Czy muszę zapłacić podatek od promocji bankowych? Sprzedaż premiowa w 2024 roku

Znalazłeś w internecie informację, że bank oferuje 200, 300 a może 400 złotych za założenie konta lub mniejsze bonusy za transakcje kartą, BLIKIEM, skorzystanie z bankowości mobilnej i innych usług bankowych.

Chcesz wziąć udział ale zadajesz sobie pytanie, czy muszę zapłacić podatek od promocji bankowych? W tym miejscu znajdziesz istotne wskazówki na ten temat.

Promocje bankowe to często nagrody w postaci gotówki przekazywanej na konto lub spłatę zadłużenia na karcie lub voucherów, e-bonów do popularnych sieci sklepów a rzadziej już nagrody rzeczowe np. smartfony. Każda z tych promocji działa na zasadach tzw. sprzedaży premiowej.

Reklama

Czym jest sprzedaż premiowa?

Definicja sprzedaży premiowej nie została określona w przepisach prawa. Na potrzeby tego wpisu przyjmuję, że sprzedażą premiową jest sprzedaż towarów lub usług (o określonej ilości lub wartości) na podstawie zawartej umowy, za której zrealizowanie, po spełnieniu określonych warunków, sprzedawca zobowiązuje się do przekazania premii stanowiącej dodatkową wartość dla nabywcy, za którą nie jest pobierana opłata. Premia nie może mieć charakteru losowego a ściśle określone warunki, które gwarantują jej uzyskanie.

W przypadku opisywanych na tym blogu promocji bankowych, mówimy przede wszystkim o sprzedaży premiowej usług bankowych w zakresie kont osobistych, kart kredytowych, kont firmowych.

Do wzięcia udziału w promocji będącej sprzedażą premiową nie musi być zawierana umowa pomiędzy stronami. Wystarczy udostępnienie przez bank regulaminu, który musi określać przynajmniej:

Reklama
  • powiązanie premii z koniecznością zawarcia umowy produktu bankowego;
  • termin obowiązywania sprzedaży premiowej;
  • osoby, do których jest skierowana oferta sprzedaży premiowej, w tym wykluczenia (m.in. pracowników danego banku i podmiotów współpracujących);
  • informacje o warunkach, które musi spełnić klient aby uzyskać premię;
  • termin i sposób przekazania premii.

Sprzedaż premiowa ma służyć sprzedającemu, czyli bankowi, do zwiększenia sprzedaży lub popularyzacji danych usług bankowych. W regulaminach promocji banków dosyć często pojawiają się właśnie takie zapisy wskazujące na taki cel prowadzenia akcji promocyjnej.

Podatek od promocji bankowych, sprzedaży premiowej

Kwestie podatku od promocji bankowych, czyli sprzedaży premiowej, reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody uzyskane przez uczestnika stanowią jego przychód uzyskany w ramach sprzedaży premiowej usług, który jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Oznacza to, że nie ma on obowiązku odprowadzenia podatku. Zgodnie z ustawą, wolna od podatku dochodowego jest ”wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł” (przed 1 stycznia 2018 r. było to 760 zł).

W regulaminach promocji bankowych, na ogół w przepisach końcowych, znajdują się wzmianki dotyczące zwolnienia nagrody z opodatkowania powołujące się na cytowany przepis.

Reklama

Należy zwrócić uwagę na ostatnią część przytoczonego powyżej przepisu (pogrubiona czcionka). Jeśli bierzesz udział w kilku promocjach w trakcie roku podatkowego, zwróć uwagę na zapis, że wartość nagród nie może jednorazowo przekroczyć określonej kwoty, 2000 złotych. Jeżeli biorąc udział w kilku promocjach w roku otrzymasz łącznie więcej niż 2000 złotych, to każdą z premii należy traktować oddzielnie, czyli również ten przepis będzie ciebie dotyczył. Jeśli jednorazowo kwota premii nie przekracza 2000 zł, nie uwzględniasz jej w zeznaniu rocznym.

W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 2000 złotych, klient powinien wpłacić do organizatora promocji, kwotę zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody. W organizowanych sprzedażach premiowych, na ogół nie ma to jednak miejsca. Organizator wychodzi z założenia, że uczestnik, nie będzie zainteresowany a być może nie będzie go stać i zapłaci 10% wartości nagrody aby nagrodę otrzymać. W takim przypadku organizator w regulaminie przyznaje nagrodę pieniężną dodatkową w wysokości należnego podatku, której uczestnik nie otrzyma do ręki a zostanie przekazana na zapłatę podatku. Organizator (bank) przekaże kwotę podatku bezpośrednio do urzędu skarbowego. Organizator przekazuje również deklarację podatkową PIT-8C, którą powinieneś uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowej. Pamiętaj, że podatek został już opłacony.

Nagrody ze sprzedaży premiowej uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą

Inaczej sytuacja wygląda jeśli w promocji bankowej bierzesz udział jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. We wcześniej cytowanym art. 21 1. w punkcie 68 “zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Reklama

Premia stanowi pozostałe przychody, od których przedsiębiorca musi odprowadzić podatek zgodnie z właściwymi przepisami.

Zastrzeżenie:
Niniejszy wpis został stworzony w celach informacyjnych na podstawie dostępnych źródeł, według stanu na dzień publikacji. Podane informacje nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe w rozumieniu art. 2.1. ustawy o doradztwie podatkowym. Jeśli chcesz uzyskać wiążącą opinię musisz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową lub skontaktować się z doradcą podatkowym.
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.