutto, podczas gdy we wrześniu 2022 r. było to 6687.81 zł brutto. 

Zasady zmian, jakie mogą być wprowadzane są określone w:

 • regulaminie rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 27, pkt. 2) lit. d, e). Umożliwiają one na wprowadzenie modyfikacji Taryfy jednorazowo lub stopniowo w okresie do 12 miesięcy od momentu, gdy wystąpi przynajmniej jeden z istotnych powodów:
  • zmienia się jakikolwiek z wskaźników inflacji ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny,
  • zmienia się wysokość średniego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez uwzględnienia premii z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Dotyczy to klientów, którzy podpisali umowę o konta oszczędnościowo – rozliczeniowe, konta oszczędnościowe i lokaty, karty do kont do 15 grudnia 2022 r. 

 • taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (sekcja: Postanowienia wzorcowe oraz zasady regulujące możliwość zmiany cennika, w tym opłat i prowizji, paragraf 4 , punkt 1). Pozwalają one na modyfikację cennika, gdyby dokonały się następujące zmiany:
  • zmiana średniego, miesięcznego wynagrodzenia (brutto) w sektorze przedsiębiorstw bez rozdzielania bonusów z zysku, jak to jest ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny,
  • zmiana miesięcznego wskaźnika inflacji cen towarów i usług dla konsumentów (CPI) ogłaszany przez GUS.

Dotyczy to klientów, którzy podpisali umowę o rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe i depozyty, karty do rachunków od 15 grudnia 2022 r. 

Co, jeśli nie akceptujesz podwyżki opłat w mBanku od kwietnia 2024 r.?

Jeżeli zgadzasz się na zmiany, nie musisz podejmować żadnych działań. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na zmiany, które mają zastosowanie od 3 kwietnia, masz możliwość do 2 kwietnia 2024 r. (jeśli nie zgadzasz się na zmiany, które mają zastosowanie od 4 czerwca, masz możliwość do 3 czerwca 2024 r.) wyrazić swój sprzeciw lub zakończyć umowę. Za to nie zostaną Ci naliczone żadne opłaty, w przypadku:

 • wyrażenia sprzeciwu, lecz nie wypowiedzenia umowy, wygaśnie ona 2 kwietnia 2024 r.,
 • wypowiedzenia umowy, zostanie ona rozwiązana w dniu, w którym bank poinformuje o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby wprowadzone. 

Chcesz zmienić konto?

Zapoznaj się z moim wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach oraz z ofertą innych banków opisywanych na blogu.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.